Zorgtoeslag aanvragen

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Met zorgtoeslag komt de overheid mensen met een lager inkomen tegemoet voor de premie van hun zorgverzekering. Bij het invullen en indienen van uw zorgtoeslag aanvraag zult u verschillende nieuwe begrippen tegenkomen. Wij helpen u graag met het aanvragen van uw zorgtoeslag.

Hoe vraag ik zorgtoeslag aan?

U kunt bij de Belastingdienst een proefberekening maken om te kijken of u recht heeft op zorgtoeslag. Wanneer u recht heeft op zorgtoeslag, kunt u zelf zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kunt u doen via Mijn Toeslagen.

Heeft u te veel vermogen of een te hoog inkomen, dan heeft u helaas geen recht op zorgtoeslag. Ontvangt u al zorgtoeslag? Dan hoeft u niks te doen. Behalve als u toeslag ontvangt en hier geen recht meer op heeft. Dan geeft u dit aan bij de Belastingdienst.

Krijgt u nog geen zorgtoeslag en heeft u hier wel recht op, dan kunt u uw zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw inkomen is niet hoger dan € 29.562 voor alleenstaanden en niet hoger dan € 37.885 samen met uw toeslagpartner. 
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 114.776 voor alleenstaanden en niet hoger dan € 145.136 samen met uw toeslagpartner.

Wanneer zorgtoeslag aanvragen?

Tot 1 september van elk jaar kunt u zorgtoeslag aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht over het jaar daarvoor. Had u in 2019 recht op zorgtoeslag, maar dit niet ontvangen? Dan kunt u tot 1 september 2020 met terugwerkende kracht uw zorgtoeslag aanvragen.

Wat is een toeslagpartner?

Heeft u een echtegenoot of geregistreerd partner? Dan is diegene uw toeslagpartner. Iemand anders die op hetzelfde adres woont, kan ook uw toeslagpartner zijn. Bent u niet zeker of u een toeslagpartner heeft, dan kunt u de voorwaarden bekijken.

Mijn toeslagpartner woont in het buitenland, wat nu?

Werkt u in Nederland of krijgt u pensioen of een uitkering uit Nederland en woont u of uw toeslagpartner in het buitenland? Dan kunt u toch zorgtoeslag aanvragen in Nederland als het gaat om een land in de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Of een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Wilt u zorgtoeslag aanvragen, dan heeft u uw toetsingsinkomen nodig. Al uw inkomsten uit salaris, uitkering of pensioen valt onder uw toetsingsinkomen. U kunt een rekenhulp op de website van de Belastingdienst gebruiken om uw toetsingsinkomen te berekenen.

Wat wordt bedoeld met vermogen?

U heeft ook uw totale vermogen nodig als u zorgtoeslag wilt aanvragen. Onder vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld of uw beleggingen. Een eigen woning valt niet onder het vermogen. Als uw vermogen te hoog is, komt u niet in aanmerking voor zorgtoeslag.