Bereken uw energie aanbod

Postcode
Huisnr.

GVO: Garantie van Oorsprong

Met een Garantie van Oorsprong kunnen consumenten de herkomst van energie zelf controleren. De Garantie van Oorsprong (GVO) is een certificaat voor duurzame energie. Op deze pagina vertellen wij u meer over de regeling van de Garanties van Oorsprong.


Wat is een GVO?

Een GVO is een certificaat dat wordt uitgegeven door de EU. Dankzij de Garantie van Oorsprong kunnen bedrijven aantonen dat de door hen geleverde stroom op een duurzame manier is opgewekt. Voor elk megawattuur (MWh) duurzaam opgewekte elektriciteit, wordt één GVO afgegeven. Een ander woord voor GVO is daarom ook wel groencertificaat.


Garanties Van Oorsprong

De regeling Garantie van Oorsprong wordt beheerd door CertiQ; de Nederlandse autoriteit voor certificering van duurzame energie. Een Garantie van Oorsprong zorgt voor een aantal belangrijke zaken, namelijk:

  • Dat de juiste informatie terecht komt in de stroometiketten.
  • Bewijs dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt.
  • Er zijn GVO's nodig om subsidie te verkrijgen voor bedrijven en particulieren.

Regeling Garantie van Oorsprong

Landen met een overschot aan duurzame energie kunnen de Garantie van Oorsprong verkopen aan landen met een tekort aan groene energie. Landen die een Garantie van Oorsprong verkopen, zijn bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland. Daar wordt namelijk veel duurzame energie opgewekt middels waterkracht en wind.

De Garantie Van Oorsprong is voor veel landen een uitkomst om toch bij te dragen aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Zeker als zij daar zelf de fysieke middelen niet voor hebben.  


Stroometiket UnitedConsumers

Energieleveranciers zijn verplicht om jaarlijks een overzicht te geven van de manier waarop de stroom is samengesteld. Dit doen zij in de vorm van een stroometiket. Dit stroometiket toont de verhoudingen tussen de verschillende gebruikte energiebronnen. Zo hebben wij bij UnitedConsumers ook een eigen stroometiket. U bekijkt het stroometiket middels onderstaande knop.

UnitedConsumers stroometiket