Bereken uw energie aanbod

Postcode
Huisnr.

Eindafrekening energie

De eindafrekening geeft aan of u moet bijbetalen voor uw energieverbruik, of dat u juist geld ontvangt van uw energieleverancier. Wanneer ontvangt u een eindafrekening en wat staat er nog meer op de eindafrekening?

 

Eindafrekening energie

De eindafrekening energie ontvangt u wanneer u gaat verhuizen, overstapt naar een andere energieleverancier of uw energiecontract beëindigt. Dit betekent dat de eindafrekening over het dan lopende kalenderjaar gaat. Hierbij wordt verrekend wat u sinds de laatste jaarrekening tot de einddatum van het contract heeft verbruikt.


 

Wanneer eindafrekening?

De eindafrekening moet u binnen zes weken na uw verhuizing of overstap opgestuurd krijgen van uw oude energieleverancier. Het is altijd verstandig om goed te controleren of de gegevens op de eindafrekening kloppen.


 

Wat staat er in de eindafrekening?

Op de eindafrekening staat hoeveel energie u heeft verbruikt sinds de laatste jaarrekening en hoeveel u hiervoor moet betalen. Op basis hiervan is het mogelijk dat u geld terugkrijgt of dat u juist nog moet bijbetalen. In uw energiecontract betaalt u namelijk een voorschot, pas achteraf kunnen de werkelijke kosten berekend worden. Verder zit er verschil tussen een eindafrekening bij verhuizing en een eindafrekening bij een overstap.


 

Eindafrekening bij verhuizing

Uw energieleverancier stuurt u bij een verhuizing de eindafrekening en u ontvangt eveneens een (voorstel voor) een nieuw termijnbedrag voor uw nieuwe woning. Dit kan verschillen van het oude termijnbedrag, bijvoorbeeld doordat uw woonsituatie is veranderd. U woont nu bijvoorbeeld groter of heeft een beter geïsoleerde woning.


 

Eindafrekening bij overstap

Bij een overstap vraagt de nieuwe energieleverancier u om de meterstanden door te geven. Dit moet binnen 15 dagen na de overstap gebeuren. Bent u te laat of geeft u de meterstanden niet door? Dan maakt uw energieleverancier een schatting. Hierdoor klopt de eindafrekening mogelijk niet met het daadwerkelijke verbruik.


 

Eindafrekening of jaarrekening

Soms wordt gesproken over de eindafrekening wanneer er eigenlijk de jaarrekening van de energieleverancier wordt bedoeld. Er is echter een duidelijk verschil tussen deze twee begrippen:

  • De eindafrekening ontvangt u enkel bij een verhuizing of de overstap naar een andere energieleverancier.
  • De jaarrekening ontvangt u ieder jaar en hierop staat vermeld hoeveel energie u in het laatste kalenderjaar heeft verbruikt en hoeveel u hiervoor moet betalen. Ook vindt u hierop het nieuwe termijnbedrag voor het komende jaar.

 

Eindafrekening controleren

Het is belangrijk om uw eindafrekening goed te controleren. Let hierbij op de volgende punten:

  • Is een eventuele borg verrekend?
  • Kloppen de meterstanden?
  • Klopt de periode die op de eindafrekening staat?
  • Is een eventuele korting goed verrekend op de eindafrekening?
  • Klopt de grootte van de aansluitingen? Voor consumenten is een elektriciteitsaansluiting tot en met 3x25 ampère (of tot en met 1x180 ampère) en een gasaansluiting tot en met G6 gebruikelijk.

Mocht er iets niet kloppen op de eindafrekening, neem dan contact op met uw energieleverancier. Doe dit bij voorkeur binnen twee weken nadat u de eindafrekening heeft ontvangen. Binnen deze termijn kunnen foutieve meterstanden mogelijk nog aangepast worden.