Bereken uw energie aanbod

Postcode
Huisnr.

Grijze stroom

Het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat stroom wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Hier is namelijk een milieuvriendelijk alternatief voor: groene stroom. Groene stroom wordt op een duurzame manier opgewekt. Maar wat is grijze stroom dan precies? En wat is het verschil tussen grijze en groene stroom? Wij leggen het u uit.

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom is elektriciteit die wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals bruinkool, steenkool, aardolie en aardgas. Doordat de winning van deze fossiele brandstoffen de aarde uitput en het op deze manier produceren van elektriciteit zeer slecht is voor het milieu, wordt de overstap naar groene stroom steeds meer gepromoot. Energieleveranciers spelen in op de groeiende vraag naar duurzame energie door groene stroom te leveren. Daarom levert UnitedConsumers bijvoorbeeld ook uitsluitend groene (wind)energie. 

Wat is het verschil tussen grijze en groene stroom

Het maakt voor de apparaten in huis niet uit op welke manier de elektriciteit wordt opgewekt, maar als we kijken naar duurzaamheid zit er een groot verschil tussen groene en grijze stroom:

  • Groene stroom wordt opgewekt met duurzame energiebronnen zoals de zon, wind en waterkracht. Deze energiebronnen raken nooit op en het op deze manier produceren van groene stroom levert geen CO2-uitstoot op.
  • Grijze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Deze grondstoffen raken een keer op. Grijze stroom valt onder niet-duurzame energie ofwel grijze energie. Bovendien komt er bij de productie van grijze stroom veel CO2 vrij.

Kernenergie

Bij de productie van kernenergie komt veel minder CO2 vrij, maar deze energiebron wordt wel tot de grijze stroom gerekend. Dit omdat voor de opwekking van kernenergie uranium nodig is, een grondstof die eindig is en waarvan de winning schadelijk is voor het milieu. Bovendien levert kernenergie radioactief kernafval op en is er nog geen goede manier gevonden om dit op een veilige en duurzame manier af te breken. Momenteel moet kernafval tienduizenden jaren opgeslagen worden voordat het veilig verwerkt kan worden.