Vermindering energiebelasting - Heffingskorting 2020

Om zuinig gebruik van energie te stimuleren, heft de overheid energiebelasting. Dit is een heffing die u betaalt over een deel van uw stroom- en gasrekening. Bij gemiddeld verbruik vormt de energiebelasting ongeveer een derde van de kosten op uw energierekening. Daarnaast betaalt u per 1 januari 2013 een heffing 'Opslag Duurzame Energie'. Hiermee wil de overheid de investering in duurzame energie stimuleren.

Belastingvermindering energie

Omdat iedereen nu eenmaal gas en stroom nodig heeft, wordt er geen belasting geheven over de hoeveelheid energie die ieder huishouden minimaal nodig heeft. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en wordt vermindering energiebelasting genoemd.

Bespaar op uw rekening

Berekening vermindering energiebelasting

Ieder jaar, na het berekenen van uw verbruik over de afgelopen 12 maanden, wordt de vermindering energiebelasting vastgesteld. De hoogte van het bedrag wordt bepaald per elektriciteitsaansluiting. De Belastingdienst heeft de belastingvermindering voor verblijfsruimten vastgesteld op:

  • € 527,17

Wanneer wordt de vermindering energiebelasting verrekend?

Voor de vermindering energiebelasting hoeft u niets te doen. Deze wordt automatisch verrekend op uw energierekening. Is de vermindering energiebelasting meer dan de betaalde belasting? Dan wordt het bedrag in mindering gebracht op uw totale energierekening.

Gedeelde energieaansluiting

De vermindering energiebelasting geldt per energieaansluiting. Als meerdere bewoners in één gebouw gebruik maken van een energieaansluiting houdt de Belastingdienst toch rekening met het aantal gebruikers. Om te voorkomen dat u niet in aanmerking komt voor de belastingvermindering, kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor teruggave.

Berekening vermindering energiebelasting

Heeft u vragen over energiebelasting of wilt u meer weten over de energieprijzen op uw energierekening? Neem dan contact op met onze klantenservice. Als energieleverancier staan wij altijd voor u klaar. Bij UnitedConsumers is uw energie in goede handen. Goedkope energie en goede service. Dat is wat we doen.

Meer informatie over uw energierekening

Gemiddeld energieverbruik
Enkeltarief en dubbeltarief 
Variabele leveringskosten
Netbeheerkosten
Regiotoeslag gas
Termijnbedrag
Slimme meter
Energieprijzen
Meterstanden

> Alles over energie