Medicijnen basisverzekering

De basisverzekering vergoedt in principe alle medicijnen die uw huisarts of specialist u voorschrijft. Nagenoeg alle geregistreerde medicijnen vallen onder de basisverzekering.

Werkzame stof in medicijnen vergoed

Welke medicijnen door uw zorgverzekering worden vergoed, is niet bij iedere verzekeraar hetzelfde. De werkzame stof van het medicijn wordt aangewezen door de overheid, maar welke merknaam zorgverzekeraars vergoeden mogen zij zelf bepalen. Veel verzekeraars kennen een voorkeursbeleid voor medicijnen. Dat betekent dat zij alleen de goedkoopste variant van een bepaald medicijn vergoeden.

Welke medicijnen vergoedt de basisverzekering?

Wordt uw medicijn vergoed uit de basisverzekering? U kunt dit nakijken op www.medicijnkosten.nl. Op deze website van de Rijksoverheid kunt u eenvoudig het betreffende medicijn opzoeken. U ziet dan ook of er een eigen bijdrage geldt en of het medicijn meetelt voor uw eigen risico. Vanaf 2019 betaalt u maximaal € 250,00 per kalenderjaar aan eigen bijdrage voor geneesmiddelen.

Voorkeursbeleid medicijnen

De meeste verzekeraars hanteren een voorkeursbeleid, zowel in de naturapolis als de restitutiepolis. Veel medicijnen worden door verschillende fabrikanten op de markt gebracht. Zo kan de vulstof of de productiewijze van een medicijn per fabrikant anders zijn. De werkzame stof is dan toch gelijk. Maar wat altijd verschilt is de prijs. In het voorkeursbeleid heeft de verzekeraar de goedkoopste varianten opgenomen. Afhankelijk van de exacte voorwaarden van uw zorgverzekering kunt u verplicht zijn om deze varianten van het medicijn te nemen. Uw apotheker zal automatisch het voorkeursmedicijn van uw verzekeraar meegeven.

Het voorkeursbeleid van uw verzekeraar kunt u terug vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Verzekerden van onze zorgverzekering kunnen het actuele voorkeursbeleid vinden op de website van VGZ of op de website van Bewuzt.

Uitzondering op voorkeursbeleid

Als blijkt dat het medisch noodzakelijk is om u van het voorkeursbeleid af te laten wijken, zal uw huisarts of specialist “medisch noodzakelijk” op het recept schrijven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u allergisch bent voor de hulpstof van het voorkeursmedicijn. Voorwaarde is wel dat u het voorkeursmedicijn een keer geprobeerd heeft. De apotheek controleert dit voor de zorgverzekeraar.

Wilt u vrije keuze hebben in medicijnen? Sommige verzekeraars bieden een aanvullende zorgverzekering waarin u alle of meer merken vergoed krijgt. Let hier op bij het vergelijken van zorgverzekeringen. Goed voor elkaar.

Lees ook

Vergoedingen basisverzekering
Alles over zorgverzekeringen
Online medicijnen bestellen
Combinatiepolis
Directe korting