Bereken uw energie aanbod

Postcode
Huisnr.

Stroometiket: waar komt uw stroom vandaan?

Energieleveranciers zijn verplicht om ieder jaar duidelijkheid te geven over de herkomst van de stroom die zij leveren. Hiervoor is het stroometiket in het leven geroepen. Dit stroometiket ontvangt u één keer per jaar. Wat dit precies inhoudt en welke gegevens u hierop kunt terugvinden, leest u op deze pagina.

Wat is het stroometiket?

Op het stroometiket kunt u zien hoeveel procent van uw energie uit welke energiebronnen afkomstig is. Er staan vier energiebronnen op het stroometiket vermeld:

Ook het percentage geleverde elektriciteit waarvan de opwekkingsbron onbekend is, wordt op het stroometiket vermeld. Dit wordt uitgesplitst naar geïmporteerde en overige elektriciteit.

Daarnaast vindt u ook de milieugevolgen terug op het stroometiket:

  • Hoeveel CO2 per kWh de energieleverancier uitstoot.
  • Hoeveel kernafval per kWh de energieleverancier produceert.

Land van herkomst

Om u als consument meer inzicht te geven in de herkomst van uw duurzame energie, wordt sinds 2015 het land (of de landen) van herkomst op het stroometiket vermeld. 

Nu de vraag naar duurzame energie in ons land steeds groter wordt, willen energieleveranciers dit ook kunnen leveren. Er wordt in Nederland echter nog niet genoeg groene stroom opgewekt om aan deze vraag te voldoen. Daarom kopen energieleveranciers hun duurzame energie in het buitenland in. Dit doen zij door GvO’s, voluit Garanties van Oorsprong, in te kopen.

Energie vergelijken

Met het stroometiket kunt u eenvoudig de stroom van verschillende energieleveranciers vergelijken. U kunt zo in één oogopslag zien welke energiebronnen de leverancier gebruikt, waar de stroom vandaan komt en hoe groot de milieugevolgen van deze energieleverancier zijn. Om deze reden moeten alle energieleveranciers de informatie op dezelfde wijze aanbieden.

Ons stroometiket

Als energieleverancier maakt ook UnitedConsumers ieder jaar een stroometiket. Hierop kunt u precies terugvinden welke energiebronnen wij gebruiken, waar onze groene stroom vandaan komt en welke consequenties onze stroomproductie voor het milieu heeft. In onderstaande afbeelding ziet u waar onze groene stroom in 2019 werd geproduceerd.

Stroometiket UnitedConsumers

Ook geven wij u graag inzicht in de herkomst van onze groene stroom. In onderstaande tabel ziet u hoe onze groene stroom wordt opgewekt.

Brandstofmix Groene stroom
Wind 100%
Waterkracht 0%
Biomassa 0%
Zon 0%
Aardgas 0%
Kolen 0%
Kern 0%

Wij vinden het belangrijk dat de productie van onze energie geen schadelijke sporen nalaat. Daarom gaan wij voor een zo laag mogelijke uitstoot van vervuilende stoffen. In onderstaand overzicht ziet u de uitstoot als gevolg van onze stroomproductie.

Milieu consequenties Groene stroom
CO2 (g/kWh) 0 (geen uitstoot)
Radioactief afval (g/kWh) 0 (geen uitstoot)

Zo ziet u meteen dat groene stroom van UnitedConsumers:

  • Voor 100% uit windenergie bestaat.
  • Voor een groot deel uit Scandinavië komt.
  • 0 gram CO2 uitstoot en 0 gram radioactief afval produceert per kWh.

De berekeningen die UnitedConsumers voor het samenstellen van het stroometiket gebruikt, zijn goedgekeurd door Energie-Nederland en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Terug naar boven