Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een percentage of een vast bedrag dat u meebetaalt aan bepaalde vormen van zorg. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor ziektekosten die u maakt voor gebitsprotheses, kraamzorg, brillen en ziekenvervoer.

Voor deze zorgkosten heeft uw verzekeraar een maximum vergoeding vastgesteld. Als uw zorgverlener een hoger tarief rekent dan deze vergoeding, betaalt u het tekort zelf. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Wanneer betaal je een eigen bijdrage?

De overheid heeft bepaald dat bepaalde ziektekosten uit de basisverzekering niet volledig worden vergoed. Bij deze zorgkosten betaalt u dus een eigen bijdrage in de vorm van een vast bedrag of een percentage van de totale kosten.

Er zijn ook situaties waarin u eerst het verplicht eigen risico betaalt voordat de regeling van de eigen bijdrage in werking treedt. Daarom is het belangrijk dat u de eigen bijdrage niet verward met het eigen risico.

Eigen bijdrage en eigen risico: Wat is het verschil?

Iedere inwoner van Nederland die 18 jaar of ouder is, dient een zorgverzekering te hebben. Deze zorgverzekering heeft een verplicht en vrijwillig eigen risico: een maximumbedrag dat u jaarlijks zelf betaalt voor zorg uit het basispakket.

Pas als uw eigen risico op is, wordt de zorg uit de basisverzekering door uw verzekeraar vergoed. Voor dit jaar is het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. Wanneer u dus boven dat bedrag uitkomt, gaat de verzekeraar tot vergoeding over. 

De eigen bijdrage is iets heel anders; dit is het percentage of het vaste bedrag dat u zelf moet betalen voor bepaalde zorgvormen. De verzekeraar verrekent uw eigen bijdrage niet met uw eigen risico. De eigen bijdrage staat dus los van het eigen risico.

Eigen bijdrage rekenvoorbeeld

Stel dat u een volledig gebitsprothese nodig heeft. Inclusief extractie van uw huidige tanden en kiezen kost het totale behandelplan € 1.500. Van uw eigen risico van € 385 heeft u dit jaar nog niets gebruikt.

Hoeveel dient u in dit geval zelf te betalen en hoeveel dekt uw verzekering?

De eigen bijdrage voor gebitsprothesen is 25%, wat in dit geval dus uitkomt op € 375. Van de resterende € 1.125 wordt € 385 uit uw eigen risico betaald. U betaalt dus € 375 + € 385 = € 760 zelf. Uw verzekeraar betaalt de resterende € 740.

Waarvoor betaal ik een eigen bijdrage?

De Rijksoverheid stelt jaarlijks vast voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. In 2019 betaalt u onder andere voor de volgende zorg een eigen bijdrage.

  • Pruiken
  • Hoortoestellen
  • Gebitsprotheses
  • Bepaalde medicijnen
  • Zittend ziekenvervoer
  • Bril of lenzen op basis van medische indicatie
  • Ziekenhuisbevalling (zonder medische noodzaak)
  • Sommige hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
  • Kraamzorg (alleen bij ziekenhuis zonder medische noodzaak/thuis)

Een zorgverzekeraar kan voor de vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen ook een eigen bijdrage vragen. De exacte eigen bijdrage hiervoor vindt u terug in het polisoverzicht van VGZ.

Eigen bijdrage WLZ

Heeft u te maken met hoge medische kosten die de zorgverzekering niet dekt? Dan bestaat de kans dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ) deze vergoedt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een chronische ziekte of een handicap. Voor de meeste WLZ-zorg vraagt de overheid een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is ervoor om mensen zo lang mogelijk aan de maatschappij mee te laten doen. Voorbeelden van de zorg die de WMO dekt zijn ondersteuning bij het huishouden, hulp bij het opvoeden van kinderen en hulpmiddelen om in het huis te bewegen.

Waar iemand recht op heeft, verschilt per gemeente en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wat wel voor iedereen hetzelfde is, is de maximale eigen bijdrage voor WMO-hulp van € 17,50 per 4 weken.

Eigen bijdrage berekenen

Bent u benieuwd hoeveel eigen bijdrage u dient te betalen als u aanspraak wilt maken op de WLZ of de WMO? Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp die een indicatie van uw eigen bijdrage geeft.

Geen eigen bijdrage betalen

De eigen bijdrage is onvermijdelijk, maar sommige verzekeraars compenseren u ervoor. Zo vergoedt het Gezin Uitgebreid Pakket bijvoorbeeld alle eigen bijdragen voor kraamzorg. In het vergoedingenoverzicht van VGZ ziet u welke eigen bijdragen u terug kunt krijgen.