Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Terhandstellingskosten apotheek: wat zijn terhandstellingskosten?

Terhandstellingskosten betaalt u als u bij de apotheek medicijnen haalt. Ook is het mogelijk dat de apotheek de kosten voor het begeleidende gesprek bij een nieuw medicijn in rekening brengt. Al deze kosten van de dienstverlening van de apotheek vallen onder uw eigen risico en moet u dus zelf betalen.

Terhandstellingskosten

 

Terhandstellingskosten apotheek

Wanneer u een medicijn haalt bij de apotheek, dan betaalt u terhandstellingskosten. U betaalt terhandstellingskosten voor de dienstverlening van de apotheek en deze kosten staan los van eventuele kosten van de medicijnen. Tot de dienstverlening van de apotheek behoort:

  • Het samenstellen van het medicijn.
  • Controleren of de voorgeschreven sterkte juist is.
  • Controleren of het voorgeschreven gebruik juist is.
  • Er voor zorgen dat u geen verkeerde combinatie van medicijnen gebruikt.

 

Terhandstellingskosten begeleidingsgesprek

Ook is het mogelijk dat de apotheek terhandstellingskosten voor een begeleidingsgesprek in rekening brengt. Deze toelichting krijgt u wanneer u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven of wanneer het langer dan drie jaar geleden is dat u de medicijnen heeft gebruikt. In het begeleidingsgesprek krijgt u uitleg over het gebruik van de medicijnen, de werking en eventuele bijwerkingen. 


 

Terhandstellingskosten van een geneesmiddel

U betaalt terhandstellingskosten voor ieder medicijn waar een recept voor nodig is. De hoogte van de terhandstellingskosten varieert echter per apotheek. Ook het soort medicijn en het moment waarop u deze bij de apotheek haalt, is van invloed op de terhandstellingskosten. Gemiddeld gezien betaalt u zo’n € 6,- aan terhandstellingskoten. De terhandstellingskosten worden hoger als:

  • De medicijnen verpakt zijn in een weekdoseersysteem.
  • De apotheker het geneesmiddel zelf moet maken.
  • U het geneesmiddel in het weekend haalt.
  • U het geneesmiddel ’s avonds haalt.

 

Terhandstellingskosten en het eigen risico

U betaalt de terhandstellingskosten meestal zelf. Ze vallen namelijk onder het eigen risico en worden daardoor niet direct vergoed door uw zorgverzekering. Is uw eigen risico al op? Dan worden de terhandstellingskosten wel vergoed.


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage