Zorgverzekering Alternatieve Geneeswijzen

Er zijn verschillende soorten alternatieve geneeswijzen. Een goede gezondheid omvat volgens alternatieve genezers een balans in uw hele lichaam. U kunt alternatieve geneeswijzen vergoed krijgen uit uw alternatieve zorgverzekering. Wanneer krijgt u een vergoeding en hoe werkt dit?

Zorgverzekering alternatieve geneeswijzen

De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen komt niet vanuit de basisverzekering. Maakt u regelmatig gebruik van alternatieve geneeswijzen en heeft u alleen een basisverzekering? Dan betaalt u deze zorgkosten dus zelf.

Alternatieve geneeswijzen aanvullende verzekering

Om een vergoeding uit uw zorgverzekering voor alternatieve geneeswijzen te krijgen, sluit u een aanvullende verzekering af. U krijgt vanuit de aanvullende verzekering een jaarlijks budget voor alternatieve zorg. U krijgt daarbij een maximum bedrag per dag vergoed, ook als de behandeling meer kost.

Uit de aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding voor:

 • Homeopathische en antroposofische medicijnen op recept, geleverd door apotheek
 • Acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen
 • Antroposofische alternatieve geneeswijzen
 • Natuurgeneeswijzen
 • Psychosociale zorg
 • Homeopathie

Wanneer geen vergoeding alternatieve geneeswijzen?

U krijgt alleen een vergoeding voor homeopathie of antroposofische medicijnen wanneer deze zijn voorgeschreven door een:

 • Arts met BIG-registratie
 • Medisch specialist
 • Verloskundige
 • Kaakchirurg
 • Huisarts

Worden deze alternatieve medicijnen voorgeschreven door een andere zorgverlener? Dan krijgt u geen vergoeding. Voor een volledige vergoeding voor alternatieve geneeswijzen bezoekt u een gecontracteerde zorgverlener. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract, dan krijgt u ook geen vergoeding.

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

Alternatieve geneeswijzen zijn vormen van gezondheidszorg waarvan niet wetenschappelijk bewezen is dat ze werken. De huisarts en het ziekenhuis werken op basis van wetenschappelijke kennis, ofwel zorg ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn zorgverleners zoals de huisarts en medisch specialisten opgeleid om hun werk te doen.

Alternatieve zorgverleners hebben vaak geen wettelijk verplichte papieren nodig. Er zijn verschillende alternatieve geneeswijzen, maar ze hebben vaak één gemeenschappelijke discipline: het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Alternatieve zorgverleners kijken altijd naar zowel lichaam als geest, omdat een goede balans hierin leidt tot een goede gezondheid.