Biomassa energie: de voor- en nadelen

Biomassa is niet de meest bekende vorm van duurzame energie. Toch wordt biomassa in Nederland op grote schaal gebruikt als duurzame energiebron, voornamelijk voor het opwekken van groene stroom. Hoe werkt biomassa en wat zijn de voor- en nadelen?

Biomassa

 

Wat is biomassa?

Biomassa bestaat uit biologisch of organisch afval zoals hout, mest, groente- en fruitresten of speciale gewassen. Energie opwekken uit organisch materiaal werkt vrij eenvoudig, namelijk middels verbranding, vergisting of vergassing van het biomassa-materiaal. 

Slechts een klein deel van de in Nederland opgewekte energie is groen. Volgens Milieu Centraal verzorgt biomassa in Nederland zo'n 50% van de groene stroom, 80% van de duurzame warmte en 100% van de biobrandstof.


 

Biomassa energie: hoe werkt dat?

Biomassa wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, maar ook voor het maken van groene autobrandstof, ofwel biobrandstof. Maar hoe werkt dit?

Biomassa als groene stroom

Kolencentrales in Nederland vullen een deel van de brandstof aan met biomassa, bijvoorbeeld houtkorrels. Door het bijstoken met biomassa wordt er minder gebruikgemaakt van kolen waardoor een gedeelte van de elektriciteitsproductie CO2-neutraal is.

Elektriciteit die is opgewekt door biomassa wordt gezien als groene stroom. Een biomassacentrale gebruikt alleen biomassa - dus geen kolen - voor het opwekken van groene energie.

Biomassa als groene autobrandstof

Een klein gedeelte van de biomassa wordt gebruikt voor de productie van groene autobrandstof. Biobrandstof wordt gemaakt door middel van vergisting en vergassing - een soort rottingsproces - van biomassa. 

Duurzame energie

Biomassa wordt gezien als bron voor duurzame energie omdat:

  • Biomassa in principe onuitputtelijk is en raakt - in tegenstelling tot fossiele brandstoffen - voorlopig nog niet op.
  • Bij de verbranding en vergisting van biomassa komen alleen klimaatneutrale stoffen vrij en draagt het niet bij aan het broeikaseffect.

Tegenstanders van bio-energie geven aan dat het niet altijd duidelijk is waaruit de biomassa is opgebouwd. Om te bepalen of biomassa daadwerkelijk duurzaam is, moet goed worden gekeken naar de gebruikte grondstoffen en de specifieke eigenschappen van de materialen.


 

Biomassa voor- en nadelen

Biomassa als duurzame energiebron heeft voor- en nadelen. Wij zetten ze voor u op een rijtje:

Voordelen biomassa Nadelen biomassa
 
Het is onuitputtelijke, dus duurzaam
 
Bij de verbranding komt giftige stikstofmonoxide vrij
 
Weinig tot geen CO2-uitstoot
 
Er zijn verschillende soorten biomassa met specifieke effecten
 
Minder klimaatbelastend
 
Er is niet genoeg biomassa om alle fossiele brandstoffen te vervangen

Aanbevolen voor u


 

Blog homepage