Alles over zelfzorgmiddelen

Zelfzorgmiddelen zijn medicijnen die u zonder recept kunt kopen bij een apotheek, supermarkt, tankstation of drogist. Het kan ook gaan om een regulier geneesmiddel waarvoor u vroeger een recept van de dokter nodig had. Van dit soort zelfzorgmiddelen is de werking wetenschappelijk bewezen. Er wordt onderscheid gemaakt in reguliere zelfzorgmiddelen, kruidengeneesmiddelen en homeopathische geneesmiddelen.

Reguliere zelfzorgmiddelen
Middelen die onder de noemer ‘reguliere zelfzorgmiddelen’ vallen, vallen onder de Geneesmiddelenwet. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) keurt deze medicijnen op veiligheid en kwaliteit. Als uit controle van het CBG blijkt dat deze middelen gebruikt kunnen worden zonder tussenkomst van een arts, worden ze veilig bevonden. Er moet ook voldoende wetenschappelijk bewijs zijn voor de werking van het reguliere zelfzorgmiddel.

Kruidengeneesmiddelen
Dit soort geneesmiddelen worden ook wel ‘fytotherapeutica’ genoemd en bevatten uitsluitend planten, delen van planten of plantenmaterialen. Deze geneesmiddelen mogen claimen dat ze helpen bij pijn of ziekte als de werking ervan is bewezen. Kruidengeneesmiddelen ondergaan dezelfde strenge controle als reguliere zelfzorgmiddelen.

Goedkope zorgverzekering

Homeopathische geneesmiddelen
Het uitgangspunt van homeopathie is dat stoffen die mensen ziek maken, ook mensen kunnen genezen. Daarnaast wordt er beweerd dat homeopathische middelen beter werken als ze verdund worden en op een speciale manier worden geschud. Maar bij deze middelen is een gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan. Volgens minister Edith Schippers mogen middelen waarvan niet is bewezen dat ze ook daadwerkelijk helpen, ook niet claimen dat ze dit doen. Daarom staat er sinds juli 2013 niet meer op deze verpakkingen waar het middel voor dient. U verdient meer.

Lees ook:
Medicijnen
Directe korting
Combinatiepolis
Premie en dekking
Alles over de basisverzekering
Medcijnen meenemen op vakantie