Basisverzekering 2019

De basisverzekering is het verplichte deel van de zorgverzekering. Iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland woont of werkt, moet een basiszorgverzekering hebben. Een basis zorgverzekering breidt u eventueel uit met aanvullende verzekeringen.

Wat is een basisverzekering?

Iedere Nederlander moet op zijn minst een basiszorgverzekering hebben. Wat deze verplichte basisverzekering precies dekt, stelt de overheid ieder jaar vast.

U kunt de basisverzekering bij elke zorgverzekeraar afsluiten; deze kan u niet weigeren. Maar let op: ondanks de vergelijkbare dekking zijn de prijzen niet overal hetzelfde.

Kinderen tot 18 jaar zijn automatisch en kosteloos meeverzekerd met een ouder of voogd. Na hun 18e verjaardag dienen ze zelf een basisverzekering af te sluiten.

Basisverzekering via UnitedConsumers

Sluit u een basisverzekering via UC af, dan profiteert u van een korting op de maandelijkse premie tot 10%. U kunt kiezen uit de volgende basisverzekeringen:

Basisverzekering afsluiten

Wat zit er in de basisverzekering?

 • Huisarts
 • Kraamzorg
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen
 • Ziekenhuisverblijf
 • Verpleging en verzorging thuis
 • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
 • Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, daarna alleen specialistische zorg en kunstgebit)
 • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)

Nieuwe behandelmethoden en technieken

Elk jaar herziet de overheid de dekking van de basiszorgverzekering. In de meeste gevallen betekent dit, ten opzichte van het afgelopen jaar, een uitbreiding van de zorg die in het basispakket zit. Denk hierbij aan nieuwe behandelmethoden, medicijnen en technieken.

Nieuw in de basisverzekering 2019

 • Hulp bij ernstig overgewicht met de GLI behandeling: Gecombineerde Leefstijl Interventie
 • Oefentherapie bij longziekte COPD wordt vergoed tot 70 behandelingen in het eerste jaar
 • Ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer bij noodzakelijk onderzoek. Ook voor consulten of controles die bij de behandeling horen.

Soorten basisverzekeringen

Voor uw basisverzekering kunt kiezen uit 3 typen polissen: budget, natura en restitutie. Het verschil tussen de 3 verzekeringen zit met name in de keuzevrijheid die u heeft tussen zorgverleners en in de vergoeding die u krijgt wanneer u naar niet-gecontracteerde zorgverleners gaat.

Kiest u voor een basisverzekering van VGZ, dan krijgt u altijd 10% korting via het UnitedConsumers ZorgCollectief waarmee u meer overhoudt om er bijvoorbeeld eens lekker op uit te gaan.

Kosten basisverzekering

Al is de basisverzekering verplicht en dekt elke verzekeraar dezelfde zorg, toch verschillen de premies tussen verzekeraars aanzienlijk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn als volgt:

 • De ene zorgverzekeraar heeft met méér zorgaanbieders een contract afgesloten dan de andere verzekeraar.
 • Een behandeling buiten dit netwerk wordt bij de ene verzekeraar grotendeels vergoed en bij de andere nauwelijks of niet.

Een VGZ Basisverzekering heeft u vanaf € 108,85 per maand, inclusief 10% korting via het UnitedConsumers ZorgCollectief. Hiermee heeft u één van de scherpste premies van Nederland. Uw besparing is maar liefst € 145,20 per jaar. Daarvoor krijgt u een basiszorgverzekering met een groot netwerk van aangesloten zorgaanbieders. Vergelijk hier de pakketten en prijzen.

Acceptatieplicht basisverzekering

De overheid eist van iedere Nederlander van 18 jaar of ouder dat deze een basis zorgverzekering afsluit. Op hun beurt zijn verzekeraars verplicht om iemand te accepteren als verzekerde, ongeacht leeftijd, geslacht of gezondheid. Voor de aanvullende verzekering geldt deze acceptatieplicht niet.

Wat is het eigen risico?

De overheid stelt een eigen risico verplicht voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder. Dat betekent dat u tot een bepaald bedrag zelf de rekeningen voor medische hulp betaalt. Het verplichte eigen risico geldt niet voor:

 • Huisarts
 • Kraamzorg
 • Verloskundige zorg
 • Voorkeursmedicijnen
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering

Het eigen risico is enerzijds ingevoerd om mensen bewust te maken van de prijzen van kwalitatieve medische hulp. Anderzijds helpt het om de maandelijkse premies van het basispakket laag te houden.

Eigen risico 2019

Het eigen risico in 2019 stijgt niet ten opzichte van 2018; het is gelijk gebleven op € 385,- per jaar. Dit houdt in dat u jaarlijks de eerste € 385,- aan medische kosten zelf betaalt. Als u geen zorgkosten heeft, betaalt u niets.

Bij veel verzekeraars is het mogelijk om het eigen risico te verhogen. U betaalt dan een hoger maximumbedrag per jaar voor medische assistentie. Overschrijdt u dat bedrag, dan vergoedt de verzekering de rekeningen. Het voordeel van een hoger eigen risico is dat u een lagere maandelijkse zorgpremie betaalt.

Overstappen basisverzekering

Uiteraard kunt u overstappen van zorgverzekeraar, geen enkele verzekeraar mag u immers weigeren. Wel kunt u maar één keer per jaar overstappen. Hoe dat werkt? Geef de wijziging uiterlijk 31 december door aan uw oude verzekeraar. Doet u dat niet, dan zit u nog een jaar aan dezelfde zorgverzekeraar vast. Het nieuwe verzekeringsjaar begint op 1 januari.