Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Zorgtoeslag en vermogen

Voordat u zorgtoeslag krijgt, dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden gaat over de hoogte van uw vermogen. Heeft u te veel vermogen, dan krijgt u geen zorgtoeslag. Wat valt onder vermogen en hoeveel vermogen mag u hebben?

Zorgtoeslag en vermogen

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid voor mensen met een laag inkomen. Heeft u een te hoog inkomen of te veel vermogen, dan valt u niet meer in deze categorie en krijgt u dus geen zorgtoeslag.

De overheid heeft namelijk de Wet Vermogenstoets Zorgtoeslag opgezet omdat zij vinden dat de zorgtoeslag dient te gaan naar mensen die het echt nodig hebben. Heeft u een hoog eigen vermogen, dan vindt de overheid dat u geen ondersteuning nodig heeft voor de zorgpremie.

Jaar Maximaal vermogen zonder toeslagpartner Maximaal vermogen samen met toeslagpartner
2021 € 118.479 € 149.819
2020 € 116.613 € 147.459
2019 € 114.776 € 145.136
2018 € 113.415 € 143.415
2017 € 107.752 € 132.752
2016 € 106.941 € 131.378

Hoe wordt het vermogen bepaald?

De hoogte van uw vermogen wordt ieder jaar op 1 januari vastgesteld. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen zonder eventuele schulden. Heeft u een toeslagpartner? Dan wordt het vermogen van u beiden bij elkaar opgeteld.

Onder vermogen valt spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland. Uw eerste woning en bijvoorbeeld uw auto tellen niet mee. De hoogte van uw (gezamenlijk) spaargeld heeft gevolgen voor de zorgtoeslag. Heeft u op 1 januari te veel vermogen, dan geldt dit voor de rest van het jaar.Hetzelfde geldt als u minder heeft dan het gestelde maximum.

Krijgt u voor 1 januari al zorgtoeslag en uw vermogen verandert? Let er dan op dat u dit zelf dient aan te geven. Kijk hier op tijd naar, anders is de kans groot dat u bij de aangifte inkomstenbelasting de te veel ontvangen zorgtoeslag moet terugbetalen.

Toeslagpartner

De hoogte van uw zorgtoeslag heeft onder andere te maken met uw vermogen. Wanneer u een toeslagpartner heeft, mag het vermogen hoger zijn dan bij alleenstaanden. In 2021 mag u als alleenstaande een maximaal eigen vermogen van € 118.479 hebben.

Met een toeslagpartner mag u € 149.819 aan vermogen hebben. Is het bedrag groter? Dan heeft u geen recht op zorgtoeslag. U kunt via de website van de Belastingdienst berekenen of u recht heeft op zorgtoeslag.

Terug naar boven