Contact
Mijn UnitedConsumers

Biomassa: wat is biomassa?

Biomassa is niet de meest bekende vorm van duurzame energie. Toch wordt biomassa energie in Nederland op grote schaal gebruikt als duurzame energiebron, voornamelijk voor het opwekken van groene stroom. Wat is biomassa en wat zijn de voor- en nadelen van biomassa?

biomassa


 

Wat is biomassa?

Biomassa bestaat uit biologisch of organisch afval zoals hout, mest, groente- en fruitresten of speciale gewassen. Energie opwekken uit organisch materiaal werkt vrij eenvoudig, namelijk middels verbranding, vergisting of vergassing van het biomassa-materiaal. 

Slechts een klein deel van de in Nederland opgewekte energie is groen. Volgens Milieu Centraal verzorgt biomassa energie in Nederland zo'n 50% van de groene stroom, 80% van de duurzame warmte en 100% van de biobrandstof.


 

Biomassa: voor- en nadelen

Biomassa kent zowel voor- als nadelen. Wat zijn de voordelen van biomassa? En wat zijn de nadelen van biomassa? Wij zetten het voor u op een rij.

Voordelen biomassa Nadelen biomassa
  • Het grote voordeel van biomassa is dat het onuitputtelijk is, want organische materialen raken niet op.
  • Een groot nadeel van biomassa is dat er bij de verbranding van biologisch materiaal schadelijke stoffen vrijkomen.
  • Bovendien is bio-energie klimaatneutraal. Hoewel er bij de verbranding van biomassa CO2 vrijkomt, draag dit niet bij aan het broeikaseffect. Het idee is namelijk dat de CO2 die vrijkomt, weer opgenomen wordt door organisch materiaal.
  • Bovendien is de herkomst van biomassa niet altijd duidelijk, waardoor ook niet bepaald kan worden hóe duurzaam bio-energie nu eigenlijk is.
  • U bent niet afhankelijk van (stijgende) gasprijzen. 
  • Tot slot kan teelt van biomassa en bio-energie de biodiversiteit en voedselproductie bedreigen.

 

Biomassa energie: hoe werkt dat?

Biomassa wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, maar ook voor het maken van groene autobrandstof, ofwel biobrandstof. Biomassa wordt zelfs gebruikt voor het maken van biogas, zodat er groen gas geproduceerd kan worden.

Biomassa als groene stroom

Kolencentrales in Nederland vullen een deel van de brandstof aan met biomassa, bijvoorbeeld houtkorrels. Door het bijstoken met biomassa wordt er minder gebruikgemaakt van kolen waardoor een gedeelte van de elektriciteitsproductie CO2-neutraal is.

Biomassa energie wordt gezien als groene stroom. Een biomassacentrale gebruikt alleen biomassa - dus geen kolen - voor het opwekken van groene energie.

Biomassa als groene autobrandstof

Een klein gedeelte van de biomassa wordt gebruikt voor de productie van groene autobrandstof. Biobrandstof wordt gemaakt door middel van vergisting en vergassing - een soort rottingsproces - van biomassa. 

Duurzame energie

Biomassa wordt gezien als bron voor duurzame energie omdat:

  • Biomassa in principe onuitputtelijk is en raakt - in tegenstelling tot fossiele brandstoffen - voorlopig nog niet op.
  • Bij de verbranding en vergisting van biomassa komen alleen klimaatneutrale stoffen vrij en draagt het niet bij aan het broeikaseffect.

Tegenstanders van biomassa energie geven aan dat het niet altijd duidelijk is waaruit de biomassa is opgebouwd. Om te bepalen of biomassa daadwerkelijk duurzaam is, moet goed worden gekeken naar de gebruikte grondstoffen en de specifieke eigenschappen van de materialen.


Ook interessant voor u
 

Windmolen werking

Hoe wekt een windmolen stroom op?

> Lees meer

 

Auto polijsten

Hoe werkt een waterkrachtcentrale?

> Lees meer

 

pelletkachels

Wat is een pelletkachel: de voor- én nadelen op een rij

> Lees meer

 

Blog homepage