Vrijwillig eigen risico zorgverzekering: wat is dat precies?

Bij uw zorgverzekering hoort een verplicht eigen risico. U kunt dit bedrag verhogen met een vrijwillig eigen risico, maar wat is vrijwillig eigen risico? En is het eigen risico verhogen interessant voor u, of kunt u dit beter niet doen? Wij helpen u op weg!

Eigen risico zorgverzekering

In elke basisverzekering zit standaard een verplicht eigen risico. Dit is door de overheid wettelijk vastgesteld op € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen. Alle kosten die boven dit bedrag uitstijgen, vergoedt de zorgverzekering. Het eigen risico geldt alleen voor zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. Voor vergoedingen uit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. 

Wat is vrijwillig eigen risico?

Bovenop het verplicht eigen risico kunt u ook een vrijwillig eigen risico kiezen. U kunt het eigen risico verhogen met € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- en € 500,-. Het vrijwillig eigen risico geldt bovenop het wettelijk eigen risico. Het eigen risico kan maximaal € 885,- (€ 385,- + € 500,-) bedragen.

Vrijwillig eigen risico zorgverzekering in Nederland

In 2019 koos 13,1% (1,8 miljoen) van de verzekerden van 18 jaar en ouder voor een vrijwillig eigen risico. Dit blijkt uit de gepubliceerde cijfers van Vektis. Van deze 1,8 miljoen mensen, koos bijna 75% voor het maximaal vrijwillig risico van € 500,- (bovenop het verplicht eigen risico).

Vrijwillig eigen risico verhogen

De grote vraag is natuurlijk: waarom zou u het eigen risico willen verhogen? U neemt het risico dat u meer zorgkosten moet betalen dan wettelijk verplicht is, maar daarmee bent u wel voordeliger uit in de premieU wordt in principe beloond door de zorgverzekeraar voor het risico dat u neemt. Het besparen op uw premie klinkt als muziek in de oren, toch? Maar elk voordeel heeft ook zijn nadeel.

Zijn de zorgkosten in een jaar hoger dan € 385,- en heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan moet u € 385,- plus uw vrijwillig eigen risico betalen, voordat u de kosten vergoed krijgt. Daarnaast moet u het bedrag vaak in één keer voldoen, terwijl u bij het verplicht eigen risico vaak in termijnen kunt betalen. Houd hier dus rekening mee en maak de juiste afweging, want u moet de kosten wel direct kunnen betalen.

Het eigen risico, wat zit erin?

Niet alle zorgkosten vallen onder het eigen risico. Zo geldt er voor kinderen jonger dan 18 jaar geen eigen risico. Voor volwassenen geldt het verplicht eigen risico voor de meeste vergoedingen uit de basisverzekering.

Valt wel onder het eigen risico Valt niet onder het eigen risico
 
Geneesmiddelen
 
Wijkverpleging.
 
Ambulancevervoer.
 
Kosten van de huisarts.
 
Spoedeisende hulp.
 
Verloskundige zorg en kraamzorg.
 
Ziekehuisopname, operatie en behandelingen.
 
Nazorg tot 13 weken na orgaandonatie.
 
Bloedprikken en het bijbehorende labonderzoek.
 
Ketenzorg (bijvoorbeeld diabetesbehandelingen).
 
Fysiotherapie bij chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling).
 
Nationale bevolkingsonderzoeken, zoals borstkankeronderzoek.

Let op: er is een verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage. Het kan zo zijn dat er voor bepaalde zorg geen eigen risico geldt, maar wel een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is vaak een vast bedrag of een percentage van het bedrag bij bijvoorbeeld medicijnen.

Vrijwillig eigen risico zorgverzekering verhogen, of juist niet?

Verhoog uw eigen risico alleen wanneer u lage zorgkosten verwacht en wanneer u het vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico kunt betalen. Een hoger bedrag kiezen dan u kunt missen, is natuurlijk niet verstandig.

Verwacht u dit jaar hoge zorgkosten door bijvoorbeeld een operatie? Dan kunt u beter geen vrijwillig eigen risico nemen. Wij helpen u een handje, zodat u de juiste keuze maakt:

Vrijwillig eigen risico en verplicht eigen risico, wat is de beste keuze voor mij?

Weet u al of u het verplicht eigen risico volgend jaar gaat verhogen met een vrijwillig eigen risico? Zoals u heeft kunnen lezen, kan het u geld besparen. Maakt u uw eigen risico (jaarlijks) op, dan kan het juist extra geld kosten. Denk er dus goed over na voordat u een beslissing neemt. Succes!


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage