Zorgtoeslag

Zorgtoeslag kan u helpen om de maandelijkse lasten voor de zorgverzekering te kunnen betalen. Naast de basispremie brengt een zorgverzekering namelijk ook andere kosten met zich mee. U betaalt bijvoorbeeld eigen risico en soms een eigen bijdrage. Bij elkaar opgeteld kunnen de zorgkosten dus aardig oplopen. Om mensen hierin tegemoet te komen, geeft de Belastingdienst in bepaalde gevallen zorgtoeslag.

Wat is zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een compensatie van de overheid voor de kosten van de verplichte zorgverzekering. Zorgtoeslag is met name bedoeld voor mensen met een lager inkomen. Op deze manier zorgen we ervoor dat kwalitatieve zorgverlening voor iedereen toegangeklijk is.

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag geldt een maximaal inkomen. Daarnaast telt ook de hoogte van uw eigen vermogen mee. Woont u samen en heeft u een toeslagpartner? Dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee in de berekening voor het bepalen van de zorgtoeslag. Aan de hand hiervan bepaalt de Belastingdienst of u recht heeft op zorgtoeslag.

Zorgtoeslag: kom ik hiervoor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag zijn er een aantal voorwaarden.

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft een Nederlandse zorgverzekering
  • Uw (gezamenlijk) vermogen is niet te hoog
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • Uw (gezamenlijk) inkomen komt niet boven de inkomensgrens voor zorgtoeslag uit

Zorgtoeslag aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden voor zorgtoeslag? Dan kunt u zorgtoeslag aanvragen. Dit kan eenvoudig via de website van de Belastingdienst. Had u in het afgelopen jaar recht op zorgtoeslag, maar heeft u dit niet ontvangen? Dan kunt u de zorgtoeslag alsnog met terugwerkende kracht aanvragen. Dit kan tot 1 september van elk jaar over het voorgaande jaar. Lees hier wanneer de zorgtoeslag wordt uitgekeerd.

Voorbeeld: Had u in 2019 recht op zorgtoeslag, maar dit niet aangevraagd? Dan kunt u dit tot 1 september 2020 met terugwerkende kracht aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de zorgtoeslag ook van voorgaande jaren aanvragen.

Zorgtoeslag tabel: hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

Heeft u recht op zorgtoeslag? Hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? De hoogte van uw zorgtoeslag hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen. Kijk in onderstaande zorgtoeslag tabel voor de zorgtoeslag die u kunt ontvangen met u winkomen.

Inkomen tot Zorgtoeslag zonder toeslagpartner (2020) Zorgtoeslag samen met toeslagpartner (2020)
€ 21.000 € 104 € 199
€ 21.500 € 103 € 198
€ 22.000 € 97 € 193
€ 22.500 € 92 € 187
€ 23.000 € 86 € 182
€ 23.500 € 80 € 176
€ 24.000 € 75 € 170
€ 24.500 € 69 € 165
€ 25.000 € 63 € 159
€ 25.500 € 58 € 153
€ 26.000 € 52 € 148
€ 26.500 € 46 € 142
€ 27.000 € 41 € 136
€ 27.500 € 35 € 131
€ 28.000 € 29 € 125
€ 28.500 € 24 € 119
€ 29.000 € 18 € 114
€ 29.500 € 13 € 108
€ 30.000 € 7 € 102
€ 30.500 € 0 € 97
€ 31.000 € 0 € 91
€ 31.500 € 0 € 86
€ 32.000 € 0 € 80
€ 32.500 € 0 € 74
€ 33.000 € 0 € 69
€ 33.500 € 0 € 63
€ 34.000 € 0 € 57
€ 34.500 € 0 € 52
€ 35.000 € 0 € 46
€ 35.500 € 0 € 40
€ 36.000 € 0 € 35
€ 36.500 € 0 € 29
€ 37.000 € 0 € 23
€ 37.500 € 0 € 18
€ 38.000 € 0 € 12
€ 38.500 € 0 € 6

Zorgtoeslag vanaf 18 jaar

Onder de 18 bent u gratis meeverzekerd met uw ouder of voogd. U betaalt daarvoor geen premie of eigen risico en heeft dus geen recht op zorgtoeslag. Vanaf 18 jaar is een eigen zorgverzekering verplicht. Vanaf dat moment kunt u ook zorgtoeslag aanvragen.

Zorgtoeslag stopzetten

U krijgt alleen zorgtoeslag wanneer u onder een bepaalde inkomensgrens blijft. Gaat u meer verdienen? Kijk dan goed of uw recht op zorgtoeslag vervalt. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en opzeggen van uw zorgtoeslag. Dus ook wanneer u hier geen recht meer op heeft. Als u tijdig uw zorgtoeslag opzegt, voorkomt u dat u dit later terug moet betalen.

Zorgtoeslag in het buitenland

Woont u in het buitenland? In sommige gevallen sluit u dan alsnog een Nederlandse zorgverzekering af. Wanneer u bijvoorbeeld in het buitenland woont, maar werkt in Nederland, bent u verplicht in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Wie een Nederlandse zorgverzekering heeft en in het buitenland woont, kan zorgtoeslag ontvangen. De voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.