Proefberekening zorgtoeslag maken

Met een proefberekening zorgtoeslag komt u erachter of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag en wat de hoogte van de zorgtoeslag gaat zijn. De zorgtoeslag is in het leven geroepen door de overheid om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen Dit is een bijdrage voor wie onder een bepaalde inkomensgrens en maximaal vermogen zit. Hoe maakt u een zorgtoeslag proefberekening? Wij helpen u. 

Zorgtoeslag berekenen

Zorgtoeslag berekenen kunt u gemakkelijk zelf, via de website van de Belastingdienst. Een proefberekening voor uw zorgtoeslag maken is erg belangrijk. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van uw zorgtoeslag. Bereken uw zorgtoeslag opnieuw als uw inkomen, vermogen of het wel of niet hebben van een toeslagpartner verandert.


 

Proefberekening zorgtoeslag

Gaat u uw zorgtoeslag berekenen, dan vraagt de Belastingdienst wanneer u geboren bent en hoeveel u (en uw partner) samen verdienen. Op basis daarvan ziet u of u zorgtoeslag krijgt en zo ja, hoeveel dat dan is.

Verwacht u dat uw situatie binnenkort gaat veranderen? Dan kunt u wellicht beter later uw zorgtoeslag berekenen. Alles dat u teveel krijgt aan zorgtoeslag, moet u uiteindelijk namelijk terugbetalen aan de Belastingdienst. Bij te weinig ontvangen zorgtoeslag, kunt u middels een nieuwe berekening wel zorgtoeslag met terugwerkende kracht terugkrijgen.

Zorgtoeslag proefberekening opnieuw maken

Uw zorgtoeslag is constant in beweging; niet alleen doordat de overheid de bedragen steeds herziet, maar ook omdat uw loon af en toe verandert. Opnieuw uw zorgtoeslag berekenen is dan ook iets dat u elk jaar zou moeten doen. Of tussentijds, wanneer uw inkomen verandert. Ontvangt u namelijk ten onrechte zorgtoeslag omdat u teveel verdient, dan moet u dit achteraf terugbetalen.


 

Zorgtoeslag tabel

De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Dat maakt het relatief eenvoudig om te zien hoeveel zorgtoeslag u krijgt. In onderstaande zorgtoeslag tabel ziet u per inkomen hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen. Controleer dit bedrag altijd door de proefberekening bij de Belastingdienst uit te voeren.

In onderstaande zorgtoeslag tabel ziet u de zorgtoeslag bedragen in 2022 op basis van het inkomen van u en uw eventuele partner.

Zorgtoeslag 2022

Inkomen tot
 
Zorgtoeslag bedragen per maand
zonder toeslagpartner
Zorgtoeslag bedragen per maand
met toeslagpartner
€ 22.000 € 111 € 212
€ 22.500 € 109 € 211
€ 23.000 € 104 € 205
€ 23.500 € 98 € 199
€ 24.000 € 92 € 194
€ 24.500 € 87 € 188
€ 25.000 € 81 € 182
€ 25.500 € 75 € 177
€ 26.000 € 69 € 171
€ 26.500 € 64 € 165
€ 27.000 € 58 € 160
€ 27.500 € 52 € 154
€ 28.000 € 47 € 148
€ 28.500 € 41 € 143
€ 29.000 € 35 € 137
€ 29.500 € 30 € 131
€ 30.000 € 24 € 126
€ 30.500 € 18 € 120
€ 31.000 € 13 € 114
€ 31.500 € 7 € 109
€ 32.000 € 0 € 103
€ 32.500 € 0 € 97
€ 33.000 € 0 € 92
€ 33.500 € 0 € 86
€ 34.000 € 0 € 80
€ 34.500 € 0 € 75
€ 35.000 € 0 € 69
€ 35.500 € 0 € 63
€ 36.000 € 0 € 58
€ 36.500 € 0 € 52
€ 37.000 € 0 € 46
€ 37.500 € 0 € 41
€ 38.000 € 0 € 35
€ 38.500 € 0 € 29
€ 39.000 € 0 € 24
€ 39.500 € 0 € 18
€ 40.000 € 0 € 12
€ 40.500 € 0 € 7

In onderstaande zorgtoeslag tabel ziet u de zorgtoeslag bedragen in 2021 op basis van het inkomen van u en uw eventuele partner.

Zorgtoeslag 2021

Inkomen tot
 
Zorgtoeslag bedragen per maand
zonder toeslagpartner
Zorgtoeslag bedragen per maand
met toeslagpartner
€ 21.500 € 107 € 207
€ 22.000 € 105 € 205
€ 22.500 € 99 € 199
€ 23.000 € 94 € 194
€ 23.500 € 88 € 188
€ 24.000 € 82 € 182
€ 24.500 € 77 € 177
€ 25.000 € 71 € 171
€ 25.500 € 65 € 165
€ 26.000 € 60 € 160
€ 26.500 € 54 € 154
€ 27.000 € 48 € 148
€ 27.500 € 43 € 143
€ 28.000 € 37 € 137
€ 28.500 € 31 € 131
€ 29.000 € 26 € 126
€ 29.500 € 20 € 120
€ 30.000 € 14 € 114
€ 30.500 € 9 € 109
€ 31.000 € 3 € 103
€ 31.500 € 0 € 97
€ 32.000 € 0 € 92
€ 32.500 € 0 € 86
€ 33.000 € 0 € 80
€ 33.500 € 0 € 75
€ 34.000 € 0 € 69
€ 34.500 € 0 € 63
€ 35.000 € 0 € 58
€ 35.500 € 0 € 52
€ 36.000 € 0 € 46
€ 36.500 € 0 € 41
€ 37.000 € 0 € 35
€ 37.500 € 0 € 30
€ 38.000 € 0 € 24
€ 38.500 € 0 € 18
€ 39.000 € 0 € 13
€ 39.500 € 0 € 7
€ 40.000 € 0 € 0

Uitbetaling zorgtoeslag

Meestal vindt de zorgtoeslag uitbetaling rond de 20e van de maand plaats. Valt de 20e in het weekend of op een feestdag? Dan ontvangt u uw zorgtoeslag op de eerstvolgende werkdag. Uw zorgtoeslag staat altijd nog diezelfde dag op uw rekening. In principe keert de Belastingdienst iedere 20e van de maand zorgtoeslag uit, behalve in het weekend of op feestdagen. Daarom kan de uitbetaling het soms enkele dagen afwijken.

> Lees meer over de uitbetaling


 

Zorgtoeslag aanvragen en stopzetten

Heeft u recht op zorgtoeslag? Dan kunt u na de zorgtoeslag berekening direct over op het aanvragen van zorgtoeslag. U kunt ook een proefberekening maken, zodat u er direct achter komt of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag. Misschien is uw situatie juist veranderd en heeft u geen recht meer op zorgtoeslag. In dat geval kunt u zorgtoeslag ook gemakkelijk weer stopzetten.

Zorgtoeslag aanvragen

U kunt zorgtoeslag aanvragen via de website van de Belastingdienst. Zorgtoeslag doet u met uw DigiD en een overzicht van uw gezamenlijk inkomen.

> Lees meer

 

Zorgtoeslag stopzetten

Gaat u meer verdienen? Kijk dan goed of uw recht op zorgtoeslag vervalt. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en opzeggen van uw zorgtoeslag

> Lees meer

 

Terugwerkende kracht

Had u in het afgelopen jaar recht op zorgtoeslag, maar heeft u dit niet ontvangen? Dan kunt u de zorgtoeslag tot 1 september 2021 met terugwerkende kracht aanvragen.

> Lees meer

Terug naar boven