Contact
Mijn UnitedConsumers

Zorgverzekering 2024

Jaarlijks wordt door de overheid de inhoud van de basisverzekering bepaald. Zo ook voor de zorgverzekering in 2024.

Benieuwd wat er wijzigt in de basisverzekering, wat het eigen risico in 2024 wordt of wat de te verwachten zorgpremie is? Op deze pagina houden we alle ontwikkelingen bij rondom de zorgverzekering 2024. 

wijzigingen zorgverzekering 2024


Verwachte zorgpremie 2024

Op Prinsjesdag 2023 heeft de overheid bekendgemaakt dat de nominale premie met 14% gaat stijgen naar gemiddeld € 149,- per maand. Uiteindelijk bepalen de zorgverzekeraars de premie zelf. Door een gunstig inkoopbeleid of het inzetten van reserves, kan daarom de stijging van de premie lager uitvallen.

Waarom stijgt de premie in 2024?

De zorgpremie van 2024 stijgt, omdat de zorguitgaven sterk toenemen. Dat komt door:

  • De kosten voor behandelingen nemen (sterk) toe.
  • Het afgelopen jaar zijn de salarissen in de zorg cao's verhoogd.
  • Er is meer vraag naar specifieke zorg door vergrijzing en een stijgend aantal chronisch zieken.

mail zorgpremies 2024

Als eerste op de hoogte van onze premies

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van onze zorgpremies in 2024? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Houd mij op de hoogte


Zorgtoeslag wordt lager in 2024

In 2023 is de maximale zorgtoeslag tijdelijk verhoogd naar € 154,- per maand. Deze tijdelijke verhoging vervalt volgend jaar. De zorgtoeslag wordt in 2024 maximaal € 127,- per maand.


Wijzigingen basisverzekering

In de kamerbrief van Minister Kuipers (VWS) staat dat er een aantal wijzigingen doorgevoerd gaan worden in de zorgverzekering 2024. Wij sommen de belangrijkste wijzigingen van de basisverzekering in 2024 voor u op. 

Vanaf medio 2020 werd het basispakket tijdelijk uitgebreid met een vergoeding voor herstelzorg na COVID. De vergoeding geldt voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 10 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden.

Ondanks dat de laatste corona adviezen zijn komen te vervallen per maart 2023, zal de regeling paramedische herstelzorg COVID tot 1 januari 2025 opgenomen worden in de basisverzekering.

Het ministerie van VWS geeft aan dat in de tussentijd een besluit zal worden genomen of deze herstelzorg per 2025 vast onderdeel kan worden van het basispakket van de Zorgverzekeringswet.

Op dit moment wordt kraamzorg vanuit de basisverzekering vergoed gedurende de eerste tien dagen na de bevalling. Deze termijn waar binnen kraamzorg verleend moet worden, wordt verlengd tot maximaal zes weken vanaf de dag van bevalling.

Op deze manier kunnen de uren kraamzorg flexibeler ingezet worden. Dit betekent niet dat er meer uren kraamzorg geleverd worden. Er is recht op 24 tot maximaal 80 uur kraamzorg. Het aantal uren dat per situatie wordt geleverd, wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Vanaf 2024 worden fysiotherapie en oefentherapie toegevoegd aan het basispakket voor een valpreventieve beweeginterventie. Deze valpreventie wordt alleen onder specifieke voorwaarden vergoed.

Zo moet het gaan om een oudere waarbij sprake is van een hoog valrisico in combinatie met onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen. Ouderen met een hoog valrisico die geen somatische of psychische problemen hebben, kunnen bij de gemeente informeren naar een beweegprogramma valpreventie. De trainingsprogramma’s worden alleen vergoed als de training onder begeleiding plaatsvindt. In praktijk zal zo’n beweegprogramma valpreventie dan ook meestal door een fysiotherapeut worden gegeven.


 

Eigen risico 2024

Het eigen risico blijft ongewijzigd tot en met 2025. Het verplicht eigen risico van de zorgverzekering in 2023, 2024, en 2025 is vastgesteld op het bedrag van € 385,- per jaar per verzekerde van 18 jaar of ouder.

> Meer over het eigen risico

 
 

Zorgpremie 2024

De verwachte, nominale zorgpremie van 2024 is gemiddeld € 149,- per maand. Zorgverzekeraars hebben tot en met 12 november 2023 de tijd om hun zorgpremies voor 2024 bekend te maken.

> Meer over de zorgpremie

 
 

Zorgtoeslag 2024

In 2024 wordt de zorgtoeslag lager. De overheid maakt eind 2023 de hoogte van de zorgtoeslag 2024 bekend. Zodra de bedragen bekend zijn, vindt u dit op onze zorgtoeslag 2024 pagina.

> Meer over zorgtoeslag


wist u dat... expert zorgverzekeringen vertelt Wist u dat...

"Alle zorgverzekeraars moeten hun zorgpremie voor het nieuwe jaar uiterlijk op 12 november bekend hebben gemaakt. Na 12 november mogen zorgverzekeraars de zorgpremies niet meer wijzigen."

Nienke Wuits - Expert in zorgverzekeringen

nienke expert zorgverzekeringen


Zorgverzekering 2024 belangrijke data

Het zorgseizoen loopt van 12 november tot en met 31 december. Dit is het moment dat u kunt overstappen van zorgverzekering en/of zorgverzekeraar. Welke data zijn belangrijk om in de gaten te houden?

  • 19 september 2023: op Prinsjesdag worden de wijzigingen in de zorgverzekering 2024 bekendgemaakt.
  • 12 november 2023: zorgverzekeraars maken de nieuwe premies en vergoedingen bekend.
  • 31 december 2023: laatste dag dat u uw zorgverzekering op kunt zeggen.
  • 31 januari 2024: laatste dag dat u een nieuwe zorgverzekering kunt afsluiten en/of wijzigen.

Heeft u een vraag, opmerking of advies nodig?

Wij helpen u graag!