Wat is biomassa? De voor- en nadelen van biomassa

Biomassa is niet de meest bekende vorm van duurzame energie. Toch wordt biomassa energie in Nederland op grote schaal gebruikt als duurzame energiebron, voornamelijk voor het opwekken van groene stroom. Wat is biomassa en wat zijn de voor- en nadelen van biomassa?

Biomassa

 

Wat is biomassa?

Biomassa bestaat uit biologisch of organisch afval zoals hout, mest, groente- en fruitresten of speciale gewassen. Energie opwekken uit organisch materiaal werkt vrij eenvoudig, namelijk middels verbranding, vergisting of vergassing van het biomassa-materiaal. 

Slechts een klein deel van de in Nederland opgewekte energie is groen. Volgens Milieu Centraal verzorgt biomassa in Nederland zo'n 50% van de groene stroom, 80% van de duurzame warmte en 100% van de biobrandstof.


 

Biomassa energie: hoe werkt dat?

Biomassa wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, maar ook voor het maken van groene autobrandstof, ofwel biobrandstof. Biomassa wordt zelfs gebruikt voor het maken van biogas, zodat er groen gas geproduceerd kan worden.

Biomassa als groene stroom

Kolencentrales in Nederland vullen een deel van de brandstof aan met biomassa, bijvoorbeeld houtkorrels. Door het bijstoken met biomassa wordt er minder gebruikgemaakt van kolen waardoor een gedeelte van de elektriciteitsproductie CO2-neutraal is.

Elektriciteit die is opgewekt door biomassa wordt gezien als groene stroom. Een biomassacentrale gebruikt alleen biomassa - dus geen kolen - voor het opwekken van groene energie.

Biomassa als groene autobrandstof

Een klein gedeelte van de biomassa wordt gebruikt voor de productie van groene autobrandstof. Biobrandstof wordt gemaakt door middel van vergisting en vergassing - een soort rottingsproces - van biomassa. 

Duurzame energie

Biomassa wordt gezien als bron voor duurzame energie omdat:

  • Biomassa in principe onuitputtelijk is en raakt - in tegenstelling tot fossiele brandstoffen - voorlopig nog niet op.
  • Bij de verbranding en vergisting van biomassa komen alleen klimaatneutrale stoffen vrij en draagt het niet bij aan het broeikaseffect.

Tegenstanders van bio-energie geven aan dat het niet altijd duidelijk is waaruit de biomassa is opgebouwd. Om te bepalen of biomassa daadwerkelijk duurzaam is, moet goed worden gekeken naar de gebruikte grondstoffen en de specifieke eigenschappen van de materialen.


 

Biomassa voordelen

Bio-energie is onuitputtelijk, want de organische materialen raken niet op. Bovendien is bio-energie klimaatneutraal. Hoewel er bij de verbranding van biomassa CO2 vrijkomt, draag dit niet bij aan het broeikaseffect. Het idee is namelijk dat de CO2 die vrijkomt, weer opgenomen wordt door organisch materiaal.

 

Nadelen biomassa

Biomassa levert ook de nodige discussie op, want hoe 'schoon' is biomassa nu eigenlijk? Een groot nadeel van biomassa is dat er bij de verbranding van biologisch materiaal schadelijke stoffen vrijkomen. Bovendien is de herkomst van biomassa niet altijd duidelijk, waardoor ook niet bepaald kan worden hóe duurzaam bio-energie nu eigenlijk is. Tot slot kan teelt van biomassa en bio-energie de biodiversiteit en voedselproductie bedreigen.


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage