Vervoer naar ziekenhuis vergoed

Soms wordt uw vervoer naar het ziekenhuis vergoed vanuit de zorgverzekering. U reist dan met de auto, taxi of het openbaar vervoer.. Vervoer via een ambulance valt hier dus niet onder. Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer en hoeveel krijgt u dan vergoed?

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Zittend ziekenvervoer basisverzekering

Ziekenvervoer wordt vergoed uit de basisverzekering in specifieke situaties of als u bepaalde behandelingen ondergaat:

  • Kinderen tot 18 jaar die aangewezen zijn op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf
  • Bij behandeling van een langdurige ziekte of aandoening waar lange tijd vervoer voor nodig is
  • Oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie
  • Wanneer u zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen
  • Bij een visuele handicap
  • Bij nierdialyses

Er wordt geen extra vergoeding ziekenvervoer gegeven vanuit een aanvullende verzekering.

Vergoeding taxivervoer ziekenhuis

Wanneer u zelf niet in staat bent om te rijden, kunt u een taxi regelen. U krijgt maximaal 200km enkele reis vergoed. Voor u een vergoeding voor taxivervoer krijgt, heeft u een machtiging nodig. Dit kunt u eenvoudig zelf aanvragen via een formulier van VGZ of Bewuzt. U krijgt dan binnen 10 werkdagen antwoord. Heeft u vooraf geen toestemming aangevraagd? Dan krijgt u geen vergoeding.

Rolstoelvervoer vergoeding

Mensen die in een rolstoel zitten en zelf niet over aangepast vervoer beschikken hebben vaak taxivervoer nodig. Rolstoelvervoer valt onder dezelfde vergoeding als ander ziekenvervoer. U heeft voor rolstoelvervoer wel eerst toestemming nodig van uw zorgverzekeraar.

Eigen risico ziekenvervoer

Op bijna alle zorg uit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing voor iedereen van 18 jaar en ouder. Zittend ziekenvervoer wordt uit de basisverzekering vergoed en dus betaalt u eigen risico.

Eigen bijdrage ziekenvervoer

Op ziekenvervoer is een wettelijke eigen bijdrage van toepassing. Dit bedrag is door de overheid bepaald en is dus bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. De wettelijke eigen bijdrage is maximaal € 103,- in 2019.

Verwijsbrief en toestemming nodig ziekenvervoer

U heeft voor ziekenvervoer altijd eerst toestemming nodig van VGZ of Bewuzt. U kunt van uw huisarts of medisch specialist een indicatie krijgen. U vult dan samen het formulier van VGZ of Bewuzt in voor de aanvraag van het ziekenvervoer.

Heeft u ziekenvervoer nodig in verband met oncologische behandelingen of nierdialyse, dan heeft u deze indicatie niet nodig en mag u de toestemming zelf met uw verzekeraar regelen. U kunt dit telefonisch regelen met VGZ (0900 84 90) of Bewuzt (088 – 131 01 39).

Pas wanneer u toestemming heeft gekregen kunt u gebruik maken van het ziekenvervoer.

Met welke vervoerder?

Om verzekerd te zijn van een volledige vergoeding reist u met een vervoerder waar VGZ of Bewuzt een contract mee heeft. Bij een vervoerder zonder contract krijgt u met de Bewuzt basisverzekering 70%, met de VGZ Ruime Keuze 80% en met de VGZ Eigen Keuze 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed.

Vergoeding per vervoersmiddel

Hoeveel vergoeding u krijgt is afhankelijk van welk soort vervoer u gebruik maakt:

  • Taxivervoer: Tot maximaal 200km enkele reis.
  • Bus, buurtbus, tram, metro of trein: OV-kaart voor tweede klas reizen.
  • Per auto: € 0,28 per kilometer op basis van de snelste route (berekend aan de hand van de ANWB routeplanner)