Contact
Mijn UnitedConsumers

Eigen bijdrage ziektekosten

Over sommige zorg betaalt u een eigen bijdrage. Dit bedrag staat los van het eventuele eigen risico en wordt uitgedrukt in vaste bedragen of in een percentage van de kosten. Wij leggen aan u uit hoe de eigen bijdrage werkt en wat het verschil is tussen de eigen bijdrage en het eigen risico.


 

Eigen bijdrage zorgverzekering

De eigen bijdrage ziektekosten wordt uitgedrukt in een vast bedrag of een percentage van de zorgkosten die u maakt. De eigen bijdrage staat los van het verplicht eigen risico en geldt voor sommige zorgsoorten. De hoogte van de eigen bijdrage wordt per zorgsoort aangegeven en kan gelden voor zorg uit de basisverzekering of aanvullende verzekering.

Voorbeelden eigen bijdrage

De overheid stelt jaarlijks vast voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Dit jaar betaalt u onder andere voor de volgende zorg een eigen bijdrage:

Eigen bijdrage vergoeding

Vanuit de basisverzekering krijgt u geen vergoeding voor de eigen bijdrage. Indien u zorg nodig heeft waar een eigen bijdrage voor geldt, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Binnen bepaalde aanvullende verzekeringen kunt u (een deel van) de eigen bijdrage vergoed krijgen. 


 

Eigen bijdrage en eigen risico

De eigen bijdrage en het eigen risico worden vaak door elkaar gehaald, maar er zit toch wel echt een duidelijk verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage.

Eigen bijdrage Eigen risico
Geldt voor enkele geselecteerde zorg. Geldt enkel voor zorg uit de basisverzekering.
Een variërend bedrag, vaak een percentage. Het eigen risico bedraagt een vast bedrag per jaar.
Betaalt u iedere keer dat u de zorg gebruikt. Zodra eigen risico op is, betaalt u het dat jaar niet meer.

Eerst eigen bijdrage

Heeft u zorg nodig waarbij zowel een eigen bijdrage als het eigen risico geldt? Dan betaalt u eerst altijd de eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, valt vervolgens onder het verplicht eigen risico. Zijn de zorgkosten hoger dan uw verplicht eigen risico? Dan wordt er nog aanspraak gedaan op uw vrijwillig eigen risico (indien u deze heeft). Het bedrag dat daarna onder aan de streep overblijft, wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  

Eigen bijdrage en eigen risico voorbeeld

Stel: u heeft een volledige gebitsprothese nodig. Voor deze behandeling geldt zowel het eigen risico, als de eigen bijdrage. In onderstaand voorbeeld is uitgegaan van € 0,- vrijwillig eigen risico.

Soort Bedrag
Totale behandeling € 1.500,-
Eigen bijdrage 25% van de kosten (= € 375,-)
Verplicht eigen risico € 385,-
Vergoed door de zorgverzekeraar € 740,-

Toelichting berekening eigen bijdrage en eigen risico

U betaalt eerst € 375,- aan eigen bijdrage zelf. Vervolgens betaalt u het openstaand eigen risico over de zorg die u heeft verbruikt. In bovenstaande situatie is er nog geen aanspraak gedaan op het eigen risico. In dit geval betaalt u € 385,- zelf. Na aftrek van de eigen bijdrage en het eigen risico, blijft er nog € 740,- aan kosten over.

Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan wordt hier eerst aanspraak op gedaan. Heeft u geen vrijwillig eigen risico? Dan wordt het bedrag van € 740,- volledig vergoed. Indien u uw verplicht eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico al volledig heeft verbruikt, betaalt u enkel de wettelijk verplichte eigen bijdrage.


 

Eigen bijdrage zorgverzekering WLZ

Heeft u te maken met hoge medische kosten die de zorgverzekering niet dekt? Dan bestaat de kans dat de Wet Langdurige Zorg (WLZ) deze vergoedt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een chronische ziekte of een handicap. Voor de meeste WLZ-zorg vraagt de overheid een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is ervoor om mensen zo lang mogelijk aan de maatschappij mee te laten doen. Voorbeelden van de zorg die de WMO dekt zijn ondersteuning bij het huishouden, hulp bij het opvoeden van kinderen en hulpmiddelen om in het huis te bewegen.

Waar iemand recht op heeft, verschilt per gemeente en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wat wel voor iedereen hetzelfde is, is de maximale eigen bijdrage voor WMO-hulp van € 17,50 per 4 weken.


 

Eigen bijdrage berekenen

Bent u benieuwd hoeveel eigen bijdrage u dient te betalen als u aanspraak wilt maken op de WLZ of de WMO? Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp die een indicatie van uw eigen bijdrage geeft.


Gecontroleerd door onze specialist Nienke Wuits

De informatie over de eigen bijdrage is gecontroleerd door Nienke Wuits, specialist op het gebied van zorgverzekeringen. Nienke is sinds 2011 werkzaam bij UnitedConsumers.

| Laatst gecontroleerd op: 6-1-2023 |

nienke expert 3


Heeft u een vraag, opmerking of advies nodig?

Wij helpen u graag!