Aardolie: wat is aardolie?

Aardolie wordt ook wel het zwarte goud genoemd, omdat het één van de belangrijkste handelswaren in de wereld is. Aardolie kan maar in een beperkt aantal plaatsen op de wereld worden gevonden: met name in het Midden-Oosten, Rusland, de Verenigde Staten en Nigeria. Wat is aardolie precies? En waarvoor hebben we aardolie nodig? Dat leggen wij u uit.

aardolie

 

Wat is aardolie?

Aardolie is, net als aardgas, schaliegas en steenkool, een fossiele brandstof: een brandbare, zwarte vloeistof die ontstaat uit plantaardige en dierlijke resten. Ruwe olie bestaat uit een mengsel van verschillende koolwaterstoffen. In tegenstelling tot steenkool, vormt aardolie zich op de zeebodem.


 

Hoe ontstaat aardolie?

Aardolie ontstaat doordat de restant van eencellige organismen, zoals bijvoorbeeld plankton, naar de zeebodem zakt. Na verloop van tijd komen deze resten onder lagen van zand, grind en klei te liggen. Door een hoge druk van deze aardlagen, stijgt de temperatuur van de laag met dode organismen. Middels een chemisch proces ontstaat vervolgens aardolie. In Nederland zijn deze lagen met aardolie tot 120 miljoen jaar oud. 


 

Hoe wordt aardolie gewonnen?

Met behulp van onder andere seismisch onderzoek wordt er gezocht naar olievelden. Dankzij kunstmatig opgewekte trillingen kunnen geologen de aardlagen in kaart brengen. Aardolie wordt gewonnen via boorgaten in de grond. Wanneer er veel druk op staat, komt aardolie vanzelf naar boven. Zo niet, dan wordt aardolie gepompt. 


 

Waar wordt aardolie voor gebruikt?

De ruwe aardolie wordt na de winning getransporteerd naar raffinaderijen over de hele wereld. In de raffinaderij wordt aardolie verwerkt tot bruikbare producten zoals diesel en benzine. Aardolie kan ook als brandstof dienen bij het opwekken van elektriciteit (grijze stroom) in een elektriciteitscentrale. Doordat aardolie schaars is, wordt het echter vaker gebruikt voor andere doeleinden.


 

Voordelen en nadelen van aardolie

Het belangrijkste voordeel van aardolie is de brede toepassing. Aardolie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan benzine, diesel en stookolie. Naast brandstof is aardolie ook een belangrijke grondstof voor kunststoffen.

De belangrijkste nadelen van aardolie zijn:

  • Bij verbranding van aardolie komen schadelijke stoffen vrij.
  • De CO2-uitstoot draagt bij aan het versterkte broeikaseffect.
  • Bij de huidige consumptie raakt de voorraad binnen honderd jaar uitgeput.

 

Hoeveel olie is er nog?

Iedere dag neemt de wereld olievoorraad af met 85 miljoen vaten. Naar verwachting zal de vraag naar aardolie blijven stijgen, dus op den duur kan de productie van aardolie de vraag niet meer bijhouden. Hoewel er nog steeds nieuwe olievoorraden worden ontdekt, is de schade aan het milieu niet meer te overzien. Daarom zal er de komende jaren veel worden geïnvesteerd in alternatieven en duurzame energiebronnen.


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage