Contact
Mijn UnitedConsumers

Aardolie: wat is aardolie en waar gebruiken we het voor?

Aardolie wordt ook wel het zwarte goud genoemd, omdat het één van de belangrijkste handelswaren in de wereld is. Aardolie kan maar in een beperkt aantal plaatsen op de wereld worden gevonden: met name in het Midden-Oosten, Rusland, de Verenigde Staten en Nigeria. Wat is aardolie precies? En waarvoor hebben we aardolie nodig? Dat leggen wij u uit.


aardolie


 

Wat is aardolie?

Aardolie is, net als aardgas, schaliegas en steenkool, een fossiele brandstof: een brandbare, zwarte vloeistof die ontstaat uit plantaardige en dierlijke resten. Ruwe olie bestaat uit een mengsel van verschillende koolwaterstoffen. In tegenstelling tot steenkool, vormt aardolie zich op de zeebodem.


 

Hoe ontstaat aardolie?

Aardolie ontstaat doordat de restanten van eencellige organismen, zoals planten en plankton, naar de zeebodem zakt. Na verloop van tijd komen deze resten onder lagen van zand, grind en klei te liggen. Door de hoge druk die deze aardlagen produceren, stijgt de temperatuur van de laag met dode organismen. Middels een chemisch proces ontstaat vervolgens aardolie. In Nederland zijn deze lagen met aardolie tot 120 miljoen jaar oud. 


 

Hoe wordt aardolie gewonnen?

Met behulp van onder andere seismisch onderzoek wordt er gezocht naar velden met aardolie. Dankzij kunstmatig opgewekte trillingen kunnen geologen de aardlagen in kaart brengen. Aardolie wordt gewonnen via boorgaten in de grond. Wanneer er veel druk op staat, komt aardolie vanzelf naar boven. Zo niet, dan wordt aardolie gepompt. 


 

Waar wordt aardolie voor gebruikt?

De ruwe aardolie wordt na de winning getransporteerd naar raffinaderijen over de hele wereld. In de raffinaderij wordt aardolie verwerkt tot bruikbare producten zoals diesel en benzine. Aardolie kan ook als brandstof dienen bij het opwekken van elektriciteit in een elektriciteitscentrale. Doordat aardolie schaars is, wordt het echter vaker gebruikt voor andere doeleinden.


 

Hoeveel olie is er nog?

Iedere dag neemt de wereldvoorraad aardolie af met 85 miljoen vaten. Tegelijk worden er nog steeds nieuwe voorraden aardolie ontdekt, waardoor er voorlopig nog genoeg olie is voor de komende decennia. De verwachting is dat de olievoorraden binnen nu en veertig jaar uitgeput raken (Milieu Centraal). Daarom zal er de komende jaren veel worden geïnvesteerd in alternatieven en duurzame energiebronnen.

Aardolie prijs

De prijs van aardolie schommelt sterk, omdat veel factoren een effect hebben op de prijs. Uiteraard is de prijs van ruwe olie in de eerste plaats afhankelijk van vraag en aanbod.

In 2023 maakten exporterende landen van olie bekend dat deze minder aardolie gaan produceren. Daarnaast wordt verwacht dat de vraag naar ruwe olie zal stijgen, vooral vanuit China. Waarschijnlijk zal daarom de gemiddelde prijs voor aardolie dit jaar gemiddeld iets hoger liggen dan vorig jaar. De aardolie prijs zal de komende jaren verder stijgen, vanwege de toenemende schaarste.


 

Voordelen en nadelen van aardolie

Het belangrijkste voordeel van aardolie is de brede toepassing. Aardolie kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan benzine, diesel en stookolie. Naast brandstof is aardolie ook een belangrijke grondstof voor kunststoffen.

De belangrijkste nadelen van aardolie zijn:

  • Bij verbranding van aardolie komen schadelijke stoffen vrij.
  • De CO2-uitstoot draagt bij aan het versterkte broeikaseffect.
  • Bij de huidige consumptie raakt de voorraad binnen honderd jaar uitgeput.

Ook interessant voor u
 

Zonneboiler of warmtepomp

Wat is aardgas en waar wordt het voor gebruikt?

> Lees meer

 

Auto polijsten

Waarom is steenkool een belangrijke energiebron?

> Lees meer

 

huis elektrisch verwarmen

Wat is duurzame energie en wat zijn duurzame energiebronnen?

> Lees meer

 

Blog homepage