TopImage

Doorlopend voordeelzo geregeld

Windenergie: duurzame energie

Het vlakke landschap en het aantal winduren maakt Nederland erg geschikt om windenergie op te wekken. Dat komt goed uit, want we gebruiken steeds meer energie terwijl traditionele energiebronnen zoals aardolie en steenkolen steeds schaarser worden. Om klimaatverandering tegen te gaan en te zorgen dat toekomstige generaties ook van energie zijn voorzien, wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energie.

Kies voor 100% groene stroom

Duurzame energie

Op nationaal en internationaal niveau wordt hard gewerkt aan duurzame oplossingen voor een beter milieu. Windenergie is schoon en het grote voordeel is dat wind voorlopig nog niet opraakt. Bovendien komt bij de productie van windenergie vijftig keer minder CO2 vrij dan bij de productie van traditionele grijze stroom. Tegenwoordig kunnen de grootste type windmolens zo’n 8 miljoen kWh per jaar produceren. Dat staat gelijk aan ongeveer een jaar stroom voor 2300 huishoudens.

Investeren in windenergie: wat kunt u doen?

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van windenergie? Begin dan altijd met een groene energieleverancier. Aan het stroometiket kunt u zien dat UnitedConsumers Energie investeert in groene energie die wordt opgewekt door windkracht. Maar tegenwoordig kunt ook zelf investeren. U kunt een deel van een windmolen kopen:

  • een eigen winddeel vanaf € 350 dat ongeveer 8000 kWh stroom oplevert
  • vanaf € 1.000 kunt u investeren in een zeewindpark met “Meerwind”
  • of denk mee over lokale initiatieven in uw gemeente of woonwijk

Korte geschiedenis van de windenergie

Al vanaf het vroegste begin maakt de mensheid gebruik van windkracht. Bijvoorbeeld voor transport door traditionele zeilschepen. De eerste echte Nederlandse windmolen voor het malen van graan stamt uit 1183.

Stoommachine

Na de uitvinding van de stoommachine werd windkracht wat meer naar de achtergrond verbannen. Er was nu sprake van een betrouwbaar nieuw systeem en we hoefden niet langer afhankelijk te zijn van de grillen van het weer.

Elektriciteit opwekken

Vanaf de jaren ’50 werd regelmatig geëxperimenteerd met de mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met behulp van windkracht. In Duitsland werd in 1957 de eerste windturbine gebouwd. Na de oliecrisis van 1973 staan de ontwikkelingen in windenergie niet meer stil. Moderne technieken en grote windparken zorgen tegenwoordig voor een goede opbrengst van duurzame energie.

Voordelen en nadelen van windenergie

Energie opwekken uit windkracht is in principe heel erg schoon. Bovendien zijn moderne windturbines steeds efficiënter en leveren ze steeds meer duurzame energie op. Goed voor het milieu dus. Maar tegenstanders van windenergie benadrukken de nadelige gevolgen voor vogels en omliggende ecosystemen. Volgens sommige mensen is er ook sprake van een ernstige vorm van ‘horizonvervuiling’ en zware geluidsoverlast.

Regelgeving voor windmolens

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken hanteert de overheid strenge regels voor het plaatsen van windmolens:

  • Minimale afstand tot woongebied van 300 meter
  • Strenge geluidsnormen om hinder te voorkomen
  • Hinderlijke schittering voorkomen door antireflecterende laag

Duurzame energie en het stroometiket

Duurzame energie is tegenwoordig overal verkrijgbaar. Bij de meeste energieleveranciers kunt u zelf beslissen of u groene stroom wilt. Bij UnitedConsumers is duurzaamheid vanzelfsprekend, daarom maken wij alleen gebruik van duurzame energiebronnen. Wilt u weten uit welke energiebronnen uw stroom is opgebouwd? Bekijk dan het stroometiket van UnitedConsumers.

Meer informatie over groene stroom

Biomassa
Waterkracht
Zonne-energie

> Alles over energie