Steenkool: een bron van energie

Steenkool is een fossiele brandstof die ontstaat uit afzettingen van plantenresten. Over de hele wereld kan steenkool worden gevonden. Ook in Nederland is een aanzienlijke hoeveelheid steenkool te vinden. De grootste voorraden zijn te vinden in de Verenigde Staten, Rusland en China.

In sommige landen wordt steenkool nog wel gebruikt als brandstof in huishoudens, maar de meest voorkomende toepassing van steenkool is het opwekken van elektriciteit in elektriciteitscentrales.

Hoe wordt elektriciteit opgewekt uit steenkool?

Bij de verbranding van steenkool komt warmte vrij. Deze warmte wordt gebruikt om water te verhitten tot een temperatuur van ongeveer 540 graden Celsius. Er ontstaat dan stoom onder hoge druk die naar een turbine wordt geleid, een soort schoepenrad. De turbine staat in verbinding met een generator die de draaiende beweging omzet in elektriciteit. De werking van de generator in een elektriciteitscentrale is te vergelijken met gigantische dynamo.

Voordelen en nadelen van steenkool

Hoewel in sommige elektriciteitscentrales ook wel gebruik gemaakt wordt van aardgas, aardolie of tegenwoordig ook van biomassa, zijn (steen) kolencentrales nog steeds het meest populair. Voorlopig is er wereldwijd nog voldoende steenkool voorraad om de elektriciteitscentrales de komende jaren draaiend te houden. Bovendien is steenkool een goedkope brandstof. Voordelen te over, maar het grootste bezwaar van het gebruik van steenkool blijven de gevolgen voor het klimaat.

Nadeel: steenkool versterkt het broeikaseffect

Het verbranden van steenkool is slecht voor het milieu. Bij de verbranding van steenkool komen schadelijke stoffen vrij zoals koolstofdioxide, de grootste veroorzaker van het versterkte broeikaseffect. Van alle energiebronnen is steenkool de grootste vervuiler. Hoewel een aantal van de schadelijk stoffen inmiddels worden gefilterd in de moderne elektriciteitscentrales, wordt er op grote schaal gezocht naar duurzame en schone alternatieven voor steenkool.

Duurzame energie

Om wereldwijd de uitstoot van CO2 te verminderen, moet het gebruik van fossiele brandstoffen worden teruggedrongen. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie staan niet stil en steeds meer elektriciteit wordt opgewekt met behulp van de duurzame energiebronnen als zonne-energie, wind- en waterkracht.

UnitedConsumers Energie

Steeds meer mensen kiezen voor groene stroom. Ook bij UnitedConsumers Energie is duurzaamheid vanzelfsprekend. Bovendien krijgt u altijd 100% windenergie en altijd 10% korting op het gemiddelde tarief van de 10 grootste energieleveranciers van Nederland. Zo zit u dus altijd goed. Kies voor zekerheid met een vast tarief: 1 jaar of 3 jaar. Of kiest u voor 1 jaar variabel? Uw voordeel kan oplopen tot gemiddeld € 270,00 in drie jaar!

100% windenergie met korting

Alles over energie >>