Eigen risico

Eigen risico geldt voor iedere Nederlander van 18 jaar of ouder. Het eigen risico betaalt u voor ziektekosten die uit de basisverzekering vergoed worden. Maar wat houdt eigen risico in? Wij leggen het u graag uit.

Er is een verplicht eigen risico 385,- per jaar. Dit betekent dat u jaarlijks de eerste € 385, voor verleende zorg zelf moet betalen. De hoogte van het verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Daarnaast is er een vrijwillig eigen risico dat u kunt verhogen om uw maandelijkse zorgpremie te verlagen. Maar wat is eigen risico nou precies?

Wat is eigen risico?

Hoe werkt eigen risico, wat is eigen risico eigenlijk en waarom moet u dit betalen? Het eigen risico van € 385,- is een verplicht bedrag dat u jaarlijks eenmalig betaalt voor zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. De overheid heeft vastgesteld dat bepaalde zorg, zoals ziekenhuiszorg en medicijnen, voor iedereen toegankelijk moet zijn en dus vergoed wordt uit de basisverzekering. Om deze zorg toch betaalbaar te houden, bestaat dit verplicht eigen risico. Zo draagt iedereen in Nederland een steentje bij.

Wanneer betaal ik eigen risico?

Om kosten uit de basisverzekering vergoed te krijgen, betaalt u altijd het eerste deel van de zorgkosten zelf. Dat is het eigen risico. Deze € 385,- is het maximale eigen risico per kalenderjaar, mits u uw eigen risico niet vrijwillig hebt verhoogd. Zodra uw eigen risico op is, krijgt u de vergoeding voor gemaakte zorgkosten van uw zorgverzekering.

Wat valt onder eigen risico?

Prettig om te weten wat er onder het eigen risico valt. Zodat u altijd voorbereid bent op eventuele (hoge) kosten. De volgende zorg valt onder het eigen risico:

Wat valt NIET onder het eigen risico?

Verschillende soorten basiszorg vallen niet onder het eigen risico. Van deze zorg moet elke Nederlander altijd gebruik kunnen maken. De volgende zorg valt niet onder het eigen risico:

Eigen risico terug krijgen

Het eigen risico betalen we collectief om de zorgkosten te dekken en de maandelijkse premie laag te houden. Het eigen risico is niet aftrekbaar bij de belasting. In speciale gevallen kunt u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting de gemaakte zorgkosten wel aftrekken wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u uw eigen risico niet gebruikt? Dan heeft u geluk gehad, u hoeft dan geen eigen kosten te maken.

Hoe werkt eigen risico?

Hoe werkt eigen risico nou precies? Wij leggen het u graag uit. Het openstaande eigen risico start elk kalenderjaar opnieuw. Voor zorg die binnen de basisverzekering valt, betaalt u verplicht de eerste € 385,- zelf. Moet u het eigen risico betalen? Dan krijgt u hier automatisch bericht over van uw verzekeraar. Heeft u uw vrijwillig eigen risico verhoogd, dan kan het eerste deel hoger uitvallen (tot € 885,-). Lees meer over de voor- en nadelen van het vrijwillig eigen risico.

Uitzondering betalen eigen risico

Gaat u in december naar het ziekenhuis voor een gebroken been om vervolgens in januari het gips eraf te laten halen? Dan hoeft u niet opnieuw het eigen risico te betalen. Er wordt bij uw bezoek aan het ziekenhuis een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) aangemaakt.

Deze DBC start bij uw eerste bezoek aan het ziekenhuis voor eenn behandeling en loopt door tot deze behandeling beëindigd is. Op die manier vallen alle behandelingen onder het eigen risico van één jaar en hoeft u dus nooit dubbel eigen risico te betalen.

Wanneer eigen risico betalen?

Zodra de declaratie bij uw zorgverzekeraar verwerkt is, ontvangt u een factuur. U kunt uw eigen risico per factuur betalen óf verspreid over het jaar heen. Heeft u hier interesse in, dan kunt hiervoor een regeling bij VGZ of Bewuzt treffen.

Ik heb mijn eigen risico niet gebruikt

Heeft u geen gebruik gemaakt van zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering? Dan betaalt u ook geen eigen risico. U krijgt echter ook geen geld terug. Maakt u nooit of bijna nooit gebruik van het eigen risico? Dan loont het wellicht om het vrijwillig eigen risico te verhogen in ruil voor een lagere maandpremie.

Eigen risico vs. eigen bijdrage?

Naast het eigen risico bestaat er ook een eigen bijdrage . Dit zijn twee verschillende dingen. Niet alle zorg wordt 100% vergoed. Voor sommige medicijnen en behandelingen is daarom een eigen bijdrage vastgeld. Dit is een bedrag of percentage dat u zelf betaalt voor bijvoorbeeld kraamzorg, ziekenvervoer of specifieke medicijnen. Dit staat volledig los van het eigen risico dat u moet betalen.

Het kan ook voorkomen dat uw zorgverlener een hoger tarief rekent dan de maximum vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft. Het verschil betaalt u dan zelf. Vanaf 2019 betaalt u in een kalenderjaar niet meer dan € 250,- aan eigen bijdrage.