Eigen bijdrage zorgverzekering

De eigen bijdrage is een percentage of een vast bedrag dat u betaalt voor bepaalde zorg. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor ziektekosten die u maakt voor gebitsprotheseskraamzorgbrillen en ziekenvervoer. Voor bepaalde zorg is door de overheid besloten dat u een (klein) deel van de kosten zelf moet betalen - ofwel eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt per zorgsoort aangegeven bij de vergoedingen.

 

Eigen bijdrage betalen

De overheid heeft bepaald dat sommige ziektekosten uit de basisverzekering niet volledig worden vergoed. Bij deze zorgkosten betaalt u dus een eigen bijdrage in de vorm van een vast bedrag of een percentage van de totale kosten.

Er zijn ook situaties waarin u eerst het verplicht eigen risico betaalt voordat de regeling van de eigen bijdrage in werking treedt. Daarom is het belangrijk dat u de eigen bijdrage niet verward met het eigen risico.


 

Eigen bijdrage en eigen risico: Wat is het verschil?

Er zit een verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage. Iedere inwoner van Nederland die 18 jaar of ouder is, dient een zorgverzekering te hebben. Deze verplichte zorgverzekering heeft een verplicht en vrijwillig eigen risico: een maximumbedrag dat u jaarlijks zelf betaalt voor zorg uit het basispakket. Pas als uw eigen risico op is, wordt de zorg uit de basisverzekering door uw verzekeraar vergoed. 

De eigen bijdrage is iets heel anders. Dit is het percentage of het vaste bedrag dat u zelf moet betalen voor bepaalde zorgvormen. De verzekeraar verrekent uw eigen bijdrage niet met uw eigen risico. Soms komt het zelfs voor dat u zowel een gedeelte van uw eigen risico als eigen bijdrage betaalt. De eigen bijdrage staat dus volledig los van het eigen risico.


 

Eigen bijdrage rekenvoorbeeld

Stel dat u een volledig gebitsprothese nodig heeft. Inclusief extractie van uw huidige tanden en kiezen kost het totale behandelplan € 1.500,-. Van uw eigen risico van € 385,- heeft u dit jaar nog niets gebruikt. Hoeveel dient u in dit geval zelf te betalen en hoeveel dekt uw verzekering?

De eigen bijdrage voor gebitsprothesen is 25%, wat in dit geval dus uitkomt op € 375,-. Van de resterende € 1.125,- wordt € 385,- uit uw eigen risico betaald. U betaalt dus € 375,- + € 385,- = € 760,- zelf. Uw verzekeraar betaalt de resterende € 740,-. Is uw eigen risico al op voor dit jaar? Dan betaalt u enkel de eigen bijdrage zelf.


 

Eigen bijdrage voor bepaalde zorgsoorten

De overheid stelt jaarlijks vast voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Dit jaar betaalt u onder andere voor de volgende zorg een eigen bijdrage.

Een zorgverzekeraar kan voor de vergoedingen uit de aanvullende verzekering ook een eigen bijdrage vragen.


 

Eigen bijdrage WLZ

Heeft u te maken met hoge medische kosten die de zorgverzekering niet dekt? Dan bestaat de kans dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ) deze vergoedt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een chronische ziekte of een handicap. Voor de meeste WLZ-zorg vraagt de overheid een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is ervoor om mensen zo lang mogelijk aan de maatschappij mee te laten doen. Voorbeelden van de zorg die de WMO dekt zijn ondersteuning bij het huishouden, hulp bij het opvoeden van kinderen en hulpmiddelen om in het huis te bewegen.

Waar iemand recht op heeft, verschilt per gemeente en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wat wel voor iedereen hetzelfde is, is de maximale eigen bijdrage voor WMO-hulp van € 17,50 per 4 weken.

Eigen bijdrage berekenen

Bent u benieuwd hoeveel eigen bijdrage u dient te betalen als u aanspraak wilt maken op de WLZ of de WMO? Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp die een indicatie van uw eigen bijdrage geeft.


Geen eigen bijdrage betalen

De eigen bijdrage is onvermijdelijk, maar sommige verzekeraars compenseren u ervoor. Bepaalde aanvullende verzekeringen kunnen (een deel van) de eigen bijdrage compenseren. In ons vergoedingenoverzicht ziet u wanneer u uw eigen bijdrage terug kunt krijgen.