Garanties van Oorsprong

Sinds de opkomst van groene stroom in Nederland is er veel verwarring ontstaan over de herkomst van energie. Consumenten weten intussen dat iedereen dezelfde aansluiting houdt en uit de stopcontacten gewoon dezelfde 220 volt komt. Er is maar één stroomnet in Nederland en het enige verschil tussen groene stroom en grijze stroom is de manier waarop het is opgewekt.

Herkomst van duurzame energie

Het is voor consumenten niet eenvoudig om zelf te controleren wat de herkomst is van de energie. Daarom heeft de Europese Unie besloten om certificaten voor duurzame energie uit te geven. Deze certificaten worden Garanties van Oorsprong genoemd; een bewijs voor milieubewuste energieproductie.

100% groene stroom

CertiQ

De Garanties van Oorsprong (GvO’s) worden beheerd door CertiQ; de Nederlandse autoriteit voor certificering van duurzame energie. De Garanties van Oorsprong:

  • zorgen dat de juiste informatie terecht komt in de stroometiketten
  • bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt
  • dienen als basis om subsidie te verkrijgen voor bedrijven en particulieren

De certificaten vormen een grote bron aan informatie voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS berekent hoeveel duurzame energie in Nederland wordt geproduceerd en geleverd. Dit is belangrijke informatie voor de overheid, die graag wil controleren of de jaarlijkse energiedoelstellingen worden gehaald.

Het stroometiket

Sinds 2005 zijn energieleveranciers verplicht om jaarlijks een overzicht te geven van de manier waarop de stroom is samengesteld. Dit stroometiket toont de verhoudingen tussen de verschillende gebruikte energiebronnen. Hieruit kan iedere consument lezen welk percentage stroom afkomstig is uit grijze, fossiele energiebronnen en welk percentage van duurzame energiebronnen.

CertiQ ziet erop toe dat de juiste berekeningen worden gebruikt, zodat de informatie in de stroometiketten voor iedereen helder en vergelijkbaar zijn. Bekijk het stroometiket van UnitedConsumers.

Alles over energie >>