Grijze stroom?

Door de opmars van groene stroom, komen er steeds meer vragen over de herkomst van traditioneel gewonnen energie. De zogenaamde grijze stroom is veel schadelijker voor het milieu in vergelijking met groene stroom en staat daarom regelmatig ter discussie.

Het grootste deel van de Nederlandse huishoudens energie die afkomstig is uit fossiele brandstoffen. Nederland is simpelweg nog niet zelfvoorzienend als het gaat om de productie van duurzame energie. Ondertussen wordt grijze energie steeds duurder; de olieprijzen stijgen en omdat we er veel te veel van gebruiken worden de fossiele brandstoffen schaarser.

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Fossiele brandstof is de verzamelnaam voor brandstoffen die worden gewonnen uit de aarde: aardolie, aardgas, schaliegassteenkolen en turf. Fossiele brandstoffen ontstaan door dieren- of plantenresten die in de loop van de jaren zijn samengeperst door het aardoppervlak. Ze bevatten kooldioxide die miljoenen jaren geleden door planten en dieren is vastgelegd.

De vorming van fossielen is een tijdrovend proces en gaat veel langzamer dan het tempo waarin de brandstoffen momenteel worden verbruikt. Geen wonder dat ze steeds schaarser en dus ook duurder worden. Het grote voordeel is dat fossiele brandstoffen relatief eenvoudig kunnen worden omgezet in stroom.

Hoe werkt een elektriciteitscentrale?

In een elektriciteitscentrale worden brandstoffen verbrand in een grote verbrandingsoven. Bij de verbranding komt warmte vrij waardoor grote hoeveelheden water worden verhit en omgezet in stoom. De stoom staat onder hoge druk en wordt gebruikt om turbines aan te drijven. Een turbine werkt als een groot schoepenrad die een generator op gang brengt. De generator werkt precies hetzelfde als de dynamo op een fiets en genereert de stroom die via hoogspanningsleidingen door het hele land geleid wordt.

Het grootste probleem bij het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen zijn de gevolgen voor het milieu. Bij de verbranding van aardolie, aardgas en steenkolen komt koolstofdioxide vrij, een belangrijke versterker van het broeikaseffect.

Wat is het verschil tussen groene stroom en grijze stroom?

Grijze stroom is slechter voor het milieu dan groene stroom. De Nederlandse energieleveranciers laten de keus voor milieuvriendelijke stroom tegenwoordig over aan de consument. U kunt kiezen: milieuvriendelijk of niet, groene stroom of grijze stroom. Thuis merkt u het verschil niet. Uit het stopcontact komt altijd gewoon dezelfde stroom. Het enige verschil tussen groen en grijs is de manier waarop het is opgewekt.

Wilt u toch graag grijze stroom? Dat is altijd mogelijk. Ook onze grijze stroom krijgt u met korting.

Stroom met korting

Meer informatie over duurzame energie

Zonnepanelen
Stroometiket
Kernenergie
Groen gas

> Alles over energie