Windenergie: duurzame energie

Het vlakke landschap en het aantal winduren maakt Nederland erg geschikt om windenergie op te wekken. Dat komt goed uit, want we gebruiken steeds meer energie terwijl traditionele energiebronnen zoals aardolie en steenkolen steeds schaarser worden. Om klimaatverandering tegen te gaan en te zorgen dat toekomstige generaties ook van energie zijn voorzien, wordt steeds meer geïnvesteerd in duurzame energie. Bij UnitedConsumers profiteert u gelukkig altijd van 100% windenergie en dat is niet alleen goed voor het milieu, ook voor uw portemonnee!

Kies ook voor 100% groene stroom

Duurzame energie

Op nationaal en internationaal niveau wordt hard gewerkt aan duurzame oplossingen voor een beter milieu. Windenergie is schoon en het grote voordeel is dat wind voorlopig nog niet opraakt. Bovendien komt bij de productie van windenergie vijftig keer minder CO2 vrij dan bij de productie van traditionele grijze stroom. Tegenwoordig kunnen de grootste type windmolens zo’n 8 miljoen kWh per jaar produceren. Dat staat gelijk aan ongeveer een jaar stroom voor 2300 huishoudens.

windenergie

100% windenergie bij UnitedConsumers

UnitedConsumers wil als energieleverancier graag bijdragen aan een duurzame toekomst. Omdat we duurzaamheid vanzelfsprekend vinden leveren we uitsluitend 100% windenergie. UnitedConsumers Energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Het voordeel stapelt zich op en overstappen is zo geregeld. Aanmelden is genoeg, wij regelen de rest. U behoudt gewoon uw aansluiting en stroom en gas. Krijgt u een opzegboete omdat u overstapt? Die vergoeden wij.

Investeren in windenergie: wat kunt u doen?

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van windenergie? Begin dan altijd met een groene energieleverancier. Aan het stroometiket kunt u zien dat UnitedConsumers Energie investeert in groene energie die wordt opgewekt door windkracht. Maar tegenwoordig kunt ook zelf investeren. U kunt een deel van een windmolen kopen:

  • een eigen winddeel vanaf € 350 dat ongeveer 8000 kWh stroom oplevert
  • vanaf € 1.000 kunt u investeren in een zeewindpark met “Meerwind”
  • of denk mee over lokale initiatieven in uw gemeente of woonwijk

Korte geschiedenis van de windenergie

Al vanaf het vroegste begin maakt de mensheid gebruik van windkracht. Bijvoorbeeld voor transport door traditionele zeilschepen. De eerste echte Nederlandse windmolen voor het malen van graan stamt uit 1183.

Stoommachine

Na de uitvinding van de stoommachine werd windkracht wat meer naar de achtergrond verbannen. Er was nu sprake van een betrouwbaar nieuw systeem en we hoefden niet langer afhankelijk te zijn van de grillen van het weer.

Elektriciteit opwekken

Vanaf de jaren ’50 werd regelmatig geëxperimenteerd met de mogelijkheden om elektriciteit op te wekken met behulp van windkracht. In Duitsland werd in 1957 de eerste windturbine gebouwd. Na de oliecrisis van 1973 staan de ontwikkelingen in windenergie niet meer stil. Moderne technieken en grote windparken zorgen tegenwoordig voor een goede opbrengst van duurzame energie.

Werking windmolen

Al eeuwenlang gebruikt de mens wind en windmolens om energie op te wekken. De oude Egyptenaren ontdekten al hoe ze schepen konden laten varen op windkracht en in het oude China en Perzië werden windmolens gebruikt om meel te malen. Vandaag de dag gebruiken we windmolens ook om groene stroom op te wekken.

Een windmolen – of windturbine – zet de bewegingsenergie van wind om in groene stroom. Eigenlijk is het een grote omgekeerde ventilator: hij zet elektriciteit niet om in wind, maar wind in elektriciteit. De hoeveelheid windenergie die een windmolen opwekt, hangt af van de plek waar hij staat. Het waait namelijk niet overal even hard. De meeste moderne windmolens hebben een vermogen van 3 megawatt. Een windmolen die aan de kust staat levert al snel 6,6 miljoen kWh per jaar, dat is genoeg om bijna 2000 huishoudens van stroom te voorzien. In 2016 stond er in Nederland voor 3.379 megawatt aan windmolens. Deze leveren aan 2,4 miljoen huishoudens duurzame windenergie. Lees hier hoe een windmolen werkt.

windmolen-infographic

Goedkope windenergie

De kosten voor het opwekken van windenergie gaan de komende jaren flink dalen. In 2040 zou het 71 procent goedkoper moeten zijn, door concurrentie, schaalvoordelen en ervaring. In 2040 zullen wind- en zonne-energie dan ook bijna de helft van alle energieopslag beslaan.

Nederland heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in windenergie, door de aanleg van windmolenparken op de Noordzee en in Duitsland worden de eerste parken gebouwd zonder subsidie. Hoe meer windmolens er komen, hoe lager de prijs van de windenergie zal worden. Wanneer er namelijk meer windcapaciteit beschikbaar is verdrijft dat de dure conventionele manieren om energie op te wekken, zoals kernenergie en kolencentrales. Stroom kan niet worden opgeslagen, dus als windmolens zoveel stroom opwekken dat er stroom overblijft, zullen andere centrales (kern- en kolen) worden uitgezet. De toename van windmolens leidt tot een afname van duurdere energiebronnen en daardoor zal de prijs van windenergie op ten duur gaan dalen.

Voordelen en nadelen van windenergie

Energie opwekken uit windkracht is in principe heel erg schoon. Bovendien zijn moderne windturbines steeds efficiënter en leveren ze steeds meer duurzame energie op. Goed voor het milieu dus. Maar tegenstanders van windenergie benadrukken de nadelige gevolgen voor vogels en omliggende ecosystemen. Volgens sommige mensen is er ook sprake van een ernstige vorm van ‘horizonvervuiling’ en zware geluidsoverlast.

Regelgeving voor windmolens

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken hanteert de overheid strenge regels voor het plaatsen van windmolens:

  • Minimale afstand tot woongebied van 300 meter
  • Strenge geluidsnormen om hinder te voorkomen
  • Hinderlijke schittering voorkomen door antireflecterende laag

Duurzame energie en het stroometiket

Duurzame energie is tegenwoordig overal verkrijgbaar. Bij de meeste energieleveranciers kunt u zelf beslissen of u groene stroom wilt. Bij UnitedConsumers is duurzaamheid vanzelfsprekend, daarom maken wij alleen gebruik van 100% windenergie. Met de kracht van 500.000 deelnemers kopen wij groot in en geven het voordeel aan u terug. Ook u kunt iedere maand meer overhouden op uw vaste lasten. Sluit u gratis bij ons aan en profiteer van goedkope windenergie en de beste service. Wij zijn namelijk al meerdere jaren uitgeroepen tot beste energieleverancier van Nederland!

Kies voor 100% windenergie