Restitutiepolis

De Restitutiepolis is één van de verschillende polisvorm die u kunt afsluiten via UnitedConsumers. In de zorgverzekering kennen we de volgende polisvormen. De budgetpolis, naturapolis en de restitutiepolis. Op deze pagina leggen we je uit wat een restitutiepolis (restitutieverzekering) is.

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis is een zorgverzekering waarbij u zelf eerst de rekening voor verleende zorg betaalt. U kunt de factuur daarna indienen bij uw zorgverzekering en krijgt dan het geld terug. Restitutie betekent namelijk ‘teruggave’ en dat is precies hoe de restitutieverzekering werkt.

U bent bij een restitutiepolis volledig vrij om een zorgaanbieder te kiezen naar uw wensen. Dit kunnen ook niet-gecontracteerde zorgverleners zijn. In de restitutiepolis wordt zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed, in tegenstelling tot een naturapolis. Een restitutieverzekering is daardoor duurder dan een naturaverzekering. Neemt u zorg af bij een gecontracteerde zorgverlener, dan wordt de factuur altijd direct betaald door uw zorgverzekering en hoeft u dus niets voor te schieten.

Restitutieverzekering afsluiten

Restitutiepolis betekenis: recht op vergoeding van zorg

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat dat iedere verzekerde recht heeft op zorg of een vergoeding daarvoor. Een restitutiepolis voldoet aan het recht op vergoeding van zorg. Mensen die kiezen voor een restitutiepolis vinden het meestal belangrijk om zelf te bepalen waar ze naartoe gaan voor een behandeling. Uw zorgverzekeraar sluit elk jaar contracten met bepaalde zorgverleners af om u 100% vergoeding te kunnen geven bij gecontracteerde zorgverleners.

Toch wordt niet met alle zorgverleners een contracten afgesloten. Zorgaanbieders zoals privéklinieken hebben vaak geen contract met zorgverzekeraars. Met de naturapolis wordt bij deze zorgverleners vaak maar 80% of 70% van de kosten vergoed. De restitutieverzekering zorgt ervoor dat u bij deze verzekeraars alsnog maximaal 100% vergoed krijgt, maar dan wel van het marktconforme tarief. Dit is zo vastgelegd in de zorgverzekeringswet.

Restitutiepolis of naturapolis?

Wanneer u op voorhand een sterke voorkeur heeft voor een bepaald ziekenhuis of ander type zorgverlener, dan kunt u bij Bewuzt of VGZ nagaan of deze zorgaanbieder gecontracteerd is. Zijn de zorgaanbieders van uw voorkeur gecontracteerd, dan kunt u ook kiezen voor een naturapolis. Uw declaraties worden dan altijd rechtstreeks naar Bewuzt of VGZ gestuurd. Mocht er bij die declaratie sprake zijn van bijvoorbeeld een eigen risico, dan krijgt u hier uiteraard bericht over van uw zorgverzekeraar.

Waarom een restitutiepolis?

De kosten kunnen flink oplopen wanneer u een budget- of naturapolis afsluit, maar wel regelmatig gebruik maakt van zorg bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Breng daarom het liefst zo goed mogelijk in kaart van welke zorgaanbieders u al regelmatig gebruik maakt of van plan bent gebruik van te maken voordat u een zorgverzekering afsluit.

Als deze zorgverleners geen contract hebben gesloten met uw zorgverzekeraar, moet u bij een naturaverzekering vaak 20% of 30% van de declaratie zelf betalen. Dan is een restitutiepolis op de lange termijn goedkoper. Dan krijgt u namelijk alsnog 100% vergoed. U betaalt iets meer premie, maar krijgt daar wel een hogere vergoeding voor terug wanneer u gebruik maakt van ongecontracteerde zorg.

Restitutiepolis vergelijken

Bij het vergelijken van verschillende restitutiepolissen is het belangrijk dat u erop let dat de inhoud en voorwaarden van de verzekeringen gelijk zijn. Houd de volgende tips in uw achterhoofd bij het kiezen van een restitutieverzekering:

  • Sommige verzekeraars maken het gemakkelijk voor u, zodat u het bedrag niet altijd zelf hoeft voor te schieten.
  • Is het een volledige restitutiepolis, of gedeeltelijke gecontracteerde restitutiepolis? In het laatste geval dient u soms alsnog zelf (deels) te betalen voor de zorg.
  • Een naturapolis is goedkoper dan een restitutiepolis en heeft vaak al een ruime keuze aan gecontracteerde zorgverleners. Wellicht vindt u dat de naturapolis al genoeg keuzevrijheid biedt.

Heeft u nog vragen? Bekijk dan alle veelgestelde vragen  rondom uw zorgverzekering. Wilt u graag persoonlijk advies of heeft u specifieke vragen? Onze klantenservice helpt u graag.