Gezondheidstest vergoeding

Een gezondheidstest kan vroegtijdig ziekten en aandoeningen opsporen. De gezondheidstest is dus voor iedereen zinvol en wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Wat wordt allemaal getest en hoe werkt de vergoeding precies?

Wat is een gezondheidstest?

Een gezondheidstest wordt ook wel een Leefstijl Check of Preventief medisch onderzoek genoemd en is bedoeld om aandoeningen vroegtijdig op te sporen. Bij een gezondheidstest wordt uw lichaam op allerlei onderdelen getest om uit te sluiten dat u geen ziektes of aandoeningen heeft.

De gezondheidstest bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Urineonderzoek op eiwitten, bloed en glucose
  • Bloedonderzoek op cholesterol en glucose
  • Persoonlijk gesprek met een leefstijlcoach
  • Buikomvangmeting en BMI meting
  • Algemene vragenlijst
  • Audiologische test
  • Bloeddrukmeting
  • Longfunctietest
  • Oogonderzoek
  • Fietstest

Aan het einde van het onderzoek krijgt u een eindrapportage, de uitslagen en adviezen.

Vergoeding gezondheidstest

U krijgt de gezondheidstest niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel vanuit de aanvullende verzekering. Met de aanvullende verzekeringen van VGZ krijgt u namelijk een budget voor preventie. Dit budget kunt u onder andere besteden aan de gezondheidstest. U krijgt een vergoeding tot het maximum budget voor preventie, wat per aanvullende verzekering verschilt.

Wanneer krijgt u geen vergoeding

Als de gezondheidscheck een onderdeel is van een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) dat moet worden uitgevoerd vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, krijgt u deze niet vergoed. De werkgever betaalt dan het onderzoek.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Vanaf 2019 is ook het Gecombineerde Leefstijl Interventieprogramma (GLI) opgenomen in het basispakket. Zo wordt dit een extra middel dat ingezet kan worden in de strijd tegen obesitas. De huisarts kan u doorverwijzen als u een (matig) verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico loopt. U krijgt dan gedurende 24 maanden advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag.