Radioactief afval: het grote nadeel van kernenergie

Het grote nadeel van de productie van energie is het onvermijdelijke afval. In elektriciteitscentrales die werken op steenkool of aardolie is sprake van CO2 uitstoot: slecht voor het milieu en slecht voor de gezondheid. Bij kernenergie is sprake van een heel ander soort afval: radioactief afval. Een veelbesproken onderwerp, maar wat is het nu precies?

Kerncentrales

Radioactief afval wordt ook wel nucleair afval of kernafval genoemd. Iedereen die met radioactieve stoffen werkt, maakt ook radioactief afval. Dat kan van alles zijn; van de bouwmaterialen uit de kerncentrale tot de opslagvaten en pijpleidingen die in contact zijn gekomen met radioactieve straling. Afhankelijk van de concentratie is radioactief afval gevaarlijk voor de volksgezondheid en voor het milieu.

Waar komt radioactief afval vandaan?

Kernenergie speelt in Nederland een relatief kleine rol. In Nederland wordt zo’n duizend m3 radioactief afval geproduceerd. Een gedeelte is afkomstig van de kerncentrale in Borssele, denk bijvoorbeeld aan de resten van de splijtstof. Maar er wordt ook radioactief afval geproduceerd in ziekenhuizen en laboratoria die onderzoek doen met radioactieve stoffen.

Wat zijn de gevolgen van kernafval?

Het gevaar van radioactief afval is afhankelijk van de straling, ook wel de dosis genoemd. Een kleine hoeveelheid hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar een grote hoeveelheid kan schade veroorzaken aan DNA in cellen. Op korte termijn zijn de effecten vaak niet merkbaar, straling is dan ook niet voelbaar, maar op lange termijn kan zich kanker of leukemie ontwikkelen. Een zeer hoge dosis kan leiden tot brandwonden en misselijkheid.

Hoe wordt radioactief afval verwerkt?

Al het radioactief afval komt uiteindelijk terecht bij het Nederlandse bedrijf COVRA: de centrale organisatie voor radioactief afval. Het afval wordt verzameld in tonnen en in elkaar geperst. Deze samengedrukte pakketten worden daarna in beton gegoten. Het beton zorgt ervoor dat de straling niet vrij kan komen en dat het radioactief afval niet in het milieu terecht komt.

Hoe lang wordt radioactief afval bewaard?

Het opvallende aan radioactief afval is dat de straling in de loop van de tijd afneemt. Dit proces wordt “vervallen” genoemd en betekent dat het kernafval steeds minder gevaarlijk wordt. Volgens onderzoek moet radioactief afval voorlopig minimaal 100 jaar worden opgeslagen om de grootste radioactiviteit kwijt te raken. Ondertussen wordt gezocht naar mogelijkheden voor permanente opslag bijvoorbeeld onder de aardkorst of onder de zeebodem.

Duurzame energie

Bij kernenergie is geen sprake van hoge CO2 uitstoot, maar natuurlijk wel van grote risico’s in verband met de radioactieve straling. Gelukkig is de ontwikkeling van het gebruik van duurzame energie zonder veel vervuiling in volle gang. Denk bijvoorbeeld aan groene stroom die is opgewekt op waterkracht, zonne-energie en windenergie. De komende jaren zullen in het teken staan van een grote transitie op het gebied van energie.

UnitedConsumers Energie

Bij UnitedConsumers is uw energie in goede handen. U krijgt goedkope groene energie en de beste service. Heeft u vragen over uw energierekening of over groene stroom? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag. U kunt zich ook eenvoudig online aanmelden voor energie. Geen gedoe, wel de korting.

Energie met korting