VGZ Aanvullend Best

De basiszorgverzekering heeft een beperkte dekking. Met een aanvullende verzekering kunt u ook vergoedingen krijgen voor hulp die buiten de basisverzekering valt, zoals fysiotherapie of een bril. 

De aanvullende verzekering VGZ Aanvullend Best biedt een ruim pakket aan vergoedingen. Op deze pagina leest u meer over de kosten en de dekking van deze aanvullende zorgverzekering van VGZ.

VGZ Aanvullend Best Dekking

Heeft u via ons uw basiszorgverzekering bij VGZ afgesloten, dan kunt u deze aanvullen met extra dekking. Zo is er de VGZ Aanvullend Goed verzekering, die ideaal is voor wie niet veel zorg verbruikt maar toch aanvullend verzekerd wil zijn.

Het pakket Aanvullend Beter vergoedt een meer divers pakket aan behandelingen. Zo dekt deze verzekering jaarlijks tot 12 behandelingen beweegzorg. Ook vergoedt deze aanvullende verzekering een deel van de eigen bijdrage voor kraamzorg.

De VGZ Aanvullend Best verzekering is de aanvullende verzekering met de meeste en hoogste vergoedingen. Voor zwangere vrouwen, senioren of brildragers is dit bijvoorbeeld een zeer aantrekkelijk pakket.

VGZ Aanvullend Best premie

De premies voor aanvullende verzekeringen zijn leeftijdsafhankelijk. Dit heeft te maken met de verschillende gezondheidsrisico’s per leeftijdscategorie. Voor de aanvullende verzekering VGZ Aanvullend Best betaalt u de volgende premie:

VGZ Aanvullend Best

Premie
18-29 jaar

Premie
30-44 jaar

Premie
45-64 jaar

Premie
65 en ouder

Maandelijkse premie € 32,54 € 33,44 € 34,69 € 35,74
U betaalt jaarlijks € 390,48 € 401,28 € 416,28 € 428,88

VGZ Aanvullend Best Vergoedingen

De VGZ Aanvullend Best verzekering is de meest complete aanvullende verzekering voor wie een basisverzekering bij UC heeft. Zo geniet u van maximale zekerheid. De vergoedingen zijn als volgt.

 • Wereldwijd spoedeisende hulp
 • Mantelzorg: 15 dagen per jaar
 • Voetbehandeling: € 500 per jaar
 • Bevalling en kraamzorg: volledig vergoed.
 • Huidbehandeling zoals acne: € 700 per jaar
 • Anticonceptie vanaf 21 jaar: volledig vergoed
 • Beweegzorg: 18 behandelingen per jaar (o.a. fysiotherapie of chiropractie).
 • Ergotherapie: 7 uur per jaar
 • Alternatieve zorg: € 800 per jaar (max. € 45,- per dag)
 • Budget voor preventie, zoals vaccinatie: € 500,- per jaar
 • Bril of lenzen: per drie jaar één complete bril of € 125,- vergoeding voor lenzen.

button verzekeringskaart

Dit is slechts een overzicht van de belangrijkste vergoedingen. Kijk voor de complete lijst met vergoedingen van de VGZ Aanvullend Best verzekering in de Vergoedingenzoeker.

VGZ Aanvullend Best Afsluiten

De VGZ Aanvullend Best verzekering is een aanvullende verzekering. Let op: u kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook uw basiszorgverzekering via VGZ heeft.

VGZ Aanvullend Best afsluiten