Stroometiket van UnitedConsumers Energie

Energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. Door de verbranding van fossiele brandstoffen in een elektriciteitscentrale of op duurzame wijze met behulp van waterkracht of zonne-energie. Iedere energieleverancier heeft een eigen brandstofmix: een samenstelling van verschillende energiebronnen die worden gebruikt om energie op te wekken.

Stroometiket 2016 UnitedConsumers Energie

Stroometiket 2016 UnitedConsumers Energie

Wat staat er op het stroometiket?

Steeds meer mensen kiezen voor groene energie. Als u wilt weten waar uw groene stroom vandaan komt, bekijk dan ons stroometiket. Zo ziet u in één oogopslag uit welke energiebronnen uw groene stroom is opgebouwd. Het stroometiket geeft inzicht in:

  • Welk percentage stroom afkomstig is uit de fossiele energiebronnen aardgas, kolen en kernenergie.
  • Welke percentage stroom afkomstig is uit hernieuwbare of duurzame energiebronnen zoals waterkracht, biomassa, wind en zon.
  • Wat de milieuconsequenties zijn: de hoeveelheid CO2 uitstoot en radioactief afval per kWh.

Wat is groene stroom?

Over het algemeen geldt: stroom is stroom. In Nederland is maar één energienet en uit ieder stopcontact komt dezelfde stroom. Het enige verschil is de manier waarop de stroom is opgewekt. Van oudsher zijn de stomende elektriciteitcentrales het meest bekend, maar tegenwoordig raken we ook steeds meer vertrouwd met windmolenparken en zonnepanelen.

Controle en toezicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert ieder jaar of energieleveranciers de juiste informatie aanleveren. Zij gaan na of het stroometiket er volgens de regels uitziet, of de etiketten op tijd worden verstuurd, maar zeker ook of de samenstelling en de percentages op het stroometiket ook daadwerkelijk kloppen. Zo heeft u altijd de garantie dat u de juiste informatie krijgt. Het bedrijf CertiQ geeft bovendien certificaten uit die bewijzen dat de geleverde energie ook echt duurzaam is: dit zijn Garanties van Oorsprong.

Goedkope groene stroom

Stroom is stroom, maar iedere energieleverancier heeft een eigen brandstofmix en natuurlijk een eigen energieprijs. Wilt u duurzame energie maar toch goedkope stroom? Dan bent u bij UnitedConsumers aan het goede adres. U betaalt bij ons nooit iets extra voor groene stroom. Start dus direct met besparen en lever een bijdrage aan een duurzame toekomst.

Meld u direct aan

Alles over energie >>