Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding anticonceptie tot 21 jaar

Iedereen die in Nederland woonachtig is, dient een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze vergoedt onder andere huisartsbezoek en spoedeisende behandelingen in het ziekenhuis. Ook sommige geneesmiddelen worden vergoed, waaronder anticonceptiemiddelen. Op deze pagina ontdek je wat dit voor vrouwen tot 21 jaar betekent.

Anticonceptie vergoeding uit de basisverzekering

Jongeren (vrouwen) tot 21 jaar krijgen vanuit de basiszorgverzekering vergoeding van anticonceptie. Daaronder vallen bijvoorbeeld de pil, het spiraaltje, de anticonceptiering en het staafje. Maar let op: condooms worden niet door de zorgverzekering vergoed.

Eigen risico en eigen bijdrage

Voor sommige vormen van anticonceptie geldt een eigen risico of eigen bijdrage. Dit is een symbolisch bedrag, maar het is goed om hierop voorbereid te zijn. Op medicijnkosten.nl leest u of u een eigen bijdrage dient te betalen en hoe hoog deze is.

De plaatsing en verwijdering van anticonceptie wordt volledig vergoed, mits dit wordt uitgevoerd door een huisarts, medisch specialist of gecertificeerd verloskundige.

Anticonceptie uit aanvullende verzekering

Zoals u ziet, vergoedt de basisverzekering vrijwel alle vormen van anticonceptie. Het is dus op het eerste gezicht niet nodig om hier een aanvullende verzekering voor af te sluiten. Er zijn echter wel mogelijkheden voor het vergoeden van de eigen bijdrage uit een aanvullende verzekering. Wellicht kan dit voor u wel interessant zijn.

Terug naar boven