Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

De eigen bijdrage en het verschil met eigen risico

In sommige gevallen betaalt u een deel van de zorgkosten zelf, dit dan de eigen bijdrage. Maar hoe werkt de eigen bijdrage precies? En wat is het verschil tussen de eigen bijdrage en het eigen risico? Op deze pagina vindt u alle informatie over de eigen bijdrage.


Ga direct naar


 

Eigen bijdrage zorgverzekering

De eigen bijdrage ziektekosten is een percentage - of een vast bedrag - dat u bijvoorbeeld betaalt voor zorgkosten die u maakt voor gebitsprotheseskraamzorgbrillen en ziekenvervoer. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt per zorgsoort aangegeven bij de vergoedingen.

Er zijn ook situaties waarin u eerst het verplicht eigen risico betaalt voordat de regeling van de eigen bijdrage in werking treedt. Het kan dus zelfs zo zijn dat u zowel eigen risico als eigen bijdrage betaalt. Daarom is het belangrijk dat de eigen bijdrage niet verward wordt met het eigen risico.  


 

Waarvoor geldt een eigen bijdrage?

De overheid stelt jaarlijks vast voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Dit jaar betaalt u onder andere voor de volgende zorg een eigen bijdrage.

Een zorgverzekeraar kan voor de vergoedingen uit de aanvullende verzekering ook een eigen bijdrage vragen.


 

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

De eigen bijdrage en het eigen risico worden vaak door elkaar gehaald, maar er zit toch wel echt een duidelijk verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage. Wij zetten de verschillen voor u op een rij:

Eigen bijdrage Eigen risico
Geldt voor enkele geselecteerde zorg. Geldt enkel voor zorg uit de basisverzekering.
Een variërend bedrag, vaak een percentage. Een vast bedrag - u betaalt niet meer dan € 385,-.
Betaalt u iedere keer dat u de zorg gebruikt. Zodra eigen risico op is, betaalt u het dat jaar niet meer.

 

Eigen bijdrage ziektekosten voorbeeld

Het verschil tussen de eigen bijdrage en het eigen risico wordt nog duidelijker met dit rekenvoorbeeld:

Stel dat u een volledig gebitsprothese nodig heeft. Inclusief extractie van uw huidige tanden en kiezen kost het totale behandelplan € 1.500,-. Van uw eigen risico van € 385,- heeft u dit jaar nog niets gebruikt. Hoeveel dient u in dit geval zelf te betalen en hoeveel dekt uw verzekering?

De eigen bijdrage voor gebitsprothesen is 25%, wat in dit geval dus uitkomt op € 375,-. Van de resterende € 1.125,- wordt € 385,- uit uw eigen risico betaald. U betaalt dus € 375,- + € 385,- = € 760,- zelf. Uw verzekeraar betaalt de resterende € 740,-. Is uw eigen risico al op voor dit jaar? Dan betaalt u enkel de eigen bijdrage.


Eigen bijdrage WLZ

Heeft u te maken met hoge medische kosten die de zorgverzekering niet dekt? Dan bestaat de kans dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ) deze vergoedt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een chronische ziekte of een handicap. Voor de meeste WLZ-zorg vraagt de overheid een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is ervoor om mensen zo lang mogelijk aan de maatschappij mee te laten doen. Voorbeelden van de zorg die de WMO dekt zijn ondersteuning bij het huishouden, hulp bij het opvoeden van kinderen en hulpmiddelen om in het huis te bewegen.

Waar iemand recht op heeft, verschilt per gemeente en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wat wel voor iedereen hetzelfde is, is de maximale eigen bijdrage voor WMO-hulp van € 17,50 per 4 weken.

Eigen bijdrage berekenen

Bent u benieuwd hoeveel eigen bijdrage u dient te betalen als u aanspraak wilt maken op de WLZ of de WMO? Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp die een indicatie van uw eigen bijdrage geeft.


Eigen bijdrage vergoed krijgen

De eigen bijdrage is onvermijdelijk, maar sommige verzekeraars compenseren u ervoor. Bepaalde aanvullende verzekeringen kunnen (een deel van) de eigen bijdrage compenseren. 

Aanvullende verzekeringen

Terug naar boven