Zorgtoeslag 2020

Voor mensen met een lager inkomen is er de zorgtoeslag. Op die manier compenseert de overheid de zorgpremie en blijft kwalitatieve zorg voor iedereen toegankelijk. De zorgtoeslag wordt elk jaar besproken tijdens Prinsjesdag en definitief vastgesteld zodra alle nieuwe zorgpremies bekend zijn. De zorgtoeslag 2020 is nog niet bekend. 

Recht op zorgtoeslag 2020

Wie een Nederlandse zorgverzekering heeft, kan zorgtoeslag ontvangen. Ook voor de zorgverzekering in 2020. U krijgt zorgtoeslag wanneer u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U bent minimaal 18 jaar oud.

  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.

  • Uw (en eventueel uw partner) bezitten niet te veel vermogen.

  • Uw (en eventueel uw partner) zitten onder de inkomensgrens.

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Of u zorgtoeslag ontvangt in 2020 hangt dus ook af van uw vermogen en inkomen. Tot nu toe verandert elk jaar de hoogte van de zorgtoeslag. Ook voorwaarden, zoals de inkomensgrens, worden ieder jaar aangepast. Wat uw maximaal vermogen en inkomen mag zijn in 2020 is nog niet vastgesteld. Dit wordt pas definitief bekend tijdens Prinsjesdag 2020.

Verwachtingen zorgtoeslag 2020

De komende jaren is de verwachting dat de zorgpremie blijft stijgen. Dit komt door de stijgende zorgkosten. Wanneer de zorgpremie omhoog gaat, zal de zorgtoeslag in 2020 naar verwachting ook omhoog gaan. Het is afwachten tot Prinsjesdag en tot de zorgverzekeraars half november hun premies bekend maken.

Belangrijke data zorgtoeslag en zorgverzekering 2020

vinkje 17/09 Op Prinsjesdag worden de verwachtingen over de hoogte van de zorgpremie en zorgtoeslag 2020 uitgesproken.
vinkje 12/11 Alle zorgverzekeraars hebben hun premies en vergoedingen bekend gemaakt.
vinkje 20/12 Eerste uitbetaling zorgtoeslag 2020. Dit is de zorgtoeslag voor de maand januari 2020.
vinkje 31/12 De laatste dag dat u een nieuwe zorgverzekering voor 2020 kunt afsluiten.

De zorgtoeslag wordt altijd rond de 20e van de maand overgemaakt. Voor 2020 start de uitbetaling op 20 december. Vervolgens zal u elke maand rond de 20e, afhankelijk van eventuele feestdagen/weekenden, uw zorgtoeslag ontvangen. De precieze uitbetaaldata voor de zorgtoeslag 2020 zijn nog niet bekend. Zodra dit bekend is, kunt u dit op onze website lezen.