Inkomensgrens zorgtoeslag

Iedereen die in Nederland woont, dient een zorgverzekering af te sluiten: de basisverzekering. Om tegemoet te komen in de maandelijkse kosten van de zorgverzekering, biedt de overheid een vergoeding. Dit kennen wij als de zorgtoeslag. Ruim 5 miljoen Nederlanders verdienen minder dan de inkomensgrens en ontvangen daarom deze zorgtoeslag. Op deze pagina ontdekt u of u hier recht op heeft en zo ja, hoe u zorgtoeslag aanvraagt.

Maximaal inkomen zorgtoeslag

Wie tegen de inkomensgrens aan zit, kan maar een minimaal bedrag aan zorgtoeslag verwachten. Wie tegen het minimum inkomen aanzit kan als alleenstaande echter op € 104,- rekenen en met een toeslagpartner op € 199,-.

Jaar Inkomensgrens zorgtoeslag zonder partner Inkomensgrens zorgtoeslag met partner
2020 € 30.481 € 38.945
2019 € 29.562 € 37.885
2018 € 28.720 € 35.996
2017 € 27.857 € 35.116
2016 € 27.012 € 33.765

Toetsingsinkomen zorgtoeslag

Om te bepalen of u in aanmerking voor de zorgtoeslag komt, hanteert de Belastingdienst een toetsingsinkomen. Dat is het jaarinkomen waarover u aangifte doet. Van uzelf of van uw partner en u samen als u samenwoont en elkaars toeslagpartner bent.

Om preciezer te zijn is het toetsingsinkomen het totaal van uw brutoloon, aftrekregelingen, pensioen en andere uitkeringen, zoals de AOW. Het toetsingsinkomen is het totaal van de inkomsten die u in box 1, 2 en 3 van uw belastingaangifte heeft staan.

Let ook op dat er voor de zorgtoeslag een grens voor uw eigen vermogen geldt. Voor 2020 mag uw vermogen maximaal € 116.613 zijn en € 147.459 voor u en uw toeslagpartner samen. Voor 2020 zijn deze bedragen nog niet bekend.

Inkomen zorgtoeslag wijzigt

Verandert uw inkomen gedurende het jaar, bijvoorbeeld omdat uw salaris hoger wordt of u uw baan juist opzegt, dan is het belangrijk om die wijziging zo snel mogelijk door te geven bij de Belastingdienst. Wacht u hier te lang mee, dan loopt u het risico geld mis te lopen (bij een dalend inkomen) of geld terug te moeten betalen (bij een stijgend inkomen). Lees bij de Belastingdienst hoe u zo’n wijziging doorgeeft.