Contact
Mijn UnitedConsumers

Energiebelasting 2023

Energiebelasting is één van de kosten die op de rekening van uw energieleverancier terug te vinden is. Energiebelasting wordt door de overheid geheven en gaat dus feitelijk gezien buiten de energiemaatschappijen om. Hoeveel energiebelasting betaalt u in 2023? En hoe zit het met de teruggave energiebelasting? 

Waarom betaal ik energiebelasting?

Overheidsheffingen, zoals de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE), zijn onderdeel van de energierekening. Door energiebelasting te heffen, wil de overheid bereiken dat mensen zuiniger en bewuster omgaan met energie. Voor iedere kWh aan stroom en iedere m3 aan gas die u in uw woning gebruikt, betaalt u energiebelasting. Doordat deze heffing aan het energieverbruik is gekoppeld, betaalt u dus meer belasting als u meer energie verbruikt.


Hoe betaal ik energiebelasting?

De energiebelasting betaalt u maandelijks aan uw energieleverancier. En die draagt de belasting weer af aan de Belastingdienst. De energiebelasting is verwerkt in uw termijnbedrag. De hoogte van de energiebelasting die u betaalt, vindt u in uw energiecontract. Gemiddeld bedraagt de energiebelasting 30% van de totale energierekening. 


Energiebelasting 2023

In 2023 wijzigt de energiebelasting. Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de energiebelasting per 1 januari 2023:

  • De teruggave energiebelasting wordt verlaagd naar € 596,86 inclusief btw.
  • De btw op energie staat weer op 21%, deze was een deel van 2022 tijdelijk 9%.
  • De energiebelasting bedraagt € 0,59266 per m3 gas en € 0,15245 per kWh stroom.
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) bedraagt € 0,- en is samengevoegd met de energiebelasting. 

 

Vermindering energiebelasting

Energie wordt beschouwd als een basisbehoefte en daarom betaalt u over een deel van uw stroomverbruik geen belasting. Dit heet heffingskorting, oftewel vermindering energiebelasting. De Belastingdienst heeft de vermindering energiebelasting in 2023 vastgesteld op € 493,27 exclusief btw.


 

Teruggave energiebelasting

U komt in aanmerking voor de teruggave energiebelasting indien het huis waarin u woont gesplitst is in twee of meerdere woningen met een gedeelde elektriciteitsaansluiting. Ook bedrijven en instellingen kunnen in bepaalde situaties energiebelasting terugkrijgen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer een bedrijf elektriciteit en/of aardgas gebruikt om zelf stroom op te wekken.

Teruggave energiebelasting instellingen 

Sommige instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. De teruggaaf energiebelasting is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht min de heffingskorting van de energiebelasting.

Teruggaaf energiebelasting

Om zeker te weten of u voor een teruggaaf energiebelasting in aanmerking komt, kunt u zich melden bij de Belastingdienst kantoor Emmen - het Energieteam. Zij behandelen dergelijke aanvragen en regelen de uitbetaling van de teruggave energiebelasting - mits u daarvoor in aanmerking komt. 


 

Hoogte energiebelasting

De hoogte van de energiebelasting wordt door de overheid bepaald. De energiebelasting is dus bij iedere energieleverancier hetzelfde. Dit is de energiebelasting 2023:

  Energiebelasting 2023
Stroom tot 10.000 kWh € 0,15245 per kWh
Gas tot 170.000 m3  € 0,59266 per m3
Bron: De Belastingdienst  

Energiebelasting zonnepanelen

Als u zelf stroom opwekt met zonnepanelen hoeft u over deze opgewekte elektriciteit geen energiebelasting te betalen. Dit geldt echter alleen voor de stroom die u zelf verbruikt. Levert u (een deel van) de stroom (terug) aan een energieleverancier, dat wordt u door de Belastingdienst als ondernemer beschouwd. Hiervoor gelden andere regels.


Gecontroleerd door onze specialist Dirk Mutsaers

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Dirk Mutsaers, specialist op het gebied van energie. Dirk is sinds 2016 werkzaam bij UnitedConsumers.

| Laatst gecontroleerd op: 16-2-2023 |

dirk expert energie