Contact
Mijn UnitedConsumers

Regeling Garanties van Oorsprong

De Garantie van Oorsprong (GVO) is een certificaat voor duurzame energie en wordt uitgegeven door de EU. Dankzij de regeling Garanties van Oorsprong kunnen consumenten de herkomst van energie zelf controleren. 


Ga direct naar


 

Garantie Van Oorsprong (GVO)

Landen met een overschot aan duurzame energie kunnen de Garantie van Oorsprong verkopen aan landen met een tekort aan groene energie. Landen die een Garantie van Oorsprong verkopen, zijn bijvoorbeeld Noorwegen en IJsland. Daar wordt namelijk veel duurzame energie opgewekt middels waterkracht en wind.

De Garantie Van Oorsprong is voor veel landen een uitkomst om toch bij te dragen aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Zeker als zij daar zelf de fysieke middelen niet voor hebben.  


 

Waarom een GVO?

Dankzij de Garantie van Oorsprong kunnen bedrijven aantonen dat de door hen geleverde stroom op een duurzame manier is opgewekt. Voor elk megawattuur (MWh) duurzaam opgewekte elektriciteit, wordt één GVO afgegeven. Een ander woord voor GVO is daarom ook wel groencertificaat.


 

Regeling Garanties van Oorsprong

De regeling Garanties van Oorsprong wordt beheerd door CertiQ; de Nederlandse autoriteit voor certificering van duurzame energie. Een Garantie van Oorsprong zorgt voor een aantal belangrijke zaken, namelijk:

  • Dat de juiste informatie terechtkomt in de stroometiketten.
  • Bewijs dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt.
  • Er zijn GVO's nodig om subsidie te verkrijgen voor bedrijven en particulieren.

 

Stroometiket UnitedConsumers

Energieleveranciers zijn verplicht om jaarlijks een overzicht te geven van de manier waarop de stroom is samengesteld. Dit doen zij in de vorm van een stroometiket. Dit stroometiket toont de verhoudingen tussen de verschillende gebruikte energiebronnen, waaronder eventuele Garanties van Oorsprong (GVO's). Zo hebben wij bij UnitedConsumers ook een eigen stroometiket. 

Bekijk stroometiket

Terug naar boven