Aardgas: wat is aardgas en wat kost aardgas?

Aardgas is een verzamelnaam voor alle gassen die uit verschillende aardlagen worden gewonnen, en uitsluitend als fossiele brandstof gebruikt worden. Hoe ontstaat aardgas? Wat kost aardgas? En waar gebruiken we aardgas voor? 

aardgas

 

Wat is aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof en wordt op dezelfde manier gewonnen als aardolie. Aardgas ziet soms de kans om in andere, hogere aardlagen te zitten, omdat aardgas een stuk lichter is dan aardolie. Is aardgas zwaarder dan lucht? Nee, aardgas is zelfs een stuk lichter dan lucht, en heeft daarom de neiging te stijgen. 

De samenstelling van brandbaar gas - zoals het uit uw fornuis komt - is een combinatie van koolwaterstoffen, zoals methaan, en kleinere hoeveelheden kooldioxide, zuurstof en stikstof. 

Ik ruik gas, wat nu?

De geur van aardgas komt van een geurstof die expres - voor uw veiligheid - is toegevoegd. Want wanneer u gas ruikt, weet u dat er iets mis is. Meld dit dan zo snel mogelijk bij het nationaal storingsnummer.

Gaslek melden


 

Hoe ontstaat aardgas?

Aardgas ontstaat door een proces van miljoenen jaren van hitte en hoge druk - uit resten van planten en dieren. Door het rottingsproces van dit oud, organisch materiaal, komen er gassen vrij. Niet alleen aardgas ontstaat op deze manier. Ook andere fossiele brandstoffen, zoals aardolie en steenkool ontstaan op deze manier. 

De gassen worden vastgehouden door gesteentes. Aardgasbedrijven hoeven vaak slechts een gat in het gesteente te boren, waarna het aardgas vanzelf door hun leidingen zal stromen. Omdat het uit veel verschillende stoffen bestaat, dient aardgas vaak eerst schoongemaakt te worden. Daarnaast verschilt de samenstelling van aardgas per plek waar het gewonnen wordt. Gronings aardgas heeft bijvoorbeeld de volgende samenstelling:

Ingrediënt Element Percentage
Methaan CH4 81,3%
Stikstof N4 14,32%
Ethaan C2H6 2,87%

 

Wat kost aardgas?

De aardgasprijs bestaat uit verschillende onderdelen. U betaalt aan uw energieleverancier namelijk niet alleen voor het gas dat u verbruikt. U betaalt ook voor het onderhoud van het gasnetwerk en overheidsheffingen, zoals BTW. De aardgasprijs wijzigt regelmatig. De gemiddelde prijs van aardgas per m3 ligt tussen de € 0,73 en € 0,82.

In onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de kosten van aardgas per Gigajoule (GJ) vanaf 2007. De transactieprijs is inclusief BTW en belastingen. 


 

Waar gebruiken we aardgas voor?

Gewonnen aardgas wordt door het gasnetwerk getransporteerd naar huishoudens, kantoren en fabrieken in Nederland. Hoewel veel huishoudens al van het aardgas af zijn, blijft aardgas tot nu toe de belangrijkste energiebron voor het verwarmen van de meeste huishoudens in Nederland. Echter zijn er grote plannen om in de toekomst de meeste huishoudens milieuneutraal te maken. 


 

Aardgas en elektriciteit

Aardgas wordt ook gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. De meest gebruikte methode - om energie met aardgas op te wekken - is door verbranding. Bij de verbranding van aardgas komt warmte vrij. Deze warmte zet water om in stoom en de stoom brengt een turbine in beweging. Net zoals de dynamo op uw fiets gaat de turbine draaien, en wekt daarmee elektriciteit op.


 

Aardgas: voor- en nadelen

Hoewel er flink gezocht wordt naar duurzame alternatieven voor aardgas, kent aardgas zowel voor- als nadelen. Wij zetten de voor- en nadelen van aardgas voor u op een rijtje:

Voordelen van aardgas Nadelen van aardgas
 
Aardgas kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden.
 
Bij verbranding van aardgas komt CO2 vrij.
 
Aardgas is milieuvriendelijker dan steenkool.
 
De voorraden van aardgas zullen eind van deze eeuw op zijn. 
 
Aardgas is (nog) relatief goedkoop.
 
In uw woning heeft u kans op een gaslek, wat erg gevaarlijk is.
   
 
Aardgas winnen zorgt voor ondergrondse verschuivingen van de aardbodem.

 

Besparen op het verbruik van aardgas

In vergelijking met elektriciteit, is de prijs van aardgas een stuk hoger. Het is daarom verstandig om te besparen op uw gasverbruik. Door te besparen op uw energierekening houdt u immers meer over voor een leuker leven!

Gas bespaartips


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage