Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vrijwillig eigen risico: wat is vrijwillig eigen risico?

Wat is vrijwillig eigen risico? Het vrijwillig eigen risico is een bedrag dat u betaalt voor de zorg die u vergoed krijg vanuit de basisverzekering. Maar is het voor u verstandig om het vrijwillig eigen risico te verhogen, of juist niet?  

 

Wat is vrijwillig eigen risico?

Het vrijwillig eigen risico is het bedrag waarmee u uw verplicht eigen risico 'vrijwillig' verhoogt. Voor iedere basisverzekering geldt een standaard verplicht eigen risico. Dit is door de overheid wettelijk vastgesteld op € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen.

Naast het verplicht eigen risico, heeft u de mogelijkheid om dit bedrag vrijwillig te verhogen. Dit heet het vrijwillig eigen risico. U kunt het eigen risico verhogen met € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,-. Het eigen risico kan dus maximaal € 885,- (€ 385,- verplicht + € 500,- vrijwillig) bedragen.


 

Vrijwillig eigen risico zorgverzekering verhogen

De grote vraag is natuurlijk: waarom zou u voor een vrijwillig eigen risico kiezen?

Vrijwililg eigen risico: het voordeel

Door uw eigen risico te verhogen, krijgt u maandelijks een voordeel op uw premieU wordt in principe beloond door de zorgverzekeraar voor het risico dat u neemt. Het besparen op uw premie klinkt als muziek in de oren, toch? Maar elk voordeel heeft ook zijn nadeel.

Vrijwillig eigen risico: het nadeel

Zijn de zorgkosten in een jaar hoger dan € 385,- en heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan moet u € 385,- plus uw vrijwillig eigen risico betalen, voordat u de kosten vergoed krijgt. Daarnaast moet u het bedrag vaak in één keer voldoen, terwijl u bij het verplicht eigen risico vaak in termijnen kunt betalen.

Verhoog uw eigen risico alleen wanneer u lage zorgkosten verwacht en wanneer u het vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico kunt betalen. Een hoger bedrag kiezen dan u kunt missen, is natuurlijk niet verstandig. Verwacht u dit jaar hoge zorgkosten door bijvoorbeeld een operatie? Dan kunt u beter geen vrijwillig eigen risico nemen.


 

Zorg en het (vrijwillig) eigen risico

Niet alle zorgkosten vallen onder het eigen risico. Zo geldt er voor kinderen jonger dan 18 jaar geen eigen risico. Voor volwassenen geldt het verplicht eigen risico voor de meeste vergoedingen uit de basisverzekering.

Valt wel onder het eigen risico Valt niet onder het eigen risico
 
Geneesmiddelen
 
Wijkverpleging.
 
Ambulancevervoer.
 
Kosten van de huisarts.
 
Spoedeisende hulp.
 
Verloskundige zorg en kraamzorg.
 
Ziekehuisopname, operatie en behandelingen.
 
Nazorg tot 13 weken na orgaandonatie.
 
Bloedprikken en het bijbehorende labonderzoek.
 
Ketenzorg (bijvoorbeeld diabetesbehandelingen).
 
Fysiotherapie bij chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling).
 
Nationale bevolkingsonderzoeken, zoals borstkankeronderzoek.

Let op: er is een verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage. Het kan zo zijn dat er voor bepaalde zorg geen eigen risico geldt, maar wel een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is vaak een vast bedrag of een percentage van het bedrag bij bijvoorbeeld medicijnen.


 

Vrijwillig eigen risico wijzigen

Gedurende het overstapseizoen, jaarlijks tussen half november en eind december, kunt u uw vrijwillig eigen risico én uw zorgverzekering wijzigen. Het is vaak niet mogelijk om uw vrijwillig eigen risico buiten deze periode te wijzigen.

Wanneer u hierover twijfelt of wilt weten of u uw vrijwillig eigen risico buiten deze periode aan kunt passen, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering raadplegen.

Zorgverzekering afsluiten halverwege het jaar

Veranderen van zorgverzekering kan jaarlijks van 12 november tot en met 31 december. Pakketwijzigingen kunt u doorgeven van 12 november tot en met 31 januari. Wilt u uw zorgverzekering wijzigen na 1 januari? Halverwege het jaar overstappen van zorgverzekering kan in de volgende gevallen:

Zorgverzekering afsluiten


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage

Terug naar boven