Contact
Mijn UnitedConsumers

Thuiszorg vergoeding

Thuiszorg kan gedeeltelijk vergoed worden vanuit je zorgverzekering, maar wordt soms ook geregeld door de gemeente. Hoe werkt dit precies, wanneer kom je in aanmerking voor thuiszorg en hoe wordt dat geregeld?


Direct naar


 

Wordt thuiszorg vergoed?

Ja, thuiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de thuiszorg vergoeding geldt het eigen risico en eigen bijdrage. Je hebt voor een thuiszorg vergoeding een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig.


Thuiszorg vergoeding zorgverzekering

vinkje Vergoeding thuiszorg uit basisverzekering
vinkje Eigen bijdrage thuiszorg van toepassing
vinkje Verwijsbrief (voor palliatieve terminale zorg en thuiszorg onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist)
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding
kruisje Thuiszorg vergoeding uit aanvullende verzekering
kruisje Eigen risico van toepassing

 

Soorten thuiszorg vergoeding

Thuiszorg voor mensen van 18 jaar en ouder wordt vergoed uit de basisverzekering. Onder thuiszorg verstaan we verzorging en verpleging bij jou thuis die wordt verleend door verpleegkundigen. Hier betaal je bij een aangesloten zorgverlener zelf niets voor. Je hebt voor de thuiszorg vergoeding wel een indicatie van een verpleegkundige niveau 5 nodig. Welke thuiszorg wordt vergoed?

Soort thuiszorg  Vergoeding thuiszorg Wie regelt de zorg?
(Wijk-)verpleging: Zorg door verpleegkundigen in je eigen omgeving. Alleen wanneer er behoefte is aan geneeskundige zorg. Zorgverzekeringswet (Zvw) 1. Indicatie aanvragen via thuiszorginstelling
2. Wijkverpleging stelt indicatie vast
3. Geneeskundige verpleging wordt verzorgd door de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Persoonlijke verzorging: Ondersteuning bij een aandoening of beperking waardoor je bijvoorbeeld jezelf niet meer kunt aankleden en wassen. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvragen bij gemeente (indien er geen sprake is van geneeskundige verzorging)
Begeleiding bij zelfstandig functioneren: Hulp in het huishouden en dagelijks functioneren voor mensen met een psychosociale beperking. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvragen bij gemeente
Huishoudelijke hulp: Voor wie niet meer in staat is het huishouden zelf te doen wegens medische redenen (bij ziekte, na een ongeluk of als je slecht ter been bent). Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvragen bij gemeente
Terminale zorg: Patiënten met een levensverwachting van 3 maanden of minder. Hierbij hoort ondersteuning bij ziekteverschijnselen zoals pijn, jeuk, benauwdheid en geestelijke klachten. Zorgverzekeringswet (Zvw) Zorgverzekeraar
24-uurszorg en nachtzorg: Wanneer op medische indicatie iemand gedurende de nacht en/of dag verzorging of verpleging nodig heeft. Wet langdurige zorg (Wlz) Zorgkantoor, declaratie via Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 

Eigen bijdrage thuiszorg

Indien je zorg ontvangt vanuit de WLZ of de WMO, dan moet je vaak een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de kosten van de eigen bijdrage voor thuiszorg is afhankelijk van: je leeftijd, je inkomen, hoe duur de zorg is, je persoonlijke situatie en het soort zorg dat je krijgt.


Zorgverzekeringswet thuiszorg

Vanaf 2015 wordt ondersteuning en langdurige zorg niet meer via de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) geregeld. Persoonlijke verzorging en wijkverpleging wordt nu geregeld binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat de zorgverzekeraar de verantwoordelijke is voor de verzorging en verpleging bij jou thuis. Zorgverzekeraars mogen zo zelf zorg op prijs en kwaliteit inkopen bij thuiszorginstellingen.


Terminale thuiszorg vergoeding

Wanneer iemand een levensverwachting heeft van 3 maanden of minder, kan er terminale thuiszorg geregeld worden. Deze zorg duurt totdat iemand overlijdt, ook als dit langer duurt dan 3 maanden. Het doel van terminale thuiszorg is om de kwaliteit van leven in de laatste maanden zo hoog mogelijk te houden. Hieronder valt:

  • Verzorging en verpleging.
  • Controle van de gezondheid.
  • Aandacht voor zingeving en spiritualiteit.
  • Ondersteuning bij psychische en sociale problemen.
  • Behandeling van pijn en andere lichamelijke klachten.
  • Ondersteuning bij het afronden van het leven en afscheid nemen.

Terminale thuiszorg kan zowel in een zorginstelling als thuis plaatsvinden. Dit wordt geregeld en vergoed via de zorgverzekering of via een indicatie voor de Wlz. In geval van de Wlz betaal je eigen bijdrage. Je betaalt in geen geval eigen risico.


WMO vergoeding thuiszorg

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is een wet die zorgt voor hulp en ondersteuning thuis. Het doel hiervan is jou te helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. In de meeste gevallen vraag je bij de gemeente thuiszorg aan via WMO ondersteuning. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt het volgende onder thuiszorg:

  • Hulp bij het huishouden.
  • Begeleiding in het dagelijks leven.
  • Verzorging en verpleging thuis.

AWBZ en de Wet langdurige zorg vergoeding thuiszorg

Tot 2015 was er de Algemene Wet bijzonder Zorg (AWBZ). De AWBZ taken zijn sinds 2015 ondergebracht in 3 nieuwe wetten. Een daarvan is de Wet langdurige zorg (Wlz). Een aantal taken die eerst onder de AWBZ vielen, worden nu opgepakt door de Wlz. Onder deze wet valt zorg voor mensen met een zware, langdurige zorgbehoefte. Bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of een handicap. Hiervoor is vaak 24 uur per dag zorg nodig.

Om een Wlz vergoeding te krijgen, meld je je aan bij het Centrum Indicatieinstelling Zorg (CIZ). Zij zullen een persoonlijk gesprek met je aangaan om een indicatie te kunnen stellen. Zo weet je precies welke zorg je nodig hebt en krijgt. Je kunt deze zorg in natura krijgen door middel van verblijf in een instelling of in je thuisomgeving. Een andere optie is om je aan te melden voor een persoonsgebonden budget (PGB).


Zorgverlener vinden

In de UnitedConsumers Zorgzoeker vind je alle zorgverleners bij je in de buurt.

> Vind een zorgverlener

 

Onze zorgverzekeringen

Wij bieden verschillende soorten zorgverzekeringen aan, zodat er altijd een pakket is dat bij je past.

> Bekijk zorgverzekeringen

 

Meer vergoedingen

Geneeskundige zorg
Ziekenhuiszorg
Mantelzorg

 

 

Terug naar alle vergoedingen