Restitutiepolis

De Restitutiepolis is één van de zorgverzekeringen die u kunt afsluiten via UnitedConsumers. In de zorgverzekering kennen we de volgende polisvormen. De budgetpolis, naturapolis en de restitutiepolis. Op deze pagina leggen wij u graag uit wat een restitutiepolis is en hoe deze precies werkt.

Restitutiepolis afsluiten

 

Wat is een restitutiepolis?

Een restitutiepolis is een zorgverzekering waarbij u zelf eerst de rekening voor verleende zorg betaalt. U kunt de factuur daarna indienen bij uw zorgverzekering en krijgt dan het geld terug. Restitutie betekent namelijk ‘teruggave’ en dat is precies hoe de restitutiepolis werkt. Let op, dit geldt alleen voor niet-gecontracteerde zorgverleners.

U bent bij een restitutiepolis volledig vrij om een zorgaanbieder te kiezen naar uw wensen. Dit kunnen ook niet-gecontracteerde zorgverleners zijn. In de restitutiepolis wordt zorg van niet-gecontracteerde zorgverleners ook volledig vergoed, in tegenstelling tot bij een naturapolis.

Een restitutieverzekering is daardoor wel wat duurder dan een naturaverzekering. Neemt u zorg af bij een gecontracteerde zorgverlener, dan wordt de factuur altijd direct betaald door uw zorgverzekering en hoeft u dus niets voor te schieten.

Restitutiepolis betekenis: recht op vergoeding van zorg

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat dat iedere verzekerde recht heeft op zorg of een vergoeding daarvoor. Een restitutiepolis voldoet aan het recht op vergoeding van zorg. Mensen die kiezen voor een restitutiepolis vinden het meestal belangrijk om zelf te bepalen waar ze naartoe gaan voor een behandeling of een vaste zorgverlener hebben zonder contract met de zorgverzekering.

Met de naturapolis wordt bij zorgverleners zonder contract vaak maar 80% of 70% van de kosten vergoed. De restitutiepolis zorgt ervoor dat u bij deze zorgverleners alsnog maximaal 100% vergoed krijgt. Wel van het marktconforme tarief.

Wat is het marktconforme tarief?

Het marktconforme tarief is het tarief dat in Nederland als redelijk wordt gezien. Dit wordt over het algemeen als volgt berekend:

  • Is er in de Wet marktordenig gezondheidszorg een wettelijk tarief vastgesteld voor een behandeling? Dan wordt dat als het markconforme tarief gezien
  • Is dat niet het geval? Dan wordt er vervolgens gekeken naar de tarieven van de verschillende zorgaanbieders. Is dit overal hetzelfde? Dan wordt dit als het markconforme tarief genomen
  • Zijn er geen vaste prijzen voor een behandeling? Dan wordt de hoogste prijs van de gecontracteerde zorgverleners als marktconform tarief genomen

Gaat u naar een zorgverlener waar uw verzekeraar een contract mee heeft? Dan hoeft u de rekening vaak niet zelf voor te schieten. Bij niet-gecontracteerde zorgverleners is dit wel het geval.

Restitutiepolis of naturapolis?

Wanneer u op voorhand een sterke voorkeur heeft voor een bepaald ziekenhuis of ander type zorgverlener, dan kunt u bij Bewuzt of VGZ checken of deze zorgaanbieder gecontracteerd is. Zijn de zorgaanbieders van uw voorkeur gecontracteerd, dan kunt u ook kiezen voor een naturapolis. Uw declaraties worden dan altijd rechtstreeks naar Bewuzt of VGZ gestuurd. Mocht er bij die declaratie sprake zijn van bijvoorbeeld een eigen risico, dan krijgt u hier later bericht over van uw zorgverzekeraar.

Waarom een restitutiepolis?

De kosten kunnen flink oplopen wanneer u een budget- of naturapolis afsluit, maar wel regelmatig gebruik maakt van zorg bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. Breng daarom het liefst zo goed mogelijk in kaart welke zorgaanbieders uw voorkeur hebben voordat u een zorgverzekering afsluit.

Als deze zorgverleners geen contract hebben gesloten met uw zorgverzekeraar, moet u bij een naturaverzekering vaak 20% of 30% van de kosten zelf betalen. Dan is een restitutiepolis op de lange termijn goedkoper. Dan krijgt u namelijk wel het volledige bedrag vergoed. U betaalt iets meer, maar krijgt daar wel een hogere vergoeding voor terug.

Restitutiepolis vergelijken

Bij het vergelijken van verschillende restitutiepolissen is het belangrijk dat u erop let dat de inhoud en voorwaarden van de verzekeringen gelijk zijn. Houd de volgende tips in uw achterhoofd bij het kiezen van een restitutieverzekering:

  • Sommige verzekeraars maken het gemakkelijk voor u, zodat u het bedrag niet altijd zelf hoeft voor te schieten.
  • Is het een volledige restitutiepolis, of gedeeltelijke gecontracteerde restitutiepolis? In het laatste geval dient u soms alsnog zelf (deels) te betalen voor de zorg.
  • Een naturapolis is goedkoper dan een restitutiepolis en heeft vaak al een ruime keuze aan gecontracteerde zorgverleners. Wellicht vindt u dat de naturapolis al genoeg keuzevrijheid biedt.