Zorgverzekering 2020

5 redenen om voor VGZ te kiezen

  • Kies zelf uw huisarts
  • 5% korting op de basisverzekering
  • 15% korting op alle aanvullende verzekeringen
  • UnitedConsumers service met VGZ kwaliteit
  • Uitstekend verzekerd voor de beste prijs

Tandarts vergoeding

Reguliere tandzorg wordt voor volwassenen niet uit de basisverzekering vergoed. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen. Voor kinderen tot 18 jaar komt de tandarts vergoeding wel uit de basisverzekering. Een kunstgebit of kaakchirurg wordt ook uit de basisverzekering vergoed.

Soort tandzorg

Basisverzekering

Aanvullende verzekering

Tandartszorg vanaf 18 jaar kruisje
 
Gebitsprothese/klikgebit
 
kruisje
Kaakchirurgie
 
kruisje
Orthodontie kruisje
 
Tandongevallen kruisje
 

Eigen risico tandarts

Voor tandartskosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Op tandzorg uit de basisverzekering, zoals een gebitsprothese of kaakchirurgie, geldt wel het eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Tandartsvergoeding aanvullende verzekering

Wij bieden verschillende tandartsverzekeringen die verschillen in dekking en kosten. U krijgt een maximum budget per kalenderjaar voor reguliere tandartskosten. De hoogte van dit budget verschilt per verzekering. Orthodontie, protheses en tandongevallen hebben bij VGZ een eigen vergoeding. Deze staan dus los van uw budget voor reguliere tandartszorg.

Tandartsverzekering afsluiten

Zoals bij elke aanvullende verzekering is het verstandig om goed te kijken of het afsluiten ervan nuttig is voor u. Dit doet u door de kosten van de premie te vergelijken met de kosten die u zonder de verzekering zelf moet betalen.

Heeft u nooit problemen met uw gebit en gaat u alleen voor de controles? Dan is het goedkoper om geen tandartsverzekering af te sluiten en deze kosten zelf te betalen. Heeft u vaker gaatjes, maakt u regelmatig gebruik van de mondhygiënist of verwacht u andere kosten buiten de controles, dan kan een tandartsverzekering afsluiten voordeliger zijn dan alle kosten zelf betalen.

Wat wordt niet vergoed?

Een aantal behandelingen bij de tandarts valt buiten de vergoeding van een (aanvullende) zorgverzekering. Hieronder ziet u wat de uitzonderingen zijn.

  • De tandarts vergoeding kunt u niet gebruiken voor orthodontie. In een aantal aanvullende verzekeringen van VGZ is hier een apart budget voor.
  • Voor gebitsreiniging geldt een maximale vergoeding van 60 minuten per kalenderjaar. Van deze 60 minuten krijgt u 80% vergoed.
  • De kosten voor een niet nagekomen afspraak.
  • Volledige narcose.