Waterkracht omzetten in energie

Waterkracht is een vorm van duurzame energie: waterkracht is in principe onuitputtelijk en bij de productie van energie uit water komen geen schadelijke stoffen vrij. Hoewel Nederland natuurlijk bij uitstek het land van water is, speelt water als energiebron voor groene stroom nog geen grote rol. Maar daar lijkt verandering in te komen, want in Nederland is waterkracht sterk in ontwikkelingen en wordt er veel geïnvesteerd in waterkrachtcentrales.

100% groene stroom

Eeuwenoude energie

Van oudsher wordt waterkracht op allerlei manieren gebruikt als energiebron. Of het nu gaat om het bewateren van landbouwgrond of om molens en wielen aan te drijven via stromend water. Tot aan de vorige eeuw werd overal in ons land nog gebruik gemaakt van traditionele watermolens. Inmiddels wordt water op grote schaal gebruikt om energie op te wekken, bijvoorbeeld in waterkrachtcentrales.

Waterkracht zet schoepenrad in beweging

Waterkracht werkt ongeveer hetzelfde als de dynamo van een fiets. Door de kracht en de beweging van het water wordt een soort schoepenrad in beweging gebracht, ofwel een turbine. Een generator zet de draaiende beweging van deze turbine om in elektrische stroom.

Stroming en waterkracht

Om de turbine in beweging te brengen is stromend water nodig. De waterkrachtcentrales maken gebruik van hoogteverschillen waardoor stroomsnelheid ontstaat (denk aan een waterval). Maar ook de beweging van de golven aan de kust of het verschil in eb en vloed kan worden omgezet in energie. In dat geval is sprake van golfslagenergie of getijdenenergie.

Waterkracht en het milieu

De bouw van waterkrachtcentrales kan gevolgen hebben voor de omliggende ecosystemen. Helaas is vissterfte nog steeds een veel voorkomend risico. Nieuwe waterkrachtcentrales worden daarom uitgerust met een vistrap, zodat de vissen in gootjes naar veiligere wateren worden geleid. Feit blijft dat energie uit waterkracht zeer schoon is. Bij het opwekken van energie in een waterkrachtcentrale komt geen CO2 vrij en is geen sprake van gevaarlijk radioactief afval.

Duurzame energie

Door de stijgende vraag naar groene stroom wordt ook in Nederland steeds meer geïnvesteerd in waterkrachtcentrales. Inmiddels staan er vier grote centrales in Nederland:

  • Linne (in de Maas)
  • Hagestijn (in de Lek)
  • Maurik (in de Nederrijn)
  • Alphen/Lith (in de Maas)

Het stroometiket UnitedConsumers Energie

Bij UnitedConsumers is duurzaamheid vanzelfsprekend, daarom maken wij alleen gebruik van duurzame energiebronnen. Wilt u weten uit welke energiebronnen uw stroom is opgebouwd? Bekijk dan het stroometiket van UnitedConsumers.

Meer informatie over groene stroom

Biomassa
Windenergie
Zonne-energie

> Alles over energie