Zorgtoeslag aanvragen

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Zo wordt u gecompenseerd voor de premie van uw zorgverzekering. Ook voor de zorgverzekering van 2019.

Hoe kan ik zorgtoeslag aanvragen?

Om zorgtoeslag aan te vragen gaat u naar de website van de Belastingdienst. Daar kunt u een proefberekening maken om te kijken of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag.

U kiest het jaar waarvoor u de berekening wilt maken en vervolgens vinkt u een of meerdere toeslagen aan. Vervolgens geeft u uw geboortedatum op, het land waarin u woont, geeft u aan of u een toeslagpartner heeft en vult u uw toetsingsinkomen in. Heeft u een toeslagpartner, dan vult u ook van hem of haar de gegevens in. Tenslotte beantwoordt u de vraag over uw vermogen en klikt u op de knop Bereken onderaan de pagina. U ziet direct of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag.

Wat is een toeslagpartner?

Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan is dat uw toeslagpartner. Iemand anders die op hetzelfde adres woont, kan ook uw toeslagpartner zijn. Bent u niet zeker of u een toeslagpartner heeft, dan kunt u dit met een hulpmiddel op de website van de Belastingdienst nagaan.

Mijn toeslagpartner woont in het buitenland, heb ik recht op zorgtoeslag?

Werkt u in Nederland of krijgt u pensioen of een uitkering uit Nederland en woont u of uw toeslagpartner in het buitenland? Dan kunt u zorgtoeslag aanvragen als het gaat om een land in de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, of een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gesloten.

Wat is mijn toetsingsinkomen?

Al uw inkomsten uit salaris, uitkering of pensioen valt onder uw toetsingsinkomen. U kunt een rekenhulp op de website van de Belastingdienst gebruiken om uw toetsingsinkomen te berekenen.

Wat wordt bedoeld met vermogen?

Onder vermogen valt bijvoorbeeld spaargeld of beleggingen. Een eigen woning valt niet onder het vermogen. Als u veel vermogen heeft, komt u niet in aanmerking voor zorgtoeslag. 

Wat zijn de voorwaarden voor zorgtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw inkomen is niet hoger dan € 29.500 voor alleenstaanden en niet hoger dan € 37.500 voor partners. 
  • Uw vermogen is niet hoger dan € 114.776 voor alleenstaanden en niet hoger dan € 145.136 voor partners. 

Meer veelgestelde vragen over zorgverzekeringen