Eigen risico zorgverzekering

Eigen risico geldt voor iedere Nederlander van 18 jaar of ouder. Het eigen risico betaalt u voor ziektekosten die uit de basisverzekering vergoed worden. Er is een verplicht eigen risico van € 385,- per jaar. Dit betekent dat u jaarlijks de eerste 385 besteedde euro's voor zorg, zelf moet betalen. De hoogte van het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Daarnaast is er een vrijwillig eigen risico om uw maandelijkse premie te verlagen. Maar wat is eigen risico nou eigenlijk?

Wat is eigen risico?

Het eigen risico van € 385,- is een verplicht bedrag dat u jaarlijks eenmalig betaalt voor zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. De overheid heeft vastgesteld dat bepaalde zorg, zoals ziekenhuiszorg en medicijnen, voor iedereen wordt vergoed uit de basisverzekering.

Wanneer betaal ik eigen risico?

Om kosten uit de basisverzekering vergoed te krijgen, betaalt u altijd het eerste deel van de zorgkosten zelf. Dat is het eigen risico. De € 385,- is het maximale bedrag per kalenderjaar, mits u uw eigen risico niet vrijwillig hebt verhoogd. Zodra uw eigen risico op is, krijgt u de vergoeding van uw zorgverzekeraar zoals omschreven in uw polisvoorwaarden.

Waarom betaal ik eigen risico?

Iedere Nederlander van 18 jaar of ouder betaalt het eigen risico. Zo voorkomen we dat de zorgpremie elk jaar nog harder stijgt. Daarnaast wil de overheid graag dat iedereen bewuster wordt van de hoge kosten voor medische zorg.

Het betalen van een eigen risico laat verzekerden inzien dat kwalitatieve zorg geld kost. Op deze manier proberen we collectief de stijging van de zorgpremie zo laag mogelijk te houden en dragen we samen bij aan een gezond Nederland. Eigen risico hoef je niet voor alle zorg te betalen. Wat valt er dan wel onder het eigen risico?

Wat valt onder eigen risico?

 • Medicijnen
 • Ambulancevervoer
 • Fysiotherapie bij chronische aandoeningen 
 • Ziekenhuisopnames, -behandelingen en operaties
 • Bloedprikken met het daarbij behorende labonderzoek.

Wat valt niet onder het eigen risico?

 • Huisartsenzorg
 • Wijkverpleging
 • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
 • Zorg vergoed uit een aanvullende verzekering
 • Verloskundige zorg en kraamzorg (wel een eigen bijdrage)
 • Ketenzorg
 • Nazorg tot 13 weken als u een orgaan heeft gedoneerd
 •  Zorg die uit een aanvullende verzekering vergoed wordt

Kan ik eigen risico terug krijgen?

Het eigen risico betalen we collectief om de zorgkosten te dekken en de maandelijkse premie laag te houden. Het eigen risico is niet aftrekbaar bij de belasting. In speciale gevallen kunt u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting de gemaakte zorgkosten wel aftrekken wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u uw eigen risico niet gebruikt? Dan heeft u geluk gehad, u hoeft dan geen eigen kosten te maken.

Hoe werkt eigen risico?

Het openstaande eigen risico start elk kalenderjaar opnieuw. Voor zorg die binnen de basisverzekering valt, betaalt u verplicht de eerste € 385,- zelf. Moet u het eigen risico betalen? Dan krijgt u hier automatisch bericht over van uw verzekeraar. Heeft u uw vrijwillig eigen risico verhoogd, dan kan het eerste deel hoger uitvallen tot € 885,-. Lees meer over de voordelen van het vrijwillig eigen risico.

Uitzondering betalen eigen risico

Gaat u in december naar het ziekenhuis voor een gebroken been om vervolgens in januari het gips eraf te laten halen? Dan hoeft u niet opnieuw het eigen risico te betalen. Er wordt bij uw bezoek aan het ziekenhuis een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) aangemaakt.

Deze DBC start bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis voor eenn behandeling en loopt door tot deze behandeling beëindigd is. Op die manier vallen alle behandelingen onder het eigen risico van één jaar en hoeft u dus nooit dubbel eigen risico te betalen.

Wanneer eigen risico betalen?

Zodra de declaratie bij uw zorgverzekeraar verwerkt is, ontvangt u een factuur. U kunt uw eigen risico per factuur betalen óf verspreid over het jaar heen. Heeft u hier interesse in, dan kunt hiervoor een regeling bij VGZ of Bewuzt treffen.

Ik heb mijn eigen risico niet gebruikt

Heeft u geen gebruik gemaakt van zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering? Dan betaalt u ook geen eigen risico. U krijgt echter ook geen geld terug. Maakt u nooit of bijna nooit gebruik van het eigen risico? Dan loont het wellicht om het vrijwillig eigen risico te verhogen in ruil voor een lagere maandpremie.

Vrijwillig en verplicht eigen risico

Het verplichte eigen risico voor uw zorgverzekering is € 385,- en moet door elke Nederlandse volwassene van 18 jaar of ouder betaald worden. Daarnaast kunt u ook uw eigen risico vrijwillig verhogen. Dit noemen we het vrijwillig eigen risico.

Verplicht eigen risico

Het verplichte eigen risico van € 385,- wordt door de verzekerde betaald wanneer er gebruik is gemaakt van zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. Elk jaar start de teller hiervan op nul. Zo houden we samen de zorgkosten zo laag mogelijk. Zodra u € 385,- aan zorgkosten gemaakt heeft, zal de zorgverzekeraar de overige kosten voor u betalen.

Vrijwillig eigen risico

Sommige verzekerden maken weinig tot geen gebruik van zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed. Om te besparen op uw maandelijkse premie, kunt u uw eigen risico ophogen met een vrijwillig eigen risico. Dit kan in stappen van € 100,- tot het maximale bedrag van € 500,- per jaar. In totaal kunt u op jaarbasis dus € 885,- aan vrijwillig eigen risico betalen. 

In ruil voor een verhoogd vrijwillig eigen risico krijgt u van uw zorgverzekeraar korting op uw periodieke premie. Bij VGZ en Bewuzt is dit € 3,- per stap. Met het verhogen van uw eigen risico kunt u dus tot maximaal € 15,- per maand op uw premie besparen.

Maak echter alleen gebruik van het vrijwillig eigen risico wanneer u weinig of geen zorgkosten verwacht. En het vrijwillig eigen risico in één kunt betalen, mocht dit nodig zijn.

Eigen risico of eigen bijdrage?

Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage . Dit zijn twee verschillende begrippen. Niet alle zorg wordt 100% vergoed. Voor sommige medicijnen en behandelingen is daarom een eigen bijdrage vastgeld. Dit is een bedrag of percentage dat u zelf betaalt voor bijvoorbeeld kraamzorg, ziekenvervoer of specifieke medicijnen. Dit staat volledig los van het eigen risico dat u moet betalen.

Het kan ook voorkomen dat uw zorgverlener een hoger tarief rekent dan de maximum vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft. Het verschil betaalt u dan zelf. Vanaf 2019 betaalt u in een kalenderjaar niet meer dan € 250,- aan eigen bijdrage.

Eigen risico aanvullende verzekering

Het verplicht eigen risico van € 385,- geldt niet voor zorg die u vergoed krijgt uit een aanvullende verzekering. Voor uw aanvullende verzekering betaalt u namelijk maandelijks extra premie. Voor uw aanvullende verzekering betaalt u dus nooit eigen risico. Het kan wel voorkomen dat u soms een eigen bijdrage moet betalen. Dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden.

Heeft u geen antwoord op uw vraag gevonden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.