Stroometiket: hoe is uw groene stroom opgewekt?

Steeds meer mensen kiezen bewust voor groene energie. Toch is er momenteel onvoldoende duurzame energie in Nederland om alle huishoudens te kunnen voorzien van groene stroom. De regering heeft als doel om in 2050 volledig gebruik te kunnen maken van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie en waterkracht. Tot die tijd werken energieleveranciers vaak met verschillende energiebronnen; met groene en met grijze energie.

Als u bewust kiest voor duurzaamheid, wilt u natuurlijk graag weten wat de herkomst is van uw energie. Dit kunt u eenvoudig zien in het stroometiket: een overzicht waarin de verhouding tussen de verschillende gebruikte energiebronnen te vinden is.

Energie vergelijken met het stroometiket

Sinds 2005 verplicht de overheid energieleveranciers om jaarlijks een overzicht te geven van de samenstelling van de energie die zij geleverd hebben. Ieder jaar op 1 april presenteren de energieleveranciers hun stroometiket van het voorgaande jaar. U krijgt het stroometiket apart thuisgestuurd of samen met de jaarafrekening. Zo kunt u in één oogopslag zien welke energiebronnen de energieleverancier gebruikt en controleren hoe milieuvriendelijk de stroom nu eigenlijk is. Met het stroometiket kunt u ook eenvoudig energie vergelijken.

UnitedConsumers levert 100% groene stroom en u krijgt altijd energie met korting.

Meld u nu aan

Wat staat er op het stroometiket?

Het stroometiket kan eruit zien als een cirkeldiagram; een taart met verschillende punten die corresponderen met de verschillende energiebronnen. Op het stroometiket kunt u direct zien:

  • Welk percentage stroom afkomstig is uit de fossiele energiebronnen aardgas, kolen en kernenergie;
  • Welke percentage stroom afkomstig is uit hernieuwbare of duurzame energiebronnen zoals waterkracht, biomassa, wind en zon;
  • Wat de milieuconsequenties zijn: de hoeveelheid CO2 uitstoot en radioactief afval per kWh.

Stroometiket UnitedConsumers

Controle en toezicht

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert ieder jaar of energieleveranciers de juiste informatie aanleveren. Zijn gaan na of het stroometiket er volgens de regels uitziet, of de etiketten op tijd worden verstuurd, maar zeker ook of de samenstelling en de percentages op het stroometiket ook daadwerkelijk kloppen. Zo heeft u altijd de garantie dat u de juiste informatie krijgt. Wilt u weten hoe de stroom van UnitedConsumers is samengesteld? Bekijk dan het UnitedConsumers stroometiket.

Om de stroometiketten goed uit te voeren worden ook de Garanties van Oorsprong gebruikt. Dit zijn certificaten die bewijzen dat energie ook daadwerkelijk duurzaam is opgewekt.

Meer informatie over duurzame energie

Groen gas
Kernenergie
Grijze stroom
Zonnepanelen
Groene stroom

> Alles over energie