Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico van € 385,- is voor iedere Nederlander met een zorgverzekering verplicht. Dit is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. Dit jaar is het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385,- maar dit kan jaarlijks veranderen. Voor de komende jaren heeft de overheid het eigen risico echter op € 385,- vastgesteld.

Zodra u € 385,- aan zorgkosten zelf heeft betaald en het verplicht eigen risico dus op is, krijgt u de vergoeding van uw zorgverzekeraar. U kunt uw verplicht eigen risico ook verhogen met een vrijwillig eigen risico in ruil voor korting op uw zorgpremie. Let op, u moet dan een hoger verplicht eigen risico betalen als u zorg ontvangt.

Verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico

Het verplicht eigen risico van € 385,- is het bedrag dat iedere verzekerde in Nederland verplicht moet betalen wanneer er zorgkosten worden gemaakt. Het verplicht eigen risico wordt alleen aangesproken bij zorg die opgenomen is in de basisverzekering. Zodra u € 385,- aan zorgkosten zelf heeft betaald krijgt u pas de vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Vrijwillig eigen risico

Het verplicht eigen risico kan verhoogd worden met een vrijwillig eigen risico. Dit kan in stappen van € 100,- tot maximaal € 500,- per jaar. Dit komt in totaal uit op maximaal € 885,- eigen risico. Per stap krijgt u bij onze zorgverzekering € 3,- korting op uw maandpremie. Met een eigen risico van € 885,- krijgt u bij UC dus maximaal € 15,- korting per maand op uw zorgpremie.

Het vrijwillig eigen risico is alleen aan te raden voor mensen die geen tot weinig zorgkosten maken. En wie eventueel meer geld kan missen op het moment dat er zorg nodig is. Maakt u namelijk meer dan € 385,- aan zorgkosten en heeft u uw eigen risico vrijwillig verhoogd? Dan betaalt u het bedrag dat u heeft gekozen als vrijwillig eigen risico. Pas daarna worden de zorgkosten eventueel vergoed uit uw zorgverzekering.

Verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico: wat is de beste keuze voor mij?

Wat valt er onder het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico geldt voor de meeste zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. Voor bepaalde zorg hoeft u geen verplicht eigen risico te betalen. Bekijk in de onderstaande tabel of u wel of geen verplicht eigen risico betaalt.

Verplicht eigen risico Geen verplicht eigen risico
Medicijnen Ketenzorg
Spoedeisende hulp Kraamzorg
Ambulancevervoer Verloskundige zorg
Laboratoriumonderzoek Griepprik voor risicogroepen
Geestelijke gezondheidszorg Zorg voor kinderen tot 18 jaar
Medisch specialistische hulp (ziekenhuis) Gratis bevolkingsonderzoeken
Fysiotherapie bij chronische aandoeningen Bepaalde hulpmiddelen in bruikleen
Hulpmiddelen (hoortoestel, kunstgebit, krukken) Huisartsenzorg (ook huisartsenpost)
  Zorg uit uw aanvullende verzekering
  Nacontroles van een nier- of leverdonor

Verplicht eigen risico op

Heeft u het volledige bedrag van het verplicht eigen risico verbruikt? Dan betaalt u geen verplicht eigen risico meer. Ook niet als u zorg blijft gebruiken die uit de basisverzekering wordt vergoed. Uw zorgverzekeraar betaalt dan namelijk de kosten. Er kan voor sommige zorg en medicijnen nog wel een eigen bijdrage gelden. Dit staat los van uw verplicht eigen risico.

Daarnaast geldt het verplicht eigen risico alleen over zorg uit de basisverzekering. Betaalt u soms bij voor zorg die u uit een aanvullend pakket verbruikt? Dit verandert niet. Het eigen risico geldt namelijk nooit voor zorg uit een aanvullende verzekering. Het gaat hier dan waarschijnlijk om een eigen bijdrage.

Verplicht eigen risico niet gebruikt

Heeft u niet het totale verplicht eigen risico verbruikt? Dan gebeurt hier verder niets bijzonders mee. De teller voor het nieuwe jaar begint dan gewoon weer op nul. U krijgt geen eigen risico terug wanneer u het niet verbruikt heeft. We betalen namelijk collectief verplicht eigen risico om zo zorgkosten te dekken en de zorgpremie zo laag mogelijk te houden.

Het eigen risico is ook niet aftrekbaar bij de belasting. U kunt bij de jaarlijkse afgifte inkomstenbelasting de gemaakte zorgkosten in speciale gevallen aftrekken. Dit kan alleen wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.