VGZ Aanvullend Beter

De basiszorgverzekering dekt maar een beperkt aantal behandelingen. Wilt u verzekerd zijn voor extra zorg zoals fysiotherapie, alternatieve zorg en spoedeisende hulp in het buitenland, dan is een aanvullende verzekering aan te raden.

Specifiek voor VGZ-klanten is er de aanvullende zorgverzekering VGZ Aanvullend Beter. Op deze pagina leest u wat deze verzekering dekt, wat de premie is voor uw leeftijd en wat de eventuele alternatieven zijn.

VGZ Aanvullend Beter Dekking

De VGZ Aanvullend Beter is de middelste uit het rijtje van drie aanvullende VGZ zorgverzekeringen. U krijgt bijvoorbeeld 12 behandelingen voor beweegzorg en € 125,– aan eigen bijdrage voor kraamzorg vergoed.

Verbruikt u niet zoveel zorg maar bent u toch graag aanvullend verzekerd, dan is de goedkopere VGZ Aanvullend Goed perfect voor u. Heeft u daarentegen méér zorg nodig of gaat u een bril dragen, denk dan eens aan de VGZ Aanvullend Best.

Het maandbedrag dat u betaalt is afhankelijk van uw leeftijd, al zijn de verschillen tussen de leeftijdscategorieën minimaal. Onder de prijstabel vindt u gedetailleerde informatie over de precieze dekking en vergoedingen van VGZ Aanvullend Beter.


VGZ Aanvullend Beter

Premie
18-29 jaar

Premie
30-44 jaar

Premie
45-64 jaar

Premie
65 en ouder

Maandelijkse premie

€ 19,09 € 19,69 € 20,09 € 20,34
U betaalt per jaar € 229,08 € 236,28 € 241,08 € 244,08

VGZ Aanvullend Beter Vergoedingen

De VGZ Aanvullend Beter is de meest gekozen aanvullende verzekering onder VGZ-klanten. Dat komt door de aantrekkelijke vergoedingen voor zorg die de basiszorgverzekering niet dekt.

  • Huidbehandeling zoals acne: € 500,- per jaar.
  • Voetbehandelingen: € 300,- per jaar (o.a. voor podotherapie).
  • Ergotherapie: 5 uur per jaar
  • Beweegzorg: 12 behandelingen per jaar (o.a. fysiotherapie of chiropractie).
  • 10 dagen vervangende mantelzorg en € 500,- voor de mantelzorgmakelaar.
  • Reisvaccinaties: € 400,- per jaar
  • Wereldwijd spoedeisende zorg en repatriëring.
  • Alternatieve zorg: € 500,- per jaar (max. € 45,- per dag).
  • Per 3 jaar één complete bril of € 80,- vergoeding voor lenzen
  • Verblijfskosten bevalling: volledige vergoeding in een gecontracteerd geboortecentrum of ziekenhuis.

button verzekeringskaart

Dit is een overzicht van de belangrijkste vergoedingen. Kijk voor alle vergoedingen van de VGZ Aanvullend Beter verzekering in de Vergoedingenzoeker.

VGZ Aanvullend Beter Afsluiten

De VGZ Aanvullend Beter verzekering is een aanvullende verzekering. Let op: u kunt deze verzekering alleen afsluiten als u ook uw basiszorgverzekering via UC heeft afgesloten.

VGZ Aanvullend Beter afsluiten