Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Zorgtoeslag 2022

Zorgtoeslag is een financiële tegemoetkoming voor de zorgpremie die u maandelijks betaalt. Jaarlijks wordt de hoogte van de zorgtoeslag opnieuw bepaald door de overheid. Dit weten we tot nu toe over de zorgtoeslag 2022.


Belangrijke data zorgtoeslag 2022

  • 21 september 2021: verwachting hoogte zorgtoeslag 2022 op Prinsjesdag.
  • 12 november 2021: bekendmaking van de premies door zorgverzekeraars.
  • Tussen 12 november 2021 en 31 december 2021: na de bekendmaking van de premies, wordt de definitieve zorgtoeslag voor 2022 vastgesteld. De hoogte van de zorgtoeslag 2022 wordt bekendgemaakt tussen 12 november en 31 december.

Recht op zorgtoeslag 2022

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag in 2022 dient u (en uw eventuele toeslagpartner) te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
  • Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.
  • Uw inkomen (en dat van uw toeslagpartner) ligt onder de inkomensgrens.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Hoogte zorgtoeslag 2022

Momenteel is er nog geen verwachting gegeven van de hoogte van de zorgtoeslag in 2022. Zodra hier meer over bekend is, vindt u dit terug op deze pagina.


Inkomens- en vermogensgrens zorgtoeslag 2022

Of u in 2022 zorgtoeslag ontvangt, hangt onder andere af van uw vermogen en inkomen. Momenteel zijn de vermogensgrenzen en de inkomensgrenzen voor de zorgtoeslag 2022 nog niet bekend.

Zodra de inkomens- en vermogensgrens bekend zijn, vindt u dit terug op deze pagina.


Uitbetaling zorgtoeslag 2022

De uitbetaling van de zorgtoeslag vindt op of rond de 20e van de maand plaats. Valt de 20e in het weekend of op een feestdag? Dan ontvangt u uw zorgtoeslag op de eerstvolgende werkdag. Uw zorgtoeslag staat altijd nog diezelfde dag op uw rekening. In onderstaande tabel vindt u de verwachte uitbetaaldata van de zorgtoeslag 2022.

Zorgtoeslag 2022

Verwachting uitbetaling

Januari 20 december 2021
Februari 20 januari 2022
Maart 21 februari 2022
April 21 maart 2022
Mei  20 april 2022
Juni 20 mei 2022
Juli 20 juni 2022
Augustus 20 juli 2022
September 22 augustus 2022
Oktober 20 september 2022
November 20 oktober 2022
December 21 november 2022
Terug naar boven