Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren zijn het aantal jaren waarin u geen schade bij uw autoverzekeraar heeft geclaimd. Hoe meer schadevrije jaren u heeft, des te hoger de premiekorting of no-claimkorting op uw autoverzekering wordt. Het aantal schadevrije jaren heeft dus direct invloed op de kosten van uw autoverzekering.

 

Schadevrije jaren berekenen

Uw autoverzekeraar houdt uw schadevrije jaren automatisch bij in de centrale database Roy Data. Het werkelijke aantal schadevrije jaren is erg belangrijk voor een autoverzekeraar. Het geeft niet alleen een indicatie van uw rijgedrag, maar ook van de kans dat u een opgelopen schade daadwerkelijk claimt.

Immers: wie een hoge no-claimkorting heeft opgebouwd, voelt er weinig voor om een schadeclaim in te dienen en voortaan honderden euro’s méér per jaar te betalen. Als u de schade zelf kunt betalen, doet u er vaak verstandig aan om uw schadevrije jaren te behouden. Anders kunnen de kosten van uw autoverzekering hoog oplopen door het wegvalen van uw no-claimkorting.

Hoelang zijn mijn schadevrije jaren geldig?

Als u uw autoverzekering opzegt zijn uw schadevrije jaren nog 3 jaar geldig. Sluit u binnen deze 3 jaar geen nieuwe autoverzekering af, dan vervallen uw schadevrije jaren volledig. Dit is erg zonde, vooral als u weet dat u binnen een paar jaar weer een nieuwe auto wil kopen.


 

Schadevrije jaren opvragen

Nog niet zo lang geleden was het ingewikkeld om het aantal schadevrije jaren op te vragen. Tegenwoordig kan iedere automobilist zijn of haar aantal schadevrije jaren opvragen bij een centrale database: Roy Data. U kunt natuurlijk ook zelf uw schadevrije jaren berekenen door het aantal jaren dat u (aaneengesloten) zonder schade heeft gereden bij elkaar op te tellen. Of u kijkt op uw laatste polis, daar staan uw schadevrije jaren ook vermeld.


 

Schadevrije jaren opbouwen

U bouwt schadevrije jaren op door geen schade te claimen. Voor elk jaar waarin u geen autoschade claimt, krijgt u een extra schadevrij jaar en klimt u een positie hoger op de Bonus Malus ladder. En hoe meer schadevrije jaren u opbouwt, hoe hoger uw no claim-korting wordt. Uw schadevrije jaren vervallen vervolgens (deels) als u schade claimt.

Let op: er is een verschil tussen schade rijden en een schadeclaim indienen. Een pilaar schampen in een parkeergarage zult u normaal gesproken niet bij uw autoverzekering melden. De reparatiekosten van zo’n kras zijn laag en het is het niet waard om uw schadevrije jaren daarvoor op het spel te zetten.


 

Hoeveel schadevrije jaren heb ik?

U kunt zelf uw schadevrije jaren berekenen. Het is dus niet strikt noodzakelijk om in Roy Data uw schadevrije jaren op te vragen. Op de polis van uw huidige autoverzekering staan uw schadevrije jaren netjes aangegeven. U kunt er dus vanuit gaan dat dit aantal schadevrije jaren correct is. Wilt u toch uw aantal schadevrije jaren opvragen, dan kunt u altijd terecht bij Roy Data.


 

Schadevrije jaren vervallen

Uw schadevrije jaren vervallen zodra u een schade bij uw autoverzekering claimt. Heeft u een ongeluk met een andere auto en ligt de schuld hiervan bij de andere automobilist, dan heeft dit geen invloed op uw schadevrije jaren en no-claim korting.

Dient u een schadeclaim in, dan valt u niet automatisch terug naar 0 schadevrije jaren. De terugval in schadevrije jaren is in principe altijd 5 jaar. Dus had u eerst 15 schadevrije jaren opgebouwd, dan heeft u er na de afhandeling van de schade 10.

Heeft u meer dan 15 schadevrije jaren? Dan valt u altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Dat lagere nummer heeft meteen invloed op de premie die u betaalt: de no-claim korting wordt lager en uw premie dus hoger.


 

Schadevrije jaren overdragen

Bij opzeggen van uw autoverzekering, overlijden, een scheiding of niet meer kunnen autorijden, gaan de schadevrije jaren die u heeft opgebouwd verloren. In uitzonderlijke gevallen, en sterk afhankelijk van de verzekeraar, kunt u uw opgebouwde schadevrije jaren overdragen aan een ander persoon, bijvoorbeeld uw partner of kind. Deze persoon dient wel een regelmatige bestuurder van uw auto te zijn.

Behalve bij overlijden heeft u voor de overdracht van schadevrije jaren altijd een afstandsverklaring van de verzekerde nodig.


 

Negatieve schadevrije jaren

Als u meerdere schades in een jaar claimt, of nog maar net een autoverzekering heeft en schade claimt, kunt u op een negatief aantal schadevrije jaren uitkomen. Heeft u bijvoorbeeld -3 schadevrije jaren, dan krijgt u in plaats van een no-claimkorting juist een toeslag op uw autoverzekering. Uw negatieve schadevrije jaren kunnen niet lager uitkomen dan -5. Lees hier meer over de opbouw van schadevrije jaren.

U kunt negatieve schadevrije jaren krijgen door:

  • Meerdere schades per jaar te claimen
  • Schade te claimen in uw eerste 4 verzekeringsjaren ooit

Heeft u negatieve schadevrije jaren en wilt u overstappen van autoverzekering? Dan kan het zijn dat een verzekeraar u weigert. De kans dat u nogmaals schade rijdt, is immers groter dan bij een persoon met een positief aantal schadevrije jaren.


 

Schadevrije jaren scooter meenemen naar autoverzekering

Roy Data houdt de schadevrije jaren van scooter- of brommerrijders niet bij. Over het algemeen houden autoverzekeraars dan ook geen rekening met uw opgebouwde schadevrije jaren op een scooter of brommer.

Toch is het de moeite waard om rondvraag bij verschillende verzekeraars te doen. Heeft u een autoverzekering gevonden die uw schadevrije jaren met brommer of scooter meetelt, dan vult u bij de aanvraag in dat u 0 schadevrije jaren heeft. Vervolgens stuurt u een kopie van de royementsverklaring van de brommer- of scooterverzekeraar mee met het verzoek om die schadevrije jaren mee te nemen.


 

Schadevrije jaren beschermen

Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk om een no-claimbeschermer als aanvullende autoverzekering af te sluiten. De no-claimbeschermer zorgt ervoor dat uw no-claim korting niet daalt op het moment dat u schade claimt. Het lijkt dan alsof u niet terugvalt in schadevrije jaren, maar dat is wel zo.

Als u overstapt naar een andere autoverzekeraar, kijkt deze naar de werkelijke schadevrije jaren die vermeld staan in de Roy Data database. Bij het claimen van schade valt u altijd terug in het aantal schadevrije jaren, mits u de schade niet op een ander verhaalt of als deze gedekt wordt door uw (Beperkt) Casco verzekering.


 

Schadevrije jaren lease

Schadevrij rijden is ook relevant bij leaseauto’s. We kunnen hierin twee situaties onderscheiden: van leaseauto naar eigen auto, en van eigen auto naar leaseauto.

Van leaseauto naar eigen auto

Heeft u een leaseverklaring van uw oude leaseauto en wilt u weten hoeveel schadevrije jaren u kunt meenemen naar uw nieuwe autoverzekering? Neem dan contact met ons op. Wij rekenen het graag voor u uit.

Van eigen auto naar leaseauto

De schadevrije jaren in uw eigen auto kunnen van invloed zijn op de aanbieding van een leasemaatschappij. Hoe langer u schadevrij rijdt, des te lager pakt de maandelijkse lease uit. Niet alle leasemaatschappijen kijken naar de opgebouwde schadevrije jaren.

Terug naar boven