Steenkool: een bron van energie

Steenkool is wereldwijd onze grootste fossiele energievoorraad. Er is nog voldoende voorraad steenkool om nog 300 jaar vooruit te kunnen. Over de hele wereld kan steenkool worden gevonden, zo ook in Nederland. De grootste voorraden zijn te vinden in de Verenigde Staten, Rusland en China. Maar wat is steenkool nou precies? En waar wordt steenkool voor gebruikt?

steenkool

Wat is steenkool?

Steenkool is te omschrijven als een brandbare, droge, zwarte massa. Net zoals aardolieaardgas en schaliegas is steenkool een fossiele brandstof. Steenkool is heel wat jaren geleden ontstaan door een ophoping van plantenresten onder lagen van grond. Steenkool wordt over het algemeen gebruikt om elektriciteit op te wekken. Inmiddels zijn de meeste steenkoolmijnen gesloten. Er kwamen namelijk veel giftige gassen vrij, waardoor het te gevaarlijk werd voor de mijnwerkers.

Hoe ontstaat steenkool?

Miljoenen jaren geleden groeiden er op de plekken waar steenkool te vinden is struiken, varens en bomen. Door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen is de plantengroei verdwenen en werden de planten bedekt onder lagen van zand, modder en keien. Dit is na verloop van tijd meerdere malen gebeurd. Door de grote druk en extreme warmte veranderde de plantenmassa stilaan in steenkool.

Waar wordt steenkool voor gebruikt?

In sommige landen wordt steenkool nog wel gebruikt als brandstof in huishoudens, maar de meest voorkomende toepassing van steenkool is het opwekken van elektriciteit in elektriciteitscentrales. Wereldwijd wordt 10% van de steenkool gebruikt bij ijzerproductie. Steenkool wordt dan gebruikt als reductiemiddel (een ingewikkeld scheikundig proces). 

Hoe wordt elektriciteit opgewekt uit steenkool?

Bij de verbranding van steenkool komt warmte vrij waardoor water verhit kan worden tot een temperatuur van ongeveer 540 graden Celsius. Er ontstaat dan stoom onder hoge druk die naar een turbine wordt geleid, een soort schoepenrad. De turbine staat in verbinding met een generator die de draaiende beweging omzet in elektriciteit. De werking van de generator in een elektriciteitscentrale is te vergelijken met gigantische dynamo.

Voordelen en nadelen van steenkool

Hoewel in sommige elektriciteitscentrales ook wel gebruik gemaakt wordt van aardgasaardolie of tegenwoordig ook van biomassa, zijn (steen) kolencentrales nog steeds het meest populair. Voorlopig is er wereldwijd nog voldoende steenkool voorraad om de elektriciteitscentrales de komende jaren draaiend te houden. Bovendien is steenkool een goedkope brandstof. Het grootste bezwaar van het gebruik van steenkool blijven de gevolgen voor het klimaat.

Nadeel: steenkool versterkt het broeikaseffect

Het verbranden van steenkool is slecht voor het milieu. Bij de verbranding van steenkool komen schadelijke stoffen vrij zoals koolstofdioxide, de grootste veroorzaker van het versterkte broeikaseffect. Van alle energiebronnen is steenkool de grootste vervuiler. Hoewel een aantal van de schadelijk stoffen inmiddels worden gefilterd in de moderne elektriciteitscentrales, wordt er op grote schaal gezocht naar duurzame en schone alternatieven voor steenkool.

Duurzame energie

Om wereldwijd de uitstoot van CO2 te verminderen, moet het gebruik van fossiele brandstoffen worden teruggedrongen. De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie staan niet stil en steeds meer elektriciteit wordt opgewekt met behulp van de duurzame energiebronnen als zonne-energie, wind- en waterkracht.


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage