Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen kan, indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Met zorgtoeslag komt de overheid mensen met een lager inkomen tegemoet voor de premie van hun zorgverzekering. Maar hoe vraag ik zorgtoeslag aan? Wij helpen u graag met het aanvragen van uw zorgtoeslag.

 

Hoe vraag ik zorgtoeslag aan?

U kunt bij de Belastingdienst een proefberekening maken om te kijken of u zorgtoeslag kunt aanvragen. Wanneer u recht heeft op zorgtoeslag, kunt u zelf zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kunt u doen via Mijn Toeslagen.


 

Wanneer geen zorgtoeslag aanvragen?

Heeft u te veel vermogen of een te hoog inkomen, dan heeft u helaas geen recht op zorgtoeslag. Ontvangt u al zorgtoeslag, maar heeft u hier geen recht meer op? Dan moet u zo spoedig mogelijk de zorgtoeslag stopzetten bij de Belastingdienst.


 

Wanneer kan ik zorgtoeslag aanvragen?

Krijgt u nog geen zorgtoeslag en heeft u hier wel recht op, dan kunt u uw zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw inkomen is in 2021 niet hoger dan € 31.138 voor alleenstaanden en niet hoger dan € 39.979 samen met uw toeslagpartner
  • Uw vermogen is in 2021 niet hoger dan € 118.479 voor alleenstaanden en niet hoger dan € 149.819 samen met uw toeslagpartner.

 

Wanneer zorgtoeslag aanvragen?

Tot 1 september van elk jaar kunt u zorgtoeslag aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht over het jaar daarvoor. Had u in 2020 recht op zorgtoeslag, maar dit niet ontvangen? Dan kunt u tot 1 september 2021 met terugwerkende kracht uw zorgtoeslag aanvragen.


 

Wat is een toeslagpartner?

Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan is diegene uw toeslagpartner. Iemand anders die op hetzelfde adres woont, kan ook uw toeslagpartner zijn. Bent u niet zeker of u een toeslagpartner heeft, dan kunt u de voorwaarden bekijken.


 

Mijn toeslagpartner woont in het buitenland, wat nu?

Werkt u in Nederland of krijgt u pensioen of een uitkering uit Nederland en woont u of uw toeslagpartner in het buitenland? Dan kunt u toch zorgtoeslag aanvragen in Nederland als het gaat om een land in de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Of een land waarmee Nederland een sociaal zekerheidsverdrag heeft gesloten.


 

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Wilt u zorgtoeslag aanvragen, dan heeft u uw toetsingsinkomen nodig. Al uw inkomsten uit salaris, uitkering of pensioen valt onder uw toetsingsinkomen. U kunt een rekenhulp op de website van de Belastingdienst gebruiken om uw toetsingsinkomen te berekenen.


 

Wat wordt bedoeld met vermogen?

U heeft ook uw totale vermogen nodig als u zorgtoeslag wilt aanvragen. Onder vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld of uw beleggingen. Een eigen woning valt niet onder het vermogen. Als uw vermogen te hoog is, komt u niet in aanmerking voor zorgtoeslag.