Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico van € 385,- geldt voor iedere Nederlander met een zorgverzekering. Het verplicht eigen risico betaalt u voor zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. Ieder jaar wordt het verplicht eigen risico opnieuw vastgesteld door de overheid. Er is echter besloten om het verplicht eigen risico voorlopig op € 385,- te laten staan.  

 

Wat is het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat u betaalt naast uw zorgpremie. Doordat iedereen een verplicht eigen risico betaalt, kunnen de zorgpremie's lager blijven. Het verplicht eigen risico maakt u daarnaast ook bewuster van de kosten voor zorg. Belangrijke kenmerken van het verplicht eigen risico zijn:

  • Het verplicht eigen risico betaalt u naast de zorgpremie.
  • Het verplicht eigen risico geldt voor een geheel kalenderjaar.
  • U betaalt nooit verplicht eigen risico over zorg uit aanvullende verzekeringen.
  • U betaalt eerst het verplicht eigen risico voordat u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. 
 

Verschil verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico

Zodra het verplicht eigen risico op is, krijgt u zorg uit de basisverzekering vergoed van uw zorgverzekeraar. U kunt uw verplicht eigen risico ook vrijwillig verhogen - tot maximaal € 885,-. In ruil voor de vrijwillige verhoging van het eigen risico, krijgt u korting op uw zorgpremie. Let op, als u zorg ontvangt moet u dan dus wel een hoger eigen risico betalen.

 

Verplicht eigen risico, wanneer geldt het?

Het verplicht eigen risico geldt voor de meeste zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering. De overheid heeft bepaald dat u voor sommige zorg geen verplicht eigen risico hoeft te betalen. Bekijk in de onderstaande tabel of u wel of geen verplicht eigen risico betaalt.

Verplicht eigen risico Geen verplicht eigen risico
Medicijnen. Ketenzorg.
Spoedeisende hulp. Griepprik voor risicogroepen.
Ambulancevervoer. Zorg voor kinderen tot 18 jaar. 
Laboratoriumonderzoek. Gratis bevolkingsonderzoeken.
Geestelijke gezondheidszorg. Verloskundige zorg en kraamzorg.
Medisch specialistische hulp (ziekenhuis). Bepaalde hulpmiddelen in bruikleen.
Fysiotherapie bij chronische aandoeningen. Zorg uit uw aanvullende verzekering.
Hulpmiddelen (hoortoestel, kunstgebit, krukken). Huisartsenzorg (ook huisartsenpost).
  Nacontroles van een nier- of leverdonor.
 

Verplicht eigen risico op, maar ik krijg toch een rekening. Hoe kan dat?

Heeft u het volledige bedrag van het verplicht eigen risico verbruikt? Dan betaalt u geen verplicht eigen risico meer. Ook niet als u zorg blijft gebruiken die uit de basisverzekering wordt vergoed. Uw zorgverzekeraar betaalt dan namelijk de kosten. Er kan voor sommige zorg en medicijnen nog wel een eigen bijdrage gelden. Dit staat los van uw verplicht eigen risico.

Het verplicht eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico geldt namelijk nooit voor zorg uit een aanvullende verzekeringIs uw verplicht eigen risico op, maar krijgt u toch nog rekeningen thuis? Dan is het waarschijnlijk de eigen bijdrage die in rekening wordt gebracht.

 

Verplicht eigen risico niet gebruikt, wat nu?

Betaalt u het verplicht eigen risico altijd gespreid? En heeft u niet het totale verplicht eigen risico verbruikt? Dan ontvangt u het teveel betaalde verplicht eigen risico terug van uw zorgverzekeraar.

Het eigen risico is niet aftrekbaar bij de belasting. U kunt bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting de gemaakte zorgkosten in speciale gevallen aftrekken. Dit kan alleen wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet.