Eigen bijdrage

Niet alle zorg in de zorgverzekering wordt voor 100% vergoed. Ook niet bij de zorgverzekering voor 2019. De overheid heeft voor sommige behandelingen en medicijnen een eigen bijdrage vastgesteld: een bedrag of percentage dat u zelf meebetaalt aan zorg. Het geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg en ziekenvervoer.

Ook geldt vanuit de zorgverzekeraar vaak een maximum vergoeding. Als uw zorgverlener een hoger tarief rekent dan deze vergoeding, betaalt u het tekort zelf. We spreken dan ook van een eigen bijdrage.

Zorgverzekering van VGZ

UnitedConsumers werkt samen met zorgverzekeraar VGZ. Dankzij VGZ kunnen wij onze deelnemers een goede verzekering bieden tegen een betaalbare premie. Zo krijgen zij korting op de zorgverzekering en kwalitatieve zorg. Dat is wat we doen.

Waarvoor betaal ik een eigen bijdrage?

Het ministerie van VWS bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. In 2019 betaalt u onder andere voor de volgende zorg een eigen bijdrage.

  • Gebitsprotheses
  • Sommige medicijnen
  • Zittend ziekenvervoer
  • Sommige hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
  • Kraamzorg (alleen bij ziekenhuis zonder medische noodzaak/ thuis)

Daarnaast kan een verzekeraar voor de vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen ook eigen bijdragen vragen. De exacte eigen bijdrage en de bedragen die hiervoor gelden vindt u terug in het polisoverzicht van VGZ.

Geen eigen bijdrage betalen

Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden (sommige) eigen bijdrages. Zo wordt met het aanvullende Gezin Uitgebreid Pakket bijvoorbeeld alle eigen bijdrage voor kraamzorg vergoed. Kijk in het vergoedingenoverzicht van VGZ om te zien welke eigen bijdrages u vergoed kunt krijgen.

Hoe werkt eigen bijdrage voor mijn eigen risico?

Als u voor zorg zowel een eigen bijdrage moet betalen als eigen risico, dan betaalt u eerst de eigen bijdrage. Over het resterende bedrag betaalt u vervolgens eigen risico.

Is uw vraag onvoldoende beantwoord?

Heeft u nog vragen over uw VGZ zorgverzekering? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Andere veelgestelde vragen over de zorgverzekering

AWBZ
Eigen risico
Zorgtoeslag
Restitutiepolis
Zorgverzekeraar VGZ
Bestaande verzekerden
Kind & zorgverzekering

> Zorgverzekering: vraag en antwoord