Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Patiëntenrechten: wat is de WGBO wet?

Om de vertrouwensband tussen zorgverlener en patiënt te verbeteren, is de patiëntenrechtenwet (oftewel WGBO wet) vastgelegd. In deze wet worden de patiëntenrechten voor medische behandelingen uitgelegd. Wat zijn uw rechten als patiënt en wat houdt de WGBO wet precies in? Wij vertellen het u.

patientenrechten banner


 

Patiëntenrechten

Patiëntenrechten zijn ontworpen om bij te dragen aan de kwaliteit, het vertrouwen en de veiligheid van onze gezondheidszorg. Zo is het mogelijk om een goede vertrouwensband op te bouwen met uw arts. De rechten van de patiënt staan vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).


 
 

Wat is WGBO?

De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. In de WGBO wet is bepaald dat de patiënt de opdrachtgever is tot zorg. Dit betekent dat de patiënt recht heeft op informatie en dat de zorgverlener de patiënt in begrijpelijke taal vertelt wat er aan de hand is. Denk aan welke behandeling nodig is en welke risico’s daaraan zijn verbonden.

Goed om te weten: de WGBO geldt niet alleen voor medische behandelingen, maar ook voor zorg vanuit de thuiszorg en in een verpleeghuis.

Inzage medisch dossier

Bovendien is in de WGBO wet bepaald dat een medisch (digitaal) dossier wordt bijgehouden over uw behandeling en gezondheidstoestand. U heeft altijd inzage tot uw medisch dossier. Overigens kunnen alleen u en uw zorgverleners uw medisch dossier inzien.

Wanneer geldt de WGBO wet?

De WGBO geldt zodra er een behandelovereenkomst is tussen patiënt en arts. Vaak komt een behandelovereenkomst tot stand wanneer er een intake is geweest. Ook als de patiënt daarna op een wachtlijst komt te staan. 


 

10 rechten van de patiënt

Als patiënt heeft u rechten bij uw medische behandeling. Wij zetten de 10 rechten van de patiënt voor u op een rijtje:

  • Recht op duidelijke informatie over onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand.
  • Recht op overleg met uw arts of hulpverlener en samen te beslissen over de behandeling.
  • Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim).
  • Recht op een second opinion van een andere arts dan uw behandelend arts.
  • Recht om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen.
  • Recht om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan.
  • Recht om ook 'nee' te zeggen tegen een voorgestelde behandeling.
  • Recht om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen.
  • Recht om fouten in uw medisch dossier te herstellen.
  • Recht om geen informatie te willen.

 

Rechten familie patiënt

Als familie is het niet altijd mogelijk om alles in te kunnen zien van de patiënt. Alleen als het familielid schriftelijk gemachtigd is om het dossier in te zien, kan hij of zij uw medisch dossier inzien. Het is slim om bij uw huisarts na te vragen hoe u een familielid kunt machtigen.

Medisch dossier van kinderen

Ouders of wettelijke voogden hebben wel het recht om het medisch dossier van hun kind (tot 12 jaar) in te zien. Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien en opvragen van hun medisch dossier. Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan beslist hij of zij over zijn of haar medisch dossier.


 

Plichten van de patiënt

Naast rechten heeft u ook plichten als patiënt. U bent namelijk verplicht om uw arts zo goed mogelijk te informeren over uw gezondheid. Bovendien werkt u zo veel mogelijk mee aan uw behandeling en het behandelplan. Tot slot bent u verplicht om de hulpverlener of zorginstelling te betalen.


Medische behandelingen en uw zorgverzekering

Het is goed om te weten dat medische behandelingen soms worden vergoed door uw zorgverzekering. Daarom is het slim om te checken welke vergoedingen gelden voor uw zorgverzekering. Op zoek naar een uitstekende én voordelige zorgverzekering? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! 

Bekijk onze zorgverzekeringen


Ook interessant voor u
 

zorgverlener vinden

Zorgverlener vinden: welke zorgverlener past bij mij?

> Lees meer

 

eerstelijns

Wat is eerstelijnszorg en wat is tweedelijnszorg?

> Lees meer

 

pgb

Het persoonsgebonden budget (PGB) uitgelegd

> Lees meer

 

Blog homepage