Contact
Mijn UnitedConsumers

Wat is eigen risico en hoe werkt eigen risico?

De overheid heeft bepaald dat zorg zoals ziekenhuiszorg en medicijnen, voor iedereen toegankelijk moet zijn en dus vergoed wordt uit de basisverzekering. Om deze zorg betaalbaar te houden, bestaat het verplicht eigen risico. Zo draagt iedereen in Nederland een steentje bij.

 

Wat betekent eigen risico?

Het eigen risico is een verplicht bedrag dat u jaarlijks eenmalig betaalt voor zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Daarnaast kunt u het eigen risico vrijwillig verhogen, zodat u extra korting krijgt op uw maandelijkse zorgpremie.


 

Hoe werkt eigen risico?

Om kosten uit de basisverzekering vergoed te krijgen, betaalt u altijd het eerste deel van de zorgkosten zelf. Dat is het eigen risico. Zodra uw eigen risico op is, krijgt u de vergoeding voor gemaakte zorgkosten van uw zorgverzekering.

Het openstaande eigen risico start elk kalenderjaar opnieuw. Moet u eigen risico betalen? Dan krijgt u hier automatisch bericht over van uw zorgverzekeraar. Heeft u uw vrijwillig eigen risico verhoogd - maximaal eigen risico is € 885 - dan kan het eerste deel hoger uitvallen. Lees meer over de voor- en nadelen van het vrijwillig eigen risico.


 

Wat valt onder het eigen risico?

Prettig om te weten wat er onder het eigen risico valt. Zo bent u altijd voorbereid op eventuele (hoge) kosten. Wat valt wel onder het eigen risico en wat valt niet onder het eigen risico? 

Wel eigen risico Geen eigen risico
Medicijnen Huisarts
Ambulancevervoer Verloskundige
Specialistische zorg Zorg chronisch zieken
Ziekenhuiszorg Nacontrole orgaandonatie
Bloedprikken Reiskosten orgaandonatie
Psychologische zorg Tandarts tot 18 jaar
Paramedische zorg Zorg tot 18 jaar
Bepaalde hulpmiddelen Behandeling overgewicht

 

Wanneer eigen risico betalen?

Zodra de declaratie bij uw zorgverzekeraar verwerkt is, ontvangt u een factuur voor het eigen risico dat u nog dient te betalen. U kunt uw eigen risico per factuur betalen of verspreid over het jaar heen. Wilt u het eigen risico liever gespreid betalen, dan kunt u hiervoor een betalingsregeling treffen.


 

Uitzondering betalen eigen risico

Gaat u in december naar het ziekenhuis voor een gebroken been om vervolgens in januari het gips eraf te laten halen? Dan hoeft u in januari het eigen risico niet opnieuw te betalen. Een ziekenhuis rekent nooit een losse behandeling af. Alle behandelingen worden in één pakket samengevat. Dit heet de Diagnose Behandelcombinatie (DBC).

Deze DBC start bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis voor een behandeling en loopt door tot deze behandeling beëindigd is. Op die manier vallen alle behandelingen onder het eigen risico van één jaar en hoeft u voor een lopende behandeling dus nooit dubbel het eigen risico te betalen.

Waarom ontvang ik de rekening pas maanden later?

Bij elke DBC hoort een termijn van maximaal 120 dagen. De gehele behandeling dient dus binnen 120 dagen afgerond te zijn: van het eerste gesprek tot de laatste controle.

Alle behandelingen worden verzameld in één DBC en u ontvangt achteraf een rekening van het totaal. De rekening moet vervolgens nog verwerkt worden door de verzekeraar, wat in kan houden dat u de rekening pas maanden later ontvangt.

Duurt uw behandeling langer dan 120 dagen? Dan ontvangt u een aparte rekening. U kunt bij uw zorgverlener navragen of en wanneer de vervolg-DBC wordt gestart. Voor de factuur van het eigen risico wordt gekeken naar het jaar waarin uw DBC of vervolg-DBC is gestart. 


 

Eigen risico terugkrijgen

Het eigen risico is niet aftrekbaar bij de belasting. In speciale gevallen kunt u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting de gemaakte zorgkosten wel aftrekken wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u uw eigen risico niet gebruikt? Dan heeft u geluk. U hoeft dan geen eigen kosten te maken. 


 

Eigen risico gespreid betalen

Heeft u ervoor gekozen uw eigen risico gespreid te betalen, maar blijkt achteraf dat u het eigen risico niet gebruikt heeft? Dan krijgt u uiteraard het te veel betaalde eigen risico terug van uw zorgverzekeraar. Het verschil tussen het eigen risico dat u niet en wel heeft gebruikt wordt vaak in het nieuwe jaar op uw bankrekening teruggestort. 


 

Eigen risico v.s. eigen bijdrage

Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage. Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee verschillende dingen. Vanuit de zorgverzekering wordt niet alles 100% vergoed. Voor sommige medicijnen en behandelingen wordt - soms naast het eigen risico - een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Dit is een bedrag of percentage dat u zelf betaalt voor bijvoorbeeld kraamzorg, ziekenvervoer of specifieke medicijnen. Het kan ook voorkomen dat de zorg meer kost dan de vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft. Het verschil betaalt u dan zelf. Vanaf 2019 betaalt u in een kalenderjaar niet meer dan € 250,- aan eigen bijdrage.

Verschil eigen risico en eigen bijdrage


Gecontroleerd door onze specialist Nienke Wuits

De informatie over het eigen risico is gecontroleerd door Nienke Wuits, specialist op het gebied van zorgverzekeringen. Nienke is sinds 2011 werkzaam bij UnitedConsumers.

| Laatst gecontroleerd op: 6-1-2023 |

nienke expert 3


Heeft u een vraag, opmerking of advies nodig?

Wij helpen u graag!