Preventieve zorg

Voorkomen is beter dan genezen. Dit gaat in het geval van uw gezondheid wel heel letterlijk op en daarom is er steeds meer aandacht voor preventieve zorg. Zorgverzekeraars vinden dit zelfs zo belangrijk, dat er veel preventieve zorg vergoed wordt.

Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is en wat u kunt doen om preventief aan uw gezondheid te werken? Wij zetten het voor u allemaal op een rijtje.

Preventieve gezondheidszorg

Preventieve gezondheidszorg heeft als doel om gezond te blijven door uw gezondheid te bevorderen en te beschermen. Daarnaast levert preventieve gezondheidszorg ook een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen met een chronische aandoening. Door in te spelen op gedrag, is het voor veel mensen mogelijk om gezonder te leven.

Preventieve gezondheidszorg wordt onder andere gestimuleerd door de overheid. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat veel vergoedingen voor preventieve zorg uit de basisverzekering komen. Op die manier is het mogelijk om zo veel mogelijk mensen te bereiken en te ondersteunen.

Preventievormen gezondheidszorg

De preventieve zorg wordt op meerdere manieren ingedeeld. Zo is er een indeling naar gradatie, waarbij er gekeken wordt naar het moment waarop de preventie plaatsvindt. Daarnaast is er ook een indeling naar bereik – hierbij kijkt men naar voor wie de preventiezorg bedoeld is. 

Er zijn drie gradatievormen: primaire preventie, secundaire preventie en tertiaire preventie. Het onderscheid tussen deze preventievormen is als volgt:

  • Primaire preventie richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen, een ziekte of een ongeval bij gezonde mensen
  • Secundaire preventie richt zich op het vroegtijdig opsporen van ziekten en afwijkingen, zodat deze in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden
  • Tertiaire preventie richt zich op het voorkomen van complicaties en het verergeren van ziekten en afwijkingen

Als we het over bereik hebben in de preventieve zorg, gaat het over de volgende methoden:

  • Universele selectie – men richt zich op een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld kinderen of 50-plussers) of de hele bevolking 
  • Selectieve preventie – de preventie richt zich op bepaalde risicogroepen
  • Geïndiceerde preventie – de preventieve zorg richt zich op mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een ziekte of aandoening
  • Zorggerelateerde preventie – de preventie richt zich op mensen met een ziekte of afwijking en heeft als doel om verergering te voorkomen en de lasten lichter te maken

Preventieve gezondheidszorg uit aanvullende verzekering

Naast de preventieve zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering, is het ook mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Uit een dergelijke verzekering krijgt u bijvoorbeeld cursussen, advies en extra aanvullende zorg vergoed. 

Cursussen ten behoeve van uw gezondheid

Een cursus is een effectieve manier om u voor te bereiden op belangrijke situaties die te maken hebben met uw gezondheid of die van anderen. U kunt hierbij denken aan:

Advies over uw gezondheid

Het is belangrijk om bewust met uw gezondheid om te gaan. Daarom is het mogelijk om professioneel advies in te winnen als u uw gezondheid wilt verbeteren of gezond wilt blijven. Er zijn aanvullende verzekeringen die advies over zorg en gezondheid vergoeden. Bijvoorbeeld:

Extra preventieve zorg

Aanvullende preventieve zorg is directe zorg die u alleen in specifieke situaties nodig heeft of mag gebruiken, zoals:

Uw zorgverzekering en preventie

Preventieve gezondheidszorg is in ieder belang. Uiteraard voor u, maar ook voor ons als zorgverzekeraar. Met een goede preventieve zorg is het immers mogelijk om (langer) gezond te blijven en daarmee blijven de kosten lager. Voor het UnitedConsumers ZorgCollectief betekent dit dat wij de premie zo laag mogelijk kunnen houden. Zo profiteert u niet alleen van een betere gezondheid, maar ook van lagere kosten.