Vervoer naar ziekenhuis vergoed

Soms wordt uw vervoer naar het ziekenhuis vergoed vanuit de zorgverzekering. U reist dan met de auto, taxi of het openbaar vervoer. Vervoer via een ambulance valt hier dus niet onder. Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer en hoeveel krijgt u dan vergoed?

vinkje Vergoeding ziekenvervoer uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Zittend ziekenvervoer basisverzekering

Ziekenvervoer wordt vergoed uit de basisverzekering in specifieke situaties of als u bepaalde behandelingen ondergaat:

  • Kinderen tot 18 jaar die aangewezen zijn op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf
  • Bij behandeling van een langdurige ziekte of aandoening waar lange tijd vervoer voor nodig is
  • Oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie
  • Wanneer u zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen
  • Bij een visuele handicap
  • Bij nierdialyses

Er wordt geen extra vergoeding ziekenvervoer gegeven vanuit een aanvullende verzekering.

Vergoeding taxivervoer ziekenhuis

Wanneer u zelf niet in staat bent om te rijden, kunt u een taxi regelen. U krijgt maximaal 200km enkele reis vergoed. Voor u een vergoeding voor taxivervoer krijgt, heeft u een machtiging nodig. Dit kunt u eenvoudig zelf aanvragen via een formulier van VGZ of Bewuzt. U krijgt dan binnen 10 werkdagen antwoord. Heeft u vooraf geen toestemming aangevraagd? Dan krijgt u geen vergoeding.

Rolstoelvervoer vergoeding

Mensen die in een rolstoel zitten en zelf niet over aangepast vervoer beschikken hebben vaak taxivervoer nodig. Rolstoelvervoer valt onder dezelfde vergoeding als ander ziekenvervoer. U heeft voor rolstoelvervoer wel eerst toestemming nodig van uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage ziekenvervoer

Op ziekenvervoer is een wettelijke eigen bijdrage van toepassing. Dit bedrag is door de overheid bepaald en is dus bij alle zorgverzekeraars hetzelfde.