GGZ vergoeding

Ruim vier op de tien mensen krijgt eens in het leven te maken met psychische problemen. Psychische gezondheid is ontzettend belangrijk. Daarom wordt deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering.

Wanneer uw huisarts u niet kan helpen, wordt u doorverwezen naar eerstelijns of tweedelijns psychologische hulp: de GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg). Maar wat voor zorg kunt u dan krijgen en wanneer heeft u hier recht op?

 
GGZ vergoeding uit basisverzekering
 
Vergoeding uit aanvullende verzekering
 
Eigen risico van toepassing
 
Verwijsbrief
 
Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

GGZ vergoeding basisverzekering

Voor behandeling van lichte psychische klachten kunt u terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Deze zorg krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. Is de ondersteuning vanuit de huisarts niet genoeg? Dan verwijst uw huisarts u door naar een psycholoog. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hier wel altijd een verwijzing voor nodig.

GGZ vergoeding kinderen tot 18 jaar

Kinderen tot 18 jaar vallen nog onder de jeugdwet en krijgen de reguliere GGZ vergoeding daarom niet uit de zorgverzekering. Dit betekent dat u GGZ voor kinderen tot 18 jaar bij de gemeente aanvraagt. Hier heeft u wel een verwijzing van de huisarts voor nodig.

U kunt hierbij kiezen uit zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij zorg in natura wordt de behandeling, in overleg met u, voor u geregeld door de zorgaanbieder. Kiest u voor pgb, dan bepaalt u zelf waar de behandeling plaatsvindt en betaalt de Sociale Verzekeringsbank de zorgverlener uit.

Wat wordt niet vergoed?

  • Hulp in verband met lichamelijke aandoeningen.
  • Leerstoornissen en dyslexie.
  • Werk- of relatieproblemen.
  • Aanpassingsstoornissen.
  • Psychosociale hulp.
  • Zelfhulp.

GGZ eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt iedereen boven de 18 jaar eigen risico. Zorg bij de huisarts of praktijkondersteuner is hiervan vrijgesteld. Zodra u een doorverwijzing krijgt, vervalt deze vrijstelling. Voor zowel generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ betaalt u dus wel eigen risico.

Generalistische basis GGZ vergoeding

Gegeneraliseerde basis GGZ wordt ook wel eerstelijns hulp genoemd. Wanneer de psychische klachten enkelvoudig zijn, is gegeneraliseerde basis GGZ vaak voldoende. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kortdurende behandeling bij een psycholoog na een bepaalde gebeurtenis in uw leven.

Specialistische GGZ vergoeding

Gespecialiseerde GGZ wordt ook wel tweedelijns hulp genoemd. Dit is zorg voor mensen met complexe psychische klachten, ook wel meervoudige psychische klachten genoemd. GGZ-instellingen bieden deze zorg aan. U wordt dan geholpen door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.