Alcohol in het verkeer

Alcohol in het verkeer is natuurlijk een grote no-go, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor drugsgebruik. Wanneer iemand toch met alcohol op de auto instapt, dan is hij of zij vanaf 2020 sneller het rijbewijs kwijt. Aangehouden met te veel alcohol op? Dan volgt er een flinke boete en een cursus alcohol en verkeer die u zelf dient te betalen. Maar, wanneer legt het CBR u een cursus alcohol en verkeer op? En wat houdt een EMA cursus en LEMA cursus in? Dat leest u op deze pagina. 

Drinken en rijden

Strengere wetgeving alcohol in het verkeer 2020

Iedereen begrijpt dat in de auto stappen, na het drinken van alcohol, onverstandig is. U brengt namelijk niet alleen uzelf, maar ook anderen in gevaar. In 2018 waren er in totaal 2.731 ongevallen in het verkeer door alcohol- en drugsgebruik, blijkt uit een artikel van het NRC. In 2018 vielen in totaal 26 dodelijke slachtoffers in het verkeer, terwijl tot september 2019 er al 29 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Om die reden wordt vanaf 2020 de wetgeving omtrent alcohol in het verkeer aangescherpt. Door de nieuwe wetgeving raakt u sneller uw rijbewijs kwijt. 

Invloed van alcohol op uw rijgedrag

Alcohol heeft een negatief invloed op uw rijgedrag: u krijgt een tunnelvisie, wordt overmoedig en bovendien zorgt alcohol ervoor dat uw concentratie- en reactievermogen drastisch achteruit gaat. Alcohol werkt langer dan u verwacht: uw lichaam doet er gemiddeld een uur tot anderhalf uur over om een glas alcohol af te breken. Dit betekent dat u met twee biertjes in totaal drie uur onder invloed bent. Nuttigt u 8 glaasjes bier? Dan bent u 12 uur lang onder invloed. Dit betekent feitelijk gezien dat u, na een avondje stappen, 's ochtends niet in de auto mag stappen. 

De consequenties van alcohol in het verkeer

Welke straf of boete u krijgt, is afhankelijk van het alcoholpromillage en het aantal jaren dat u in het bezit bent van uw rijbewijs. Er zijn twee instanties betrokken in het proces: het Ministerie van Justitie en CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

Vanaf een alcoholpromillage van 0,5 start de justitie een strafrechtelijke procedure. Afhankelijk van de alcoholpromillage, kan justitie u een boete, rijontzegging of gevangenisstraf opgeleggen. Met een beginnersrijbewijs geldt dit vanaf een alcoholpromillage van 0,2. Het CBR kan besluiten dat uw rijbewijs ongeldig is en kan u verplichten tot:

  • Het ondergaan van een onderzoek naar alcoholmisbruik of alcoholverslaving.
  • Het volgen van een cursus alcohol en verkeer. 

Drugsgebruik

Voor drugs geldt dat alle soorten, hard- en softdrugs, verboden zijn in het verkeer. Wordt u verdacht onder invloed te zijn van drugs in het verkeer, dan bent u verplicht deel te nemen aan een test. Drugsgebruik kan aangetoond worden via een bloed- of urineproef. In alle gevallen van drugsgebruik bent u strafbaar om nog achter het stuur de weg op te gaan.

Boetes voor rijden onder invloed van alcohol of drugs

De straffen voor rijden onder invloed zijn afhankelijk van de situatie. Deze kunnen variëren van een geldboete van maximaal € 7.800,- tot een gevangenisstraf van maximaal drie maanden. Daarnaast kunt u een ontzegging krijgen van rijbevoegdheid voor maximaal vijf jaar. Wordt u in deze vijf jaar nog een keer aangehouden voor dezelfde overtreding, dan kan uw rijbevoegdheid voor maximaal tien jaar worden ontzegd.

Cursus alcohol en verkeer

Een cursus alcohol en verkeer leert u de risico's van alcoholgebruik in het verkeer. Tijdens een cursus alcohol en verkeer voert u opdrachten uit en wisselt u ervaringen met andere cursisten. De kosten van de cursus betaalt u zelf. Rondt u de cursus alcohol en verkeer goed af? Dan mag u uw rijbewijs behouden. Heeft u niet of onvoldoende meegedaan? Dan wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. U dient dan het rijbewijs opnieuw te behalen. Er zijn twee verschillende alcohol en verkeer cursussen, namelijk de EMA cursus en de LEMA cursus. Welke van de twee u volgt, hangt af van de situatie. 

EMA cursus

EMA staat voor Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer. De EMA cursus duurt één hele dag en twee aparte dagdelen, verspreid over zeven weken. Ook heeft u nog een persoonlijk nagesprek met uw trainer van ongeveer een uur. In totaal bent u er dus vier dagen mee bezig. Het CBR legt u de EMA cursus in de volgende situaties op:

Beginnende bestuurder Ervaren bestuurder
Aanhouding alcoholpromillage van 0,8 ‰ tot 1,3 ‰. Aanhouding aalcoholpromillage van 1,0 ‰ tot 1,8 ‰.
In 5 jaar tijd twee keer met alcohol op aangehouden, minstens één keer met een alcoholpromillage van 0,2‰ of meer. In 5 jaar tijd twee keer met alcohol op aangehouden, minstens één keer met een alcoholpromillage van 0,5‰. 
Bij weigeren mee te werken aan een alcoholcontrole. Bij weigeren mee te werken aan een alcoholcontrole. In 5 jaar tijd twee keer met alcohol op aangehouden, minstens één keer met een alcoholpromillage van 0,5‰. 

LEMA cursus

LEMA staat voor Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer. De LEMA cursus is korter en u bent net iets minder geld kwijt. De LEMA Cursus duurt twee ochtenden of twee middagen, met in totaal één week ertussen. De LEMA cursus is korter dan de EMA cursus. De LEMA cursus wordt in de volgende situaties opgelegd:

Beginnende bestuurder Ervaren bestuurder
Aangehouden met een alcoholpromillage van 0,5 ‰ tot 0,8 ‰. Aangehouden met een alcoholpromillage van 0,8 ‰ tot 1,0 ‰.

Kosten cursus alcohol en verkeer 2019

De kosten van de cursus alcohol en verkeer betaalt u zelf. De cursus start wanneer u het gehele bedrag heeft betaald.

Type kosten Cursus LEMA Cursus EMA
Cursuskosten € 225  € 600
Opleggingskosten € 400 € 400

Kunt u de cursus niet in een keer betalen? Dan is het mogelijk een betaalregeling aan te vragen. Een betaalregeling is enkel mogelijk voor de cursuskosten. De opleggingskosten dient u in een keer te voldoen. 


Aanbevolen voor u


Blog homepage