Contact
Mijn UnitedConsumers

Energiebelasting 2022

Energiebelasting is één van de kosten die op de rekening van uw energieleverancier terug te vinden is. Energiebelasting wordt door de overheid geheven en gaat dus feitelijk gezien buiten de energiemaatschappijen om. Hoeveel energiebelasting betaalt u in 2022 en hoe zit het met de teruggave energiebelasting? 

Waarom betaal ik energiebelasting?

Overheidsheffingen, zoals de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE), zijn onderdeel van de energierekening. Door energiebelasting te heffen, wil de overheid bereiken dat mensen zuiniger en bewuster omgaan met energie. Voor iedere kWh aan stroom en iedere m3 aan gas die u in uw woning gebruikt, betaalt u energiebelasting. Doordat deze heffing aan het energieverbruik is gekoppeld, betaalt u dus meer belasting als u meer energie verbruikt.

Maatregelen energiebelasting 2022

Als gevolg van de stijgende inflatie en stijgende energieprijzen verhoogt de overheid de eenmalige energietoeslag naar € 800,00 voor mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Daarnaast verlaagt de overheid vanaf 1 juli 2022 voor een half jaar de btw op energie van 21% naar 9%. Hierdoor zullen de kosten voor een gemiddeld huishouden dalen met € 140,00.


Hoe betaal ik energiebelasting?

De energiebelasting betaalt u maandelijks aan uw energieleverancier. En die draagt de belasting weer af aan de Belastingdienst. De energiebelasting is verwerkt in uw termijnbedrag. De hoogte van de energiebelasting die u betaalt, vindt u in uw energiecontract. Gemiddeld bedraagt de energiebelasting 30% van de totale energierekening. 


Veranderingen energiebelasting 2022

In 2022 zijn er een aantal punten gewijzigd aan de energiebelasting. Een huishouden met een gemiddeld gas- en stroomverbruik bespaart hierdoor € 540,00 aan belasting (ten opzichte van 2021). Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de energiebelasting:

  • De teruggave energiebelasting wordt verhoogd naar € 681,63 exclusief btw.
  • De energiebelasting op gas is per 1 januari 2022 met 1,6 cent exclusief btw omhooggegaan.
  • Het belastingtarief op stroom gaat omlaag, namelijk met 5,7 cent per kWh exclusief btw.
  • Wilt u meer weten over de plannen van de overheid wat betreft energiebelasting? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid.  

Let op: De energieprijzen bestaan uit de marktprijs en de energiebelastingen. De veranderingen in de energiebelasting compenseren slechts een gedeelte van de stijgende marktprijs. Hierdoor zijn uw kosten voor energie mogelijk hoger. 


 

Vermindering energiebelasting

Energie wordt beschouwd als een basisbehoefte en daarom betaalt u over een deel van uw stroomverbruik geen belasting. Dit heet heffingskorting, oftewel vermindering energiebelasting. De Belastingdienst heeft de vermindering energiebelasting in 2022 vastgesteld op € 681,63 exclusief btw. U krijgt € 220,01 meer terug dan in 2021.


 

Teruggave energiebelasting

U komt in aanmerking voor de teruggave energiebelasting indien het huis waarin u woont gesplitst is in twee of meerdere woningen met een gedeelde elektriciteitsaansluiting. Ook bedrijven en instellingen kunnen in bepaalde situaties energiebelasting terugkrijgen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer een bedrijf elektriciteit en/of aardgas gebruikt om zelf stroom op te wekken.

Teruggave energiebelasting instellingen 

Sommige instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. De teruggaaf energiebelasting is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht min de heffingskorting van de energiebelasting.

Teruggaaf energiebelasting

Om zeker te weten of u voor een teruggaaf energiebelasting in aanmerking komt, kunt u zich melden bij de Belastingdienst kantoor Emmen - het Energieteam. Zij behandelen dergelijke aanvragen en regelen de uitbetaling van de teruggave energiebelasting - mits u daarvoor in aanmerking komt. 


 

Hoogte energiebelasting

De hoogte van de energiebelasting wordt door de overheid bepaald. De energiebelasting is dus bij iedere energieleverancier hetzelfde. Dit is de energiebelasting 2022:

  Energiebelasting januari 2022 Energiebelasting juli 2022
Stroom tot 10.000 kWh € 0,0445 per kWh € 0,0401 per kWh
Gas tot 170.000 m3  € 0,4395 per m3 € 0,3959 per m3
Bron: de Belastingdienst

Energiebelasting zonnepanelen

Als u zelf stroom opwekt met zonnepanelen hoeft u over deze opgewekte elektriciteit geen energiebelasting te betalen. Dit geldt echter alleen voor de stroom die u zelf verbruikt. Levert u (een deel van) de stroom (terug) aan een energieleverancier, dat wordt u door de Belastingdienst als ondernemer beschouwd. Hiervoor gelden andere regels.

Terug naar boven