Psycholoog vergoeding

Psychologische zorg krijgt u vergoed uit uw zorgverzekering. Mentale gezondheid is namelijk ontzettend belangrijk en staat in nauw verband met uw fysieke gezondheid. Denkt u een psycholoog nodig te hebben? Dan is het verstandig om dit met uw huisarts te bespreken. Op deze pagina leggen we alvast uit hoe de vergoeding voor een bezoek aan de psycholoog werkt.

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Vergoeding psycholoog

Wanneer u psychische klachten heeft of u al een tijdje niet lekker in uw vel zit, kan de psycholoog een uitkomst zijn. Psychologische zorg wordt grotendeels vergoed uit de basisverzekering. Dit kunnen gesprekken zijn met uw huisarts, de GGZ praktijkondersteuner, psychologie en psychotherapie binnen de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Voor andere soorten psychologische zorg kunt u mogelijk een vergoeding krijgen uit een aanvullende verzekering.

Psycholoog basisverzekering

Voor lichte klachten kunt u terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ. Helpen deze gesprekken u niet en worden uw klachten erger? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De huisarts en verschillende GGZ krijgt u gewoon vergoed vanuit uw basisverzekering.

Psycholoog aanvullende verzekering

Bij VGZ kunt u uit een aanvullende verzekering een extra psycholoog vergoeding krijgen voor seksuologische zorg, psychosociale zorg (alternatieve zorg) of mindfulness bij burn-out klachten. U krijgt dan een jaarlijks budget dat u kunt besteden aan deze psychische zorg:

Aanvullende verzekering Vergoeding
VGZ Aanvullend Goed
 • Mindfulness bij burn-out klachten: € 350,-
 • Psychosociale zorg: € 300,-
VGZ Aanvullend Beter
 • Mindfulness bij burn-out klachten: € 350,-
 • Psychosociale zorg: € 300,-
VGZ Aanvullend Best
 • Mindfulness bij burn-out klachten: € 350,-
 • Psychosociale zorg: € 800,-
 • Seksuologische zorg: 4 afspraken per jaar, € 60,- per afspraak
VGZ Jong Basis Geen vergoeding
VGZ Jong Uitgebreid
 • Mindfulness bij burn-out klachten: € 350,-
 • Psychosociale zorg: € 200,-
 • Seksuologische zorg: 4 afspraken per jaar, € 60,- per afspraak
VGZ Single/Duo Basis Geen vergoeding
VGZ Single/Duo Uitgebreid
 • Mindfulness bij burn-out klachten: € 350,-
 • Psychosociale zorg: € 300,-
 • Seksuologische zorg: 4 afspraken per jaar, € 60,- per afspraak
VGZ Gezin Basis Geen vergoeding
VGZ Gezin Uitgebreid
 • Mindfulness bij burn-out klachten: € 350,-
 • Psychosociale zorg: € 300,-
 • Seksuologische zorg: 4 afspraken per jaar, € 60,- per afspraak
VGZ Vitaal Basis
 • Psychosociale zorg: € 150,-
VGZ Vitaal Uitgebreid
 • Mindfulness bij burn-out klachten: € 350,-
 • Psychosociale zorg: € 300,-
 • Seksuologische zorg: 4 afspraken per jaar, € 60,- per afspraak

Bewuzt biedt geen aanvullende opties met een extra psycholoog vergoeding aan. 

Eigen risico psycholoog

Op zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. De huisarts is vrijgesteld van het eigen risico. Voor uw eerste bezoeken in het proces hoeft u dus geen eigen risico te betalen. Voor psychologie en psychotherapie binnen de generalistische basis en gespecialiseerde GGZ betaalt u wel eigen risico.

Op zorg uit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico. Is uw budget voor psychologische zorg uit de aanvullende verzekering op, dan betaalt u de overige zorgkosten wel zelf.

Waar kunt u terecht?

Om een afspraak bij een psycholoog te maken heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Uw huisarts of GGZ praktijkondersteuner overlegt samen met u naar welke psycholoog u wilt gaan. Om verzekerd te zijn van de beste zorg en een volledige vergoeding gaat u naar een psycholoog die een contract heeft met VGZ of Bewuzt.

Beide verzekeraars hebben met veel zorgverleners contracten. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u met de Bewuzt basisverzekering 70%, met de VGZ Ruime Keuze 80% en met de VGZ Eigen Keuze 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed.

Wat wordt niet vergoed?

 • Hulp in verband met lichamelijke aandoeningen
 • Leerstoornissen en dyslexie
 • Werk- of relatieproblemen
 • Aanpassingsstoornissen
 • Zelfhulp

Vergoeding psychologische zorg bij kinderen

Psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt uitgevoerd door de gemeentelijke GGZ via de Jeugdwet. Dit wordt volledig vergoed en vraagt u via de gemeente aan.

Psychologische zorg voor kinderen die wel uit de zorgverzekering vergoed wordt, is neurofeedback en cogmed bij leerproblemen door ADHD of ADD. Deze vergoeding komt uit een aanvullende verzekering.

Wat is psychologische zorg?

Bij psychologische zorg gaat het vaak om de behandeling van psychische klachten zoals depressie, een verslaving, paniekstoornis, of angststoornis. Door middel van gesprekken, opdrachten en eventuele groepsgesprekken- en trainingen werkt u aan een betere mentale gezondheid.

De huisarts of GGZ praktijkondersteuner helpt bij lichte psychische klachten. Generalistische GGZ is er voor een enkelvoudige stoornis. U wordt dan behandeld door een psycholoog of psychotherapeut. Gaat het om een complexe en meervoudige stoornis? Dan wordt u doorgestuurd naar de gespecialiseerde GGZ.

Verschil psychiater en psycholoog

Een psychiater is, in tegenstelling tot een psycholoog, opgeleid tot arts. De psycholoog is dan ook niet bevoegd om medicijnen voor te schrijven en een psychiater wel. Een psychiater richt zich vooral op mentale stoornissen en hoe dit met een medische behandeling (meestal medicatie) verbeterd kan worden. Een psycholoog focust meer op het menselijke gedrag en de onderliggende processen in de hersenen en hoe deze veranderd kunnen worden.