Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Eigen risico

Eigen risico geldt voor iedere Nederlander van 18 jaar of ouder. Het eigen risico betaalt u voor ziektekosten die uit de basisverzekering vergoed worden. Maar wat is het eigen risico nou precies? Wij leggen het u graag uit.

 

Eigen risico zorgverzekering

Wat betekent eigen risico? Hoe werkt eigen risico en waarom moet u dit betalen? Het eigen risico van € 385,- is een verplicht bedrag dat u jaarlijks eenmalig betaalt voor zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Daarnaast kunt u het eigen risico vrijwillig verhogen, zodat u extra korting krijgt op uw maandelijkse zorgpremie.

Waarom eigen risico?

De overheid heeft bepaald dat zorg zoals ziekenhuiszorg en medicijnen, voor iedereen toegankelijk moet zijn en dus vergoed wordt uit de basisverzekering. Om deze zorg betaalbaar te houden, bestaat het verplicht eigen risico. Zo draagt iedereen in Nederland een steentje bij.


 

Hoe werkt het eigen risico?

Om kosten uit de basisverzekering vergoed te krijgen, betaalt u altijd het eerste deel van de zorgkosten zelf. Dat is het eigen risico. Zodra uw eigen risico op is, krijgt u de vergoeding voor gemaakte zorgkosten van uw zorgverzekering.

Het openstaande eigen risico start elk kalenderjaar opnieuw. Moet u eigen risico betalen? Dan krijgt u hier automatisch bericht over van uw zorgverzekeraar. Heeft u uw vrijwillig eigen risico verhoogd - maximaal eigen risico is € 885 - dan kan het eerste deel hoger uitvallen. Lees meer over de voor- en nadelen van het vrijwillig eigen risico.


 

Wat valt onder het eigen risico?

Prettig om te weten wat er onder het eigen risico valt. Zo bent u altijd voorbereid op eventuele (hoge) kosten. Wat valt onder uw eigen risico? 

 


 

Waar betaalt u geen eigen risico over?

Verschillende soorten basiszorg vallen niet onder het eigen risico. Van deze zorg moet elke Nederlander altijd gebruik kunnen maken. De volgende zorg valt niet onder het eigen risico:

Verloskundige
Verloskundige
Chronisch zieken
Zorg chronisch zieken
Orgaan check
Nacontrole orgaandonatie

 

Reiskosten orgaandonatie
Reiskosten orgaandonatie
Zorg tot 18 jaar
Zorg tot 18 jaar
Weegschaal

Behandeling overgewicht


 

Wanneer eigen risico betalen?

Zodra de declaratie bij uw zorgverzekeraar verwerkt is, ontvangt u een factuur voor het eigen risico dat u nog dient te betalen. U kunt uw eigen risico per factuur betalen óf verspreid over het jaar heen. Wilt u het eigen risico liever gespreid betalen, dan kunt hiervoor een regeling bij VGZ of Bewuzt treffen.


 

Uitzondering betalen eigen risico

Gaat u in december naar het ziekenhuis voor een gebroken been om vervolgens in januari het gips eraf te laten halen? Dan hoeft u in januari het eigen risico niet opnieuw te betalen. Er wordt bij uw bezoek aan het ziekenhuis een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) aangemaakt.

Deze DBC start bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis voor een behandeling en loopt door tot deze behandeling beëindigd is. Op die manier vallen alle behandelingen onder het eigen risico van één jaar en hoeft u voor een lopende behandeling dus nooit dubbel het eigen risico te betalen.


 

Eigen risico terugkrijgen

Het eigen risico betalen we collectief om de zorgkosten te dekken en de maandelijkse premie laag te houden. Het eigen risico is niet aftrekbaar bij de belasting. In speciale gevallen kunt u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting de gemaakte zorgkosten wel aftrekken wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u uw eigen risico niet gebruikt? Dan heeft u geluk gehad, u hoeft dan geen eigen kosten te maken.

Eigen risico niet gebruikt: wanneer krijg ik eigen risico terug?

Heeft u ervoor gekozen uw eigen risico gespreid te betalen? Maar blijkt nu achteraf dat u het eigen risico niet gebruikt heeft? Dan krijgt u uiteraard het teveel betaalde eigen risico terug van uw zorgverzekeraar. Het verschil tussen het eigen risico dat u niet en wel heeft gebruikt wordt vaak in het nieuwe jaar op uw bankrekening teruggestort. 


 

Eigen risico vs. eigen bijdrage

Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage. Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee verschillende dingen.

Vanuit de zorgverzekering wordt niet alles 100% vergoed. Voor sommige medicijnen en behandelingen wordt - soms zelfs naast het eigen risico - een eigen bijdrage in rekening gebracht. Dit is een bedrag of percentage dat u zelf betaalt voor bijvoorbeeld kraamzorg, ziekenvervoer of specifieke medicijnen. 

Het kan ook voorkomen dat de zorg meer kost dan de vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft. Het verschil betaalt u dan zelf. Vanaf 2019 betaalt u in een kalenderjaar niet meer dan € 250,- aan eigen bijdrage.