Diëtist vergoeding

Een diëtist adviseert u over uw voedingsgewoonten. Redenen om naar een diëtist te gaan zijn verschillend. Dit kan zijn als u wilt afvallen of aankomen, maar ook voor begeleiding bij eetstoornissen, voedselallergieën en ziektes.

Advies van een diëtist kunt u vergoed krijgen vanuit uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Wanneer komt u in aanmerking voor deze diëtist vergoeding en wat wordt er wel en niet vergoed bij dieetadvies?

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
kruisje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Diëtist vergoeding basisverzekering

Een gezonde levensstijl zorg voor minder ziektes, daarom wordt de diëtist uit de basisverzekering vergoed. Hiervoor heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Heeft u Diabetes Type 2, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en is de zorg die u hiervoor ontvangt onderdeel van een zorgprogramma? Dan kunt u de diëtist vergoeding via dit zorgprogramma krijgen. Uw huisarts kan u vertellen of dit mogelijk is. Wanneer u echter een diëtist vergoeding uit uw zorgprogramma ontvangt, heeft u geen recht op een extra vergoeding uit een aanvullende verzekering.

Diëtist eigen risico

Over de diëtist vergoeding uit de basisverzekering betaalt u eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. Valt uw dieetadvies onder een zorgprogramma, dan betaalt u geen eigen risico. Het gaat hierbij om zorgprogramma’s voor Diabetes Type 2, COPD of VRM. Bij vergoedingen uit de aanvullende verzekering betaalt u namelijk nooit eigen risico.

Diëtist aanvullende verzekering

Vanuit enkele VGZ aanvullende verzekeringen kunt u een extra vergoeding krijgen voor advies van een diëtist. Dit is een maximum budget dat u per kalenderjaar kunt besteden. Deze vergoeding krijgt u dan bovenop de drie uur vergoeding vanuit de basisverzekering. Bij Bewuzt is geen aanvullende optie voor een extra vergoeding voor advies van een diëtist.

Diëtist vergoeding per aanvullende verzekering:

Aanvullende zorgverzekering Diëtist vergoeding
VGZ Aanvullend Best € 250,- per jaar bovenop de vergoeding uit de Basisverzekering
VGZ Vitaal Uitgebreid € 250,- per jaar bovenop de vergoeding uit de Basisverzekering

Dieetpreparaten vergoeding

Een dieetpreparaat is voeding voor mensen die niet uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding. Een voorbeeld hiervan is drinkvoeding. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding dieetpreparaten wanneer u:

  • Een voedselallergie heeft
  • Een resorptiestoornis heeft
  • Een stofwisselingsstoornis heeft
  • Lijdt aan een ondervoeding als gevolg van een ziekte of dat u hier een risico op heeft
  • Bent aangewezen op deze dieetpreparaten volgens de richtlijnen die in Nederland door de betreffende beroepsgroepen worden aangehouden. Uw huisarts kan u hierin adviseren.

De vergoeding dieetpreparaten is onderdeel van de basisverzekering. U kunt hier geen aanvullende verzekering voor afsluiten.

Gewichtsconsulent

Elke VGZ aanvullende verzekering heeft een budget voor preventie. U kunt dit budget onder andere besteden aan een gewichtsconsulent. Bent u gezond maar heeft u toch problemen met uw gewicht, dan kan de gewichtsconsulent u helpen. Check de vergoedingen van uw aanvullende verzekering voor de voorwaarden en het maximum preventiebudget.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Vanaf 2019 is het Gecombineerde Leefstijl Interventieprogramma (GLI) opgenomen in de basisverzekering. Dit is een extra middel dat ingezet kan worden in de strijd tegen overgewicht en obesitas. De huisarts kan u doorverwijzen als u een (matig) verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico loopt. U krijgt dan gedurende 24 maanden advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Hier betaalt u geen eigen risico voor.