Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Zittend ziekenvervoer basisverzekering

Soms krijgt u vanuit de zorgverzekering een vergoeding voor taxivervoer naar het ziekenhuis. Ook andere vormen van vervoer naar het ziekenhuis worden vergoed, zoals de auto of het openbaar vervoer. Ambulancevervoer valt hier niet onder.  Maar wanneer wordt vervoer naar het ziekenhuis vergoed vanuit de basisverzekering?

vinkje Vergoeding voor zittend ziekenvervoer uit basisverzekering.
vinkje Volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgverlener.
vinkje Eigen risico van toepassing.
vinkje Verwijsbrief nodig.
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering.

Heeft u een lange tijd vervoer nodig voor uw behandeling? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de hardheidsclausule.

Vervoer naar ziekenhuis vergoed

In specifieke situaties - of als u bepaalde behandelingen ondergaat - krijgt u  een vergoeding voor vervoer naar het ziekenhuis: 

  • Kinderen tot 18 jaar die aangewezen zijn op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf.
  • Bij behandeling van een langdurige ziekte of aandoening waar lange tijd vervoer voor nodig is.
  • Oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie.
  • Rolstoelvervoer vergoeding - indien u zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen.
  • Bij een visuele handicap.
  • Bij nierdialyses.

Er wordt geen extra vergoeding ziekenvervoer geboden vanuit een aanvullende verzekering.

Vergoeding taxivervoer ziekenhuis

Wanneer u zelf niet in staat bent om te rijden, kunt u een taxi regelen. U krijgt maximaal 200 km enkele reis vergoed. Voor een vergoeding voor taxivervoer naar het ziekenhuis heeft u een machtiging nodig. Dit kunt u eenvoudig zelf aanvragen via een formulier van VGZ of Bewuzt. U krijgt dan binnen 10 werkdagen antwoord.

Let op: heeft u vooraf geen toestemming aangevraagd? Dan worden de ziekenhuiskosten voor taxivervoer niet vergoed.

Rolstoelvervoer vergoeding

Mensen die in een rolstoel zitten - en zelf niet over aangepast vervoer beschikken - hebben vaak taxivervoer nodig. Rolstoelvervoer valt onder dezelfde vergoeding als ander ziekenvervoer. U heeft voor een rolstoelvervoer vergoeding wel eerst toestemming nodig van uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage ziekenvervoer

Op de vergoeding ziekenvervoer is een wettelijke eigen bijdrage van toepassing. Dit bedrag is door de overheid bepaald en is dus bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. De wettelijke eigen bijdrage betaalt u naast het eigen risico. De eigen bijdrage en het eigen risico kunt u niet vergoed krijgen. 

Bekijk ook:

Ambulancevervoer
Nierdialyse
Oncologie

Terug naar boven