Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Zorgtoeslag en samenwonen

Samenwonen hoeft geen invloed te hebben op uw zorgtoeslag. Er gelden namelijk een aantal voorwaarden. Wanneer heeft samenwonen wel invloed op de hoogte van uw zorgtoeslag? Wij leggen u uit hoe het werkt.

 

Zorgtoeslag en samenwonen

Als u gaat samenwonen, kan het zijn dat u geen recht meer heeft op zorgtoeslag. Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wanneer u voor de belastingdienst officieel toeslagpartners bent bijvoorbeeld. Dan wordt niet alleen naar uw persoonlijk inkomen gekeken, maar naar uw gezamenlijk inkomen.


 

Wanneer telt het inkomen van mijn partner mee?

Uw zorgtoeslag hoeft niet te veranderen als u gaat samenwonen. Maar wanneer dan wel? De regels voor uw zorgtoeslag veranderen pas zodra u een toeslagpartner heeft. U bent elkaars toeslagpartner in de volgende situaties:

  • U krijgt samen een kind
  • U heeft samen een koopwoning
  • U heeft een samenlevingscontract
  • U was het afgelopen jaar al toeslagpartners
  • U bent partners voor een pensioenregeling
  • U of uw partner erkent het kind van de ander
  • U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting
  • U heeft een inwonend minderjarig kind (tenzij deze onderhuurder is)

Is één van deze situaties op u van toepassing? Dan bent u elkaars toeslagpartner. Dit kan gevolgen hebben voor uw zorgtoeslag. Het inkomen van uw partner telt dan namelijk mee in de berekening van uw toeslagen.

Let op: Deze situaties gelden altijd met terugwerkende kracht voor het hele jaar. Koopt u pas op 15 juni 2021een huis? Dan telt het inkomen van uw partner vanaf 1 januari 2021 mee, of vanaf de datum waarop u in 2021 voor het eerst gaat samenwonen.


 

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik als ik samenwoon?

Of en hoeveel zorgtoeslag u krijgt, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Als u samenwoont en een toeslagpartner heeft, telt naast het inkomen ook het vermogen van uw partner mee.

Hoe meer u gezamenlijk verdient, hoe minder zorgtoeslag u krijgt. Heeft u samen meer dan € 149.819 aan vermogen? Dan krijgt u geen zorgtoeslag. En alleen als u samen minder dan € 21.500 verdient, krijgt u de maximale zorgtoeslag van € 207. Het maximale bedrag dat u aan zorgtoeslag kunt krijgen is in 2021 € 2.484 per jaar.

Hoeveel zorgtoeslag krijg ik?

Geen zorgtoeslag meer

Heeft u geen recht meer op zorgtoeslag als u gaat samenwonen? Meld u dan tijdig af voor de zorgtoeslag via de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u later uw ontvangen zorgtoeslag moet terugbetalen.

Terug naar boven