Contact
Mijn UnitedConsumers

Eigen bijdrage ziektekosten

Over sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt uitgedrukt in vaste bedragen of in een percentage van de kosten.

Op deze pagina leggen wij je uit hoe de eigen bijdrage werkt en wat het verschil is tussen de eigen bijdrage en het eigen risico.

eigen bijdrage zorgverzekering

Wat is de eigen bijdrage zorgverzekering?

De eigen bijdrage ziektekosten is een vast bedrag of een percentage van een aantal zorgkosten. De overheid bepaalt voor welke ziektekosten je een eigen bijdrage betaalt. Dat geldt ook voor de hoogte van de eigen bijdrage per zorgsoort. Verder goed om te weten: de eigen bijdrage staat los van het verplicht eigen risico.

Vergoeding eigen bijdrage

Vanuit de basisverzekering krijg je geen vergoeding voor de eigen bijdrage. Indien je zorg nodig hebt waar een eigen bijdrage voor geldt, kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Binnen bepaalde aanvullende verzekeringen kun je (een deel van) de eigen bijdrage vergoed krijgen.


Hoogte eigen bijdrage

De overheid stelt jaarlijks vast voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. In 2024 betaal je onder andere voor de volgende zorg een eigen bijdrage:

Zorgsoort Eigen bijdrage 2024
Pruiken Alle kosten boven € 465,-
Hoortoestellen Voor 18 jaar en ouder: 25% van de kosten
Gebitsprotheses Maximaal 25% van de kosten
Bepaalde medicijnen Maximaal € 250,- per jaar
Zittend ziekenvervoer € 118,- per kalenderjaar
Bril of lenzen op basis van medische indicatie

€ 61,- per lens of brillenglas, met een maximum van € 122,- per jaar

Ziekenhuisbevalling (zonder medische noodzaak) € 20,- voor de moeder en € 20,- per baby per dag
Sommige hulpmiddelen (bijvoorbeeld orthopedische schoenen)
 • Tot 16 jaar: € 65,- per paar
 • 16 jaar en ouder: € 130,- per paar
Kraamzorg (alleen bij ziekenhuis zonder medische noodzaak / thuis)
 • Thuis: € 5,10 per uur
 • In een instelling: € 20,- voor de moeder en € 20,- per baby per dag

goed om te weten van onze zorgverzekeringen expert Goed om te weten

"Sinds 2019 betaal je per kalenderjaar nooit meer dan € 250,- aan eigen bijdrage."

Nienke Wuits - Expert in zorgverzekeringen

nienke expert zorgverzekeringen


Eigen bijdrage en eigen risico: wat is het verschil?

De termen eigen bijdrage en eigen risico worden vaak door elkaar gehaald, maar ze betekenen toch echt iets anders. We zetten het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage op een rij:

 • Het eigen risico is het deel van de zorgkosten uit de basisverzekering dat je zelf betaalt. Je betaalt één keer het eigen risico, tot je het hebt 'opgemaakt'. 
 • De eigen bijdrage is een vast bedrag of percentage van ziektekosten bij sommige soorten zorg die je krijgt. Deze betaal je per keer dat je de betreffende zorg nodig hebt, tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

Hoe werkt de eigen bijdrage?

Stel, je hebt zorgkosten gemaakt die door de basisverzekering worden gedekt. Wat betaal je aan eigen risico en eigen bijdrage, als beide van toepassing zijn? Het is goed om te weten dat eerst de eigen bijdrage wordt verrekend, dan het verplicht eigen risico en tot slot het vrijwillig eigen risico. Het bedrag dat overblijft, betaalt de zorgverzekeraar.

Maar hoe werkt de eigen bijdrage ziektekosten nou precies? Dat is het makkelijkste uit te leggen met een voorbeeld:

 • Jan heeft een hoortoestel nodig, deze kost € 800,-.
 • In 2024 geldt een eigen bijdrage van 25% voor een hoortoestel.
 • Omdat er een eigen bijdrage voor hoortoestellen geldt, moet Jan 25% van € 800,- zelf betalen. Dit komt neer op een eigen bijdrage van € 200,-.
 • Er blijft dan nog € 600,- over van de rekening. Hierover moet Jan eerst eigen risico betalen. Jan heeft zijn eigen risico nog niet gebruikt en niet vrijwillig verhoogd. Het eigen risico is € 385,-.
 • Na de eigen bijdrage en het eigen risico blijft er van de rekening nog € 215,- over. Deze € 215,- wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Jan heeft in totaal (€ 200 + € 385) € 585,- zelf betaald voor zijn hoortoestel.

Kan ik de eigen bijdrage verzekeren?

Ja, dat kan zeker! Met sommige aanvullende verzekeringen is het mogelijk om de eigen bijdrage te verzekeren. Jaarlijks kun je tussen 12 november en 31 december een aanvullende verzekering afsluiten. Binnen ons aanbod kun je de eigen bijdrage (gedeeltelijk) verzekeren voor:

 • Kraamzorg.
 • Hoortoestellen.
 • Kunstgebit en/of klikgebit.
 • Bevalling in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak).

Goed om te weten: halverwege het jaar een aanvullende verzekering afsluiten, kan alleen als: je 18 jaar wordt, je actieve militaire dienst verlaat, je uit elkaar gaat of gaat scheiden en samen een polis deelt of als je gaat verhuizen naar het buitenland of naar Nederland.


Eigen bijdrage zorgverzekering WLZ

Heb je te maken met hoge medische kosten die de zorgverzekering niet dekt? In het geval van een chronische ziekte of handicap bestaat de kans dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ) deze vergoedt. Voor de meeste WLZ-zorg vraagt de overheid een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is ervoor om mensen zo lang mogelijk aan de maatschappij mee te laten doen. Voorbeelden van de zorg die de WMO dekt zijn ondersteuning bij het huishouden, hulp bij het opvoeden van kinderen en hulpmiddelen om in het huis te bewegen. De maximale eigen bijdrage in 2024 voor WMO-hulp is € 20,60 per maand.


Eigen bijdrage berekenen

Ben je benieuwd hoeveel eigen bijdrage je moet betalen als je aanspraak wilt maken op de WLZ of de WMO? Op de website van het CAK vind je een rekenhulp die een indicatie van jouw eigen bijdrage geeft.


Veelgestelde vragen over de eigen bijdrage ziektekosten

Je kunt een eigen bijdrage in principe niet gespreid betalen. Maar in het geval dat het niet lukt een rekening van jouw zorgverzekeraar in één keer te betalen, kun je wél een betalingsregeling met jouw verzekeraar afspreken. Je betaalt de rekening dan in delen.

Ben je verzekerd via UnitedConsumers en wil je een betalingsregeling afspreken? Via de UnitedConsumers Zorg app kun je een aanvraag indienen voor een betalingsregeling*. Log in op de UnitedConsumers Zorg app, ga naar jouw facturen en kies vervolgens voor betalingsregeling aanvragen. Doorloop vervolgens de 3 stappen die in de app weergegeven worden. Na jouw aanvraag voor een betalingsregeling ontvang je altijd een ontvangstbevestiging.

Aanvragen in de UnitedConsumers Zorg app

* Je kunt de aanvraag ook indienen in Mijn VGZ.

De eigen bijdrage is, net als het eigen risico en de zorgpremie, niet aftrekbaar bij je aangifte inkomstenbelasting (Belastingdienst). Je betaalt de eigen bijdrage ziektekosten dus zelf.

Voor de meeste medicijnen krijg je vergoeding vanuit de basisverzekering, en betaal je geen eigen risico. Wel geldt er voor een aantal medicijnen een maximumvergoeding. Het verschil tussen de kosten van het medicijn en de vergoeding, betaal je dan zelf. Dit is in dit geval jouw eigen bijdrage. Hoeveel eigen bijdrage je moet betalen voor het medicijn dat je nodig hebt, vind je op medicijnkosten.nl.

De eigen bijdrage is voor kinderen hetzelfde als voor volwassenen boven 18 jaar. Wel kun je voor bepaalde zorgsoorten de eigen bijdrage van kinderen verzekeren met een aanvullende verzekering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een eigen bijdrage voor een bril of lenzen.

Dat werkt zo: je verzekert jouw kind mee op jouw zorgverzekering of die van je partner. Als je een aanvullende verzekering hebt, geldt dezelfde dekking voor je kind.

Verder goed om te weten: voor zorg uit de basisverzekering hoef je voor jouw kind nooit een eigen risico te betalen. In tegenstelling tot eigen bijdrage.


Heb je een andere vraag, opmerking of advies nodig?

Wij helpen je graag!