Bereken uw energie aanbod

Postcode
Huisnr.

Garantie van Oorsprong

Het is voor consumenten niet eenvoudig om de herkomst van energie zelf te controleren. Daarom heeft de Europese Unie besloten om certificaten voor duurzame energie af te geven. Deze certificaten worden GVO - ofwel Garanties van Oorsprong - genoemd. Op deze pagina leest u meer over deze GVO's. 

Wat is een GVO?

Een GVO is een certificaat waarmee wordt aangetoond dat stroom op een duurzame manier is opgewekt. Voor elk megawattuur (MWh) duurzaam opgewekte elektriciteit, wordt één GVO afgegeven. Een ander woord voor GVO is daarom ook groencertificaat.

De regeling Garantie van Oorsprong wordt beheerd door CertiQ; de Nederlandse autoriteit voor certificering van duurzame energie. Een Garantie van Oorsprong zorgt voor een aantal belangrijke zaken, namelijk:

  • dat de juiste informatie terecht komt in de stroometiketten.
  • bewijs dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt.
  • u heeft GVO's nodig om subsidie te verkrijgen voor bedrijven en particulieren.

Garanties van oorsprong verkopen

Landen met een overschot aan duurzame energie kunnen de Garanties van Oorsprong verkopen aan landen met een tekort aan groene energie. Landen die Garanties van Oorsprong verkopen, zijn bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland. Daar wordt namelijk veel duurzame energie opgewekt middels waterkracht en wind.

Garanties van oorsprong verkopen geeft echter wel een vertekend beeld: met de GVO's mogen energieleveranciers in Nederland de door hen ingekochte energie doorverkopen als groene stroom, terwijl het eigenlijk grijze stroom is. Dit wordt soms dan ook sjoemelstroom genoemd. Toch is dit voor veel landen een uitkomst om toch bij te dragen aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Ook als zij daar zelf de fysieke middelen niet voor hebben. 

Het stroometiket

Energieleveranciers zijn verplicht om jaarlijks een overzicht te geven van de manier waarop de stroom is samengesteld. Dit doen zij in de vorm van een stroometiket. Dit stroometiket toont de verhoudingen tussen de verschillende gebruikte energiebronnen. Zo hebben wij bij UC ook een eigen stroometiket.

UnitedConsumers stroometiket