Vergelijk hier uw autoverzekering

Stormschade aan uw auto

Als het stormt, zoekt iedereen een veilige en beschutte plek op. Auto’s die tijdens een storm niet onder een carport of in de garage staan, worden blootgesteld aan heftig natuurgeweld. Denk bijvoorbeeld aan rondvliegende takken of dakpannen. Wij vertellen u graag of u verzekerd bent bij stormschade.

Wat is het verschil tussen slecht weer en een storm?

Alles begint natuurlijk met de vraag: wanneer spreken we van een storm? De meeste verzekeraars houden daarvoor windkracht 7 op de schaal van Beaufort aan. Het KNMI spreekt pas bij windkracht 9 van een storm. Het gaat voornamelijk om de kracht van de wind die voor veiligheidsrisico's zorgt. Stormen komen meestal voor in de winter of herfst en in mindere mate ook in de zomer.

Wat valt onder stormschade?

Er zijn verschillende autoschades die kunnen ontstaan door een storm. Denk aan blikschade en ruitschade, maar waterschade is een optie. De schade kan veroorzaakt worden door de natuur of door derden. Stel er valt een grote tak op uw auto bij windkracht 8. In dat geval bent u met een WA Beperkt Casco of All Risk verzekering verzekerd voor stormschade.

Stormschade aan auto vergoed

In principe wordt dus alle stormschade aan de auto vergoed, zolang het maar harder waait dan windkracht 7 op het moment dat de schade ontstaat. Stormschade aan uw auto wordt alleen vergoed met een WA Beperkt Casco en WA Casco (All Risk) verzekering. De WA-verzekering vergoedt alleen schade aan andere voertuigen.

Het aansprakelijk stellen van derden op basis van aansprakelijkheid is erg lastig. Alleen als de tegenpartij nalatig is geweest, bestaat de kans dat u de stormschade kan claimen op zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering. Meestal beroept de tegenpartij zich in dit soort situaties op overmacht, waardoor de schade niet wordt vergoed.

Eigen risico stormschade

Bij het claimen van stormschade wordt door de meeste verzekeraars een eigen risico gerekend. Dit eigen risico wordt verrekend bij het uitbetalen van de schadevergoeding. In uw polisvoorwaarden kunt u precies terugvinden hoeveel eigen risico u moet betalen bij stormschade.

Schadevrije jaren na stormschade

Een schadeclaim voor stormschade heeft geen gevolgen voor uw schadevrije jaren. U daalt dus niet op de bonus-malusladder en betaalt geen extra premie na het claimen van stormschade. Heeft u vragen over stormschade? Neem dan contact op met uw verzekeraar of raadpleeg uw polisvoorwaarden.