Tandongevallenverzekering

Tandartskosten vallen voor verzekerden van 18 jaar en ouder niet onder de basisverzekering. Ook niet als uw gebit beschadigd raakt naar aanleiding van een ongeval. Daarvoor heeft u een tandartsverzekering of een tandongevallenverzekering nodig. Bij elke Bewuzt basisverzekering krijgt u gratis een tandongevallenverzekering. Goed voor elkaar.

Tandongevallenverzekering of tandartsverzekering

Verschillende verzekeraars bieden verschillende verzekeringen voor tandzorg. VGZ biedt geen losse tandongevallenverzekering aan, maar wel 3 tandartsverzekeringen . Hierin is ook een tandongevallen vergoeding opgenomen.

Vanuit een tandartsverzekering kunt u vaak een vergoeding krijgen voor tandzorg naar aanleiding van een ongeval en reguliere tandzorg. Vanuit een tandongevallenverzekering bent u alleen verzekerd voor tandzorg na een ongeval en niet voor reguliere zorg bij de tandarts.

Waarom een tandongevallenverzekering?

Tandzorg wordt niet uit de basisverzekering vergoed voor mensen vanaf 18 jaar. Heeft u daarnaast ook geen tandartsverzekering? Dan krijgt u geen vergoeding voor tandzorg, ook niet na een ongeval. Tandartskosten na een ongeval kunnen hoog oplopen. Wanneer u tandzorg nodig heeft naar aanleiding van het ongeval kan dit tot honderden of duizenden euro’s oplopen. Het is dan wel zo fijn om hiervoor verzekerd te zijn.

Vergoeding tandarts na ongeval

Heeft u tandzorg nodig naar aanleiding van een ongeval? Dan krijgt u per ongeval € 10.000 vergoed. De tandongevallenverzekering van Bewuzt en de tandartsverzekeringen van VGZ hebben dezelfde vergoeding. Deze tandongevallenverzekering vergoedt schade aan originele tanden of kiezen, kronen en bruggen.

Wat wordt niet vergoed door een tandongevallenverzekering?

Behandeling in het buitenland, orthodontie na een ongeval en kosten als gevolg van eigen schuld, opzet en gebruik van alcohol zijn uitgesloten van de tandongevallen vergoeding. Daarnaast krijgt u reguliere tandzorg zoals periodieke controles, het vullen van gaatjes en overige behandelingen niet vergoed als dit niet naar aanleiding van een ongeval gebeurt. De volgende behandelingen zijn uitgesloten:

  • Behandeling buitenland
  • Orthodontie na ongeval
  • Kosten door eigen schuld
  • Kosten door alcoholgebruik
  • Reguliere tandzorg